In liên hệ, thư, hoặc các mục Outlook

In liên hệ, thư, hoặc các mục Outlook

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

In có thể rất nhiều hơn một bấm và in các hành động. Nhưng đó cũng có thể đơn giản. Cho dù bạn đang in một thông điệp email, lịch, danh sách liên hệ hoặc tác vụ, bạn có thể dùng một trong ba đường dẫn làm điểm bắt đầu trong Outlook.

Trên tất cả Outlook ứng dụng, cấu trúc và định dạng của các tùy chọn in được nhất quán. Điều gì khác nhau là tùy chọn kiểu in. Bạn có thể thử để tìm kiểu bạn muốn trong mỗi thể loại.

In một liên hệ

 1. Bấm Người.

  Mọi người

 2. Trong folder pane, bên dưới Liên hệ của tôi, bấm vào thư mục liên hệ có chứa liên hệ mà bạn muốn in.

 3. Bấm đúp vào liên hệ để mở ra.

 4. Bấm tab Tệp.

 5. Bấm vào In.

 6. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Bấm In.

  • Chọn kiểu và tùy chọn bạn mong muốn.

   • Trong mục Thiết đặt, bấm vào kiểu bạn muốn. Màn hình xem trước được hiển thị tại Ngăn Xem trước. Khi bạn đã sẵn sàng in, hãy bấm In.

   • Để thay đổi phông, đầu đề hay các thiết đặt khác cho kiểu cách bạn muốn, trong Máy in, hãy bấm Tùy chọn In, sau đó trên hộp thoại In, trong Kiểu In, bấm Kiểu được Xác định. Bấm In.

   • Nếu bạn muốn chỉ định các trang riêng lẻ hoặc tập hợp các trang để in, trong Máy in, hãy bấm Tùy chọn In, sau đó trên hộp thoại In, trong Phạm vi In, bấm các tùy chọn bạn muốn. Bấm In.

Để in một số, nhưng không phải tất cả danh sách liên hệ của bạn, trước tiên lọc liên hệ của bạn, sao cho chỉ những liên hệ mà bạn muốn xuất hiện. Sau khi liên hệ của bạn được lọc, các bước in là giống như khi bạn đang in tất cả liên hệ như được nêu ở đây.

 1. Bấm Người.

  Mọi người

 2. Trong folder pane, bên dưới Liên hệ của tôi, bấm vào thư mục liên hệ có chứa liên hệ mà bạn muốn in.

 3. Bấm tab Tệp.

 4. Bấm vào In.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Bấm In.

  • Chọn kiểu và tùy chọn bạn mong muốn.

   • Trong mục Thiết đặt, bấm vào kiểu bạn muốn. Màn hình xem trước được hiển thị tại Ngăn Xem trước. Khi bạn đã sẵn sàng in, hãy bấm In.

   • Để thay đổi phông, đầu đề hay các thiết đặt khác cho kiểu cách bạn muốn, trong Máy in, hãy bấm Tùy chọn In, sau đó trên hộp thoại In, trong Kiểu In, bấm Kiểu được Xác định. Bấm In.

   • Nếu bạn muốn chỉ định các trang riêng lẻ hoặc tập hợp các trang để in, trong Máy in, hãy bấm Tùy chọn In, sau đó trên hộp thoại In, trong Phạm vi In, bấm các tùy chọn bạn muốn. Bấm In.

 1. Chọn một thư, lịch, mọi người, hoặc mục lịch để in.

 2. Chọn tệp > in hoặc nhấn Ctrl + P hoặc chọn in Biểu tượng in Outlook trên thanh công cụ truy nhập nhanh trên thanh công cụ truy nhập nhanh.

  Ghi chú: 

  • Dạng xem Backstage sẽ mở ra Hiển thị bản xem trước của mục bạn đã chọn để in. Dạng xem này cho phép bạn truy nhập vào tùy chọn máy in và thiết đặt in.

  • Xem trước khi in của email trong Outlook

 3. (Tùy chọn) Trong hộp thoại in , thay đổi tùy chọn khi cần thiết.

  Tùy chọn máy in hộp thoại in Outlook

  • Máy in ngăn
   tên máy in, in tệp, hoặc thông qua các thuộc tính, đặt hướng bố trí và thay đổi giấy/đầu ra.

  • Ngăn kiểu in
   để Thiết lập trang, chọn phông khác nhau, truy sâu xuống vào thuộc tính tài liệu và định dạng cụ thể, hoặc thêm đầu trang hoặc chân trang. Để Xác định kiểu, chấp nhận các tùy chọn mặc định, Hiển thị hoặc sửa một kiểu nhất định.

   Mẹo: Bạn có thể xem ảnh của kiểu in chuẩn sẵn dùng cho thư, lịch, mọi người và tác vụ trong phần tiếp theo.

  • Trang phạm vi ngăn
   in tất cả các trang cho lựa chọn các mục hoặc xác định các trang được in ra

  • Ngăn tùy chọn in
   in bất kỳ phần đính kèm.

  • Bản sao ngăn
   đặt số trang và số lượng bản sao cần in và cho biết nếu các bản sao phải được đối chiếu.

 4. Chọn in.

In một liên hệ

 1. Trong liên hệ, trong Navigation Pane, bấm vào thư mục liên hệ có chứa liên hệ mà bạn muốn in.

 2. Bấm đúp vào liên hệ để mở ra.

 3. Bấm tab Tệp.

 4. Bấm vào In.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Bấm In.

  • Chọn kiểu và tùy chọn bạn mong muốn.

   • Trong mục Thiết đặt, bấm vào kiểu bạn muốn. Màn hình xem trước được hiển thị tại Ngăn Xem trước. Khi bạn đã sẵn sàng in, hãy bấm In.

   • Để thay đổi phông, đầu đề hay các thiết đặt khác cho kiểu cách bạn muốn, trong Máy in, hãy bấm Tùy chọn In, sau đó trên hộp thoại In, trong Kiểu In, bấm Kiểu được Xác định. Bấm In.

   • Nếu bạn muốn chỉ định các trang riêng lẻ hoặc tập hợp các trang để in, trong Máy in, hãy bấm Tùy chọn In, sau đó trên hộp thoại In, trong Phạm vi In, bấm các tùy chọn bạn muốn. Bấm In.

Để in một số, nhưng không phải tất cả danh sách liên hệ của bạn, trước tiên lọc liên hệ của bạn, sao cho chỉ những liên hệ mà bạn muốn xuất hiện. Sau khi liên hệ của bạn được lọc, các bước in là giống như khi bạn đang in tất cả liên hệ như được nêu ở đây.

 1. Trong liên hệ, trong ngăn dẫn hướng, bấm vào thư mục liên hệ mà bạn muốn in.

 2. Bấm tab Tệp.

 3. Bấm vào In.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Bấm In.

  • Chọn kiểu và tùy chọn bạn mong muốn.

   • Trong mục Thiết đặt, bấm vào kiểu bạn muốn. Màn hình xem trước được hiển thị tại Ngăn Xem trước. Khi bạn đã sẵn sàng in, hãy bấm In.

   • Để thay đổi phông, đầu đề hay các thiết đặt khác cho kiểu cách bạn muốn, trong Máy in, hãy bấm Tùy chọn In, sau đó trên hộp thoại In, trong Kiểu In, bấm Kiểu được Xác định. Bấm In.

   • Nếu bạn muốn chỉ định các trang riêng lẻ hoặc tập hợp các trang để in, trong Máy in, hãy bấm Tùy chọn In, sau đó trên hộp thoại In, trong Phạm vi In, bấm các tùy chọn bạn muốn. Bấm In.

 1. Hãy bấm vào một mục hoặc thư mục trong Outlook mà bạn muốn in.

 2. Bấm tab Tệp.

 3. Bấm vào In.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Bấm In.

  • Chọn kiểu và tùy chọn bạn mong muốn.

   • Trong Thiết đặt, hãy bấm vào kiểu bạn muốn. Bản xem trước được hiển thị trong Ngăn Xem trước, trừ khi bạn đang in nhiều mục. Trong trường hợp này, bạn sẽ được nhắc bấm Xem trước trong Ngăn Xem trước. Khi bạn đã sẵn sàng in, hãy bấm In.

   • Để thay đổi phông chữ, đầu đề hoặc các thiết đặt của kiểu mà bạn muốn, bên dưới máy in, bấm Tùy chọn in, sau đó trên hộp thoại in , dưới kiểu in, bấm Xác định kiểu. Trong hộp thoại Xác định kiểu in , bấm sửa hoặc bấm đúp một kiểu. Trong hộp thoại Thiết lập trang , bạn có thể Cập Nhật phông chữ, đầu đề hoặc thiết đặt khác. Trên hộp thoại in , bấm in.

   • Nếu bạn muốn chỉ định các trang riêng lẻ hoặc tập hợp các trang để in, trong Máy in, hãy bấm Tùy chọn In, sau đó trên hộp thoại In, trong Phạm vi In, bấm các tùy chọn bạn muốn. Bấm In.

Mẹo: Để xem định dạng và mô tả của bố trí trang và các tùy chọn cho từng kiểu, trong hộp thoại in , hãy bấm Thiết lập trangXác định kiểu.

In tất cả các liên hệ trong sổ địa chỉ của bạn

 1. Trên menu Tệp, bấm In.

 2. Trong hộp kiểu in , bấm vào kiểu in bạn muốn.

  Nếu bạn muốn tùy chỉnh kiểu, hãy bấm Xác định kiểu.

  Để tìm hiểu thêm về kiểu in và thiết đặt, hãy xem in các mục trong Outlook.

 1. Trên menu dạng xem , trỏ đến Dạng xem hiện tại, sau đó bấm Tùy chỉnh dạng xem hiện tại.

 2. Bấm bộ lọc, sau đó dùng các tùy chọn để hiển thị chỉ những liên hệ mà bạn muốn in.

  Để tìm hiểu thêm về kiểu in và thiết đặt, hãy xem in các mục trong Outlook

Ghi chú: Nếu bạn đang dùng 2007 Microsoft Office bộ sản phẩm gói dịch vụ 2 (SP2), bạn có thể xác định trang riêng lẻ từ danh sách liên hệ để in. Trong hộp thoại in bên dưới in, hãy nhập các trang cụ thể mà bạn muốn in trong hộp Phạm vi trang . Bấm Xem trước khi in có thể giúp bạn xác định những trang mà bạn muốn.

 1. Trong thư, liên hệ hoặc tác vụ, trên menu tệp , bấm in.

  Ghi chú: Không mở hộp thoại in từ một mục đang mở để in một danh sách. Điều này chỉ cung cấp Bản ghi nhớ kiểu in một mục đơn lẻ, không phải là một dạng xem hoặc danh sách.

 2. Để in một danh sách, dưới kiểu in, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Đối với thư, bấm Kiểu bảng.

  • Đối với nhiệm vụ, bấm Kiểu bảng.

  • Các liên hệ, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

   • Để in một bảng liên hệ riêng lẻ trong một lưới hàng và cột, hãy bấm Kiểu danh bạ điện thoại.

   • Để in thông tin liên hệ trong danh sách của các thẻ riêng lẻ, tương tự như một địa chỉ thẻ tệp, bấm Kiểu thẻ.

 3. Bấm vào In.

Quan trọng: Vì các máy in nhiều sẵn dùng cho người tiêu dùng, chúng tôi không thể giúp bạn khắc phục sự cố bất kỳ vấn đề với máy in của bạn. Để khắc phục sự cố thông tin, hãy xem thủ công hoặc trang Web của nhà sản xuất. Bạn cũng có thể đặt câu hỏi trong Cộng đồng Microsoft Office.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×