In nhiều bản sao tài liệu

Nếu bạn không chọn số bản sao cụ thể để in, Word sẽ tự động in một bản sao. Nhưng bạn có thể thay đổi con số thành hầu như bất kỳ số nào bạn muốn, miễn là nó không lớn hơn 32.767 bản sao cùng một lúc!

  1. Bấm Tệp > In.

  2. Ở đầu trang In, kế bên nút In là hộp có nhãn Bản sao với mũi tên lên và xuống để bạn chọn số lượng bản sao tài liệu này bạn muốn.

    In nhiều bản sao

  3. Bạn hãy chọn (bằng cách nhập số hoặc dùng mũi tên), chọn máy in và thay đổi hoặc giữ bất kỳ thiết đặt nào khác bạn muốn, rồi bấm In.

Áp dụng Cho: Word 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ