In một mặt bưu thiếp trong nhà xuất bản

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khó khăn trong việc in các bưu thiếp là làm thế nào để chúng thẳng hàng ngay ngắn trên trang.

Khi bạn tạo một bưu thiếp bạn muốn in trên một sản phẩm  của nhà sản xuất cụ thể — như Bưu Thiếp Avery 3263 — hãy đảm bảo chọn mẫu phù hợp cho sản phẩm đó trước khi bạn tạo bưu thiếp của bạn. Nếu bạn lần đầu tiên thiết kế bưu thiếp của bạn và sau đó chọn mẫu của nhà sản xuất, bạn có thể cần thiết kế lại bưu thiếp của bạn để đặt vừa trên tờ giấy.

  1. Bấm Tệp > In.

  2. Trong danh sách máy in , hãy chọn máy in.

  3. Bấm vào In.

Mẹo: Để giúp dễ dàng để căn chỉnh của bạn bưu thiếp cho chứng khoán thẻ cụ thể của nhà sản xuất, bật dấu xén và in ra một trang tính. Dấu xén sẽ giúp cho bạn nếu căn chỉnh của bạn tắt. Bạn có thể tắt các dấu xén sau khi bạn căn chỉnh Ấn phẩm của bạn trên tờ giấy.

Để được trợ giúp in bưu thiếp hai mặt, hãy xem: In bưu thiếp hai mặt.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×