In một ấn phẩm ra máy in trên máy tính

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tìm nối kết để biết thêm thông tin về cách in các phiên bản khác nhau của cùng một ấn phẩm trên cùng một tờ giấy, cách in các bản sao của Ấn phẩm khác nhau trên cùng một tờ giấy, và làm thế nào để in hai mặt (kép) bản trong phần Xem thêm .

Bạn muốn làm gì?

In một hoặc nhiều bản sao của một ấn phẩm

In các trang cụ thể của một ấn phẩm

Thay đổi số lượng bản sao được in trên một trang giấy

In một hoặc nhiều bản sao của một ấn phẩm

 1. Trên menu Tệp, bấm In.

 2. Bên dưới bản sao, hãy nhập số lượng bản sao mà bạn muốn in.

 3. Chọn bất kỳ tùy chọn bạn muốn, sau đó bấm in.

Đầu trang

In các trang cụ thể của một ấn phẩm

Bạn có thể chọn trang hiện tại để in trang mà bạn hiện đang xem.

In nhiều trang

 1. Trên menu Tệp, bấm In.

 2. Trong hộp thoại in , bấm vào tab Ấn phẩm và thiết đặt giấy .

 3. Trong phạm vi in, bấm vào trang.

 4. Trong hộp văn bản, nhập số trang của trang đầu tiên mà bạn muốn in, hãy nhập một dấu gạch nối, sau đó nhập trang cuối cùng của phạm vi mà bạn muốn in, ví dụ, 2-4.

 5. Bấm vào In.

  Để chỉ in một trang, hãy nhập cùng một số trong các hộp từđến .

In các trang riêng lẻ

 1. Trên menu Tệp, bấm In.

 2. Trong hộp thoại in , bấm vào tab Ấn phẩm và thiết đặt giấy .

 3. Trong phạm vi in, bấm vào trang.

 4. Trong hộp văn bản, nhập số trang của trang đầu tiên mà bạn muốn in, hãy nhập một dấu phẩy, sau đó nhập trang tiếp theo mà bạn muốn in. Lặp lại cho mỗi số trang mà bạn muốn in, ví dụ, 2,4,6,8.

 5. Bấm vào In.

Đầu trang

Thay đổi số lượng bản sao được in trên một trang giấy

Nếu bạn đang in nhãn hoặc danh thiếp, tùy chọn mặc định sẽ có nhiều bản sao trên một trang tính. Với tùy chọn này, bạn có thể điều chỉnh đường căn lề để tăng hoặc giảm số lượng bản sao của Ấn phẩm của bạn có thể xếp vừa trên một tờ giấy. Ví dụ, nếu danh thiếp Ấn phẩm của bạn chứa hai trang — từng trang chứa danh thiếp khác nhau — bạn chọn nhiều bản sao trên mỗi tờ và ba bản sao, tổng số lượng bản sao sáu — ba bản sao của mỗi danh thiếp khác nhau hai — sẽ được in ra.

 1. Mở Ấn phẩm mà bạn muốn in, ví dụ, một nhãn.

 2. Trên menu tệp , bấm in, sau đó bấm vào tab Ấn phẩm và thiết đặt giấy .

 3. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Bấm vào một trang trên một trang tính.

  • Bấm nhiều bản sao trên một trang tính.

Ghi chú: 

 • Nếu bạn bấm vào một trang trên một trang tính, Ấn phẩm của bạn sẽ được in trong Trung tâm của tờ giấy.

 • Nếu bạn muốn in một trang của Ấn phẩm của bạn trên một trang tính ở một vị trí cụ thể trên trang tính, bấm nhiều bản sao trên một trang tính, và sau đó thay đổi vị trí của Ấn phẩm của bạn trên trang tính bằng cách điều chỉnh các tùy chọn hàng, cột tùy chọn, và giá trị khoảng cách ngang và dọc bên dưới tùy chọn in nhiều tùy chọn này sẵn dùng cho Ấn phẩm với kích thước trang nhỏ hơn kích cỡ giấy , chẳng hạn như quảng cáo, danh thiếp, và với khen thẻ.

 • Để giúp dễ dàng để căn chỉnh một ấn phẩm để sản phẩm cụ thể của nhà sản xuất hoặc in nhiều bản sao của một ấn phẩm trên một tờ giấy, bật dấu xén.

Thay đổi lề

Bằng cách điều chỉnh lề và các khoảng trống theo chiều ngang và dọc, bạn có thể thay đổi số lượng bản sao sẽ vừa khít trên một tờ giấy.

 1. Mở Ấn phẩm mà bạn muốn in.

 2. Trên menu tệp , bấm in, sau đó bấm vào tab Ấn phẩm và thiết đặt giấy .

 3. Bên dưới tùy chọn in khác, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để tăng số lượng bản sao mà sẽ phù hợp, giảm các giá trị trong hộp lề bênkhoảng cách ngang . Bạn cũng có thể cần điều chỉnh giá trị cho khoảng cách dọc.

  • Để giảm số lượng bản sao mà sẽ phù hợp, tăng giá trị trong các hộp bên lề, khoảng cách ngangkhoảng cách dọc .

Khi bạn thay đổi lề và khoảng trống, cửa sổ xem trước sẽ hiển thị số lượng bản sao vừa trên tờ giấy.

Mẹo: Nếu bạn muốn in trên sản phẩm cụ thể của nhà sản xuất — ví dụ, một trang nhãn — Hãy thử in trên một trang tính trống giấy để bảo đảm bảo rằng Ấn phẩm của bạn sẽ được căn theo một cách chính xác trên sản phẩm. Tìm thấy các nối kết để biết thêm thông tin trong phần Xem thêm .

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×