In liên hệ, thư hoặc các khoản mục Outlook khác

In liên hệ, thư hoặc các khoản mục Outlook khác

Việc in có thể không chỉ đơn thuần là hành động bấm và in. Nhưng hoạt động này cũng có thể đơn giản như vậy. Dù bạn in thư email, lịch, danh sách liên hệ hay tác vụ, bạn cũng có thể sử dụng một trong ba đường dẫn làm điểm bắt đầu của mình trong Outlook.

Cấu trúc và định dạng của các tùy chọn in đều nhất quán trên tất cả các ứng dụng Outlook. Điểm khác biệt là các tùy chọn kiểu in. Bạn có thể thử nghiệm để tìm ra kiểu bạn thích trong từng danh mục.

In một liên hệ

 1. Bấm Người.

  Mọi người

 2. Trong ngăn thư mục, bên dưới Liên hệ của tôi, bấm vào thư mục liên hệ có chứa liên hệ mà bạn muốn in.

 3. Bấm đúp vào liên hệ để mở ra.

 4. Bấm tab Tệp.

 5. Bấm vào In.

 6. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Bấm In.

  • Chọn kiểu và tùy chọn bạn mong muốn.

   • Trong mục Thiết đặt, bấm vào kiểu bạn muốn. Màn hình xem trước được hiển thị tại Ngăn Xem trước. Khi bạn đã sẵn sàng in, hãy bấm In.

   • Để thay đổi phông, đầu đề hay các thiết đặt khác cho kiểu cách bạn muốn, trong Máy in, hãy bấm Tùy chọn In, sau đó trên hộp thoại In, trong Kiểu In, bấm Kiểu được Xác định. Bấm In.

   • Nếu bạn muốn chỉ định các trang riêng lẻ hoặc tập hợp các trang để in, trong Máy in, hãy bấm Tùy chọn In, sau đó trên hộp thoại In, trong Phạm vi In, bấm các tùy chọn bạn muốn. Bấm In.

Để in một vài liên hệ chứ không phải toàn bộ danh sách liên hệ, trước tiên bạn hãy lọc để danh bạ chỉ hiển thị những liên hệ mình muốn. Sau khi lọc danh bạ, các bước in sẽ giống với thao tác in toàn bộ danh bạ được nêu vắn tắt dưới đây.

 1. Bấm vào Mọi người.

  Mọi người

 2. Trong ngăn thư mục, bên dưới Liên hệ của tôi, bấm vào thư mục liên hệ có chứa liên hệ mà bạn muốn in.

 3. Bấm tab Tệp.

 4. Bấm vào In.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Bấm In.

  • Chọn kiểu và tùy chọn bạn mong muốn.

   • Trong mục Thiết đặt, bấm vào kiểu bạn muốn. Màn hình xem trước được hiển thị tại Ngăn Xem trước. Khi bạn đã sẵn sàng in, hãy bấm In.

   • Để thay đổi phông, đầu đề hay các thiết đặt khác cho kiểu cách bạn muốn, trong Máy in, hãy bấm Tùy chọn In, sau đó trên hộp thoại In, trong Kiểu In, bấm Kiểu được Xác định. Bấm In.

   • Nếu bạn muốn chỉ định các trang riêng lẻ hoặc tập hợp các trang để in, trong Máy in, hãy bấm Tùy chọn In, sau đó trên hộp thoại In, trong Phạm vi In, bấm các tùy chọn bạn muốn. Bấm In.

 1. Chọn thư, lịch, mọi người hoặc mục lịch muốn in.

 2. Chọn Tệp > In hoặc nhấn Ctrl+P hoặc chọn In Biểu tượng in trong Outlook trên thanh công cụ truy nhập nhanh trên thanh công cụ truy nhập nhanh.

  Ghi chú: 

  • Dạng xem Backstage sẽ mở ra, hiển thị bản xem trước cho mục bạn đã chọn in. Dạng xem này cung cấp cho bạn quyền truy nhập vào các tùy chọn máy in và cài đặt in.

  • Xem trước khi in thư email Outlook

 3. (Tùy chọn) Trong hộp thoại In, thay đổi các tùy chọn, nếu cần.

  Tùy chọn máy in trong hộp thoại In trong Outlook

  • Ngăn Máy in
   Đặt tên máy in, in thành tệp hoặc thông qua Thuộc tính, đặt hướng bố trí và thay đổi giấy/đầu ra.

  • Ngăn Kiểu in
   Đối với Thiết lập Trang, chọn phông chữ khác, xem chi tiết các thuộc tính giấy và định dạng cụ thể hoặc thêm đầu trang hoặc chân trang. Đối với Xác định Kiểu, chấp nhận các tùy chọn mặc định được hiển thị hoặc chỉnh sửa một kiểu cụ thể.

   Mẹo: Bạn có thể xem hình ảnh các kiểu in tiêu chuẩn sẵn dùng cho Thư, Lịch, Mọi người và Tác vụ trong mục tiếp theo.

  • Ngăn Phạm vi trang
   In tất cả các trang của mục đã chọn hoặc chỉ định các trang cần in

  • Ngăn Tùy chọn in
   In mọi tệp đính kèm.

  • Ngăn Bản sao
   Đặt số trang và số bản sao muốn in cũng như xác định xem có xếp bộ các bản sao không.

 4. Chọn In.

In một liên hệ

 1. Trong Danh bạ, trong Ngăn Dẫn hướng, bấm vào thư mục danh bạ có chứa liên hệ bạn muốn in.

 2. Bấm đúp vào liên hệ để mở ra.

 3. Bấm tab Tệp.

 4. Bấm vào In.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Bấm In.

  • Chọn kiểu và tùy chọn bạn mong muốn.

   • Trong mục Thiết đặt, bấm vào kiểu bạn muốn. Màn hình xem trước được hiển thị tại Ngăn Xem trước. Khi bạn đã sẵn sàng in, hãy bấm In.

   • Để thay đổi phông, đầu đề hay các thiết đặt khác cho kiểu cách bạn muốn, trong Máy in, hãy bấm Tùy chọn In, sau đó trên hộp thoại In, trong Kiểu In, bấm Kiểu được Xác định. Bấm In.

   • Nếu bạn muốn chỉ định các trang riêng lẻ hoặc tập hợp các trang để in, trong Máy in, hãy bấm Tùy chọn In, sau đó trên hộp thoại In, trong Phạm vi In, bấm các tùy chọn bạn muốn. Bấm In.

Để in một vài liên hệ chứ không phải toàn bộ danh sách liên hệ, trước tiên bạn hãy lọc để danh bạ chỉ hiển thị những liên hệ mình muốn. Sau khi lọc danh bạ, các bước in sẽ giống với thao tác in toàn bộ danh bạ được nêu vắn tắt dưới đây.

 1. Trong Danh bạ, trong Ngăn Dẫn hướng, bấm vào thư mục danh bạ bạn muốn in.

 2. Bấm tab Tệp.

 3. Bấm vào In.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Bấm In.

  • Chọn kiểu và tùy chọn bạn mong muốn.

   • Trong mục Thiết đặt, bấm vào kiểu bạn muốn. Màn hình xem trước được hiển thị tại Ngăn Xem trước. Khi bạn đã sẵn sàng in, hãy bấm In.

   • Để thay đổi phông, đầu đề hay các thiết đặt khác cho kiểu cách bạn muốn, trong Máy in, hãy bấm Tùy chọn In, sau đó trên hộp thoại In, trong Kiểu In, bấm Kiểu được Xác định. Bấm In.

   • Nếu bạn muốn chỉ định các trang riêng lẻ hoặc tập hợp các trang để in, trong Máy in, hãy bấm Tùy chọn In, sau đó trên hộp thoại In, trong Phạm vi In, bấm các tùy chọn bạn muốn. Bấm In.

 1. Hãy bấm vào một mục hoặc thư mục trong Outlook mà bạn muốn in.

 2. Bấm tab Tệp.

 3. Bấm vào In.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Bấm In.

  • Chọn kiểu và tùy chọn bạn mong muốn.

   • Trong Thiết đặt, hãy bấm vào kiểu bạn muốn. Bản xem trước được hiển thị trong Ngăn Xem trước, trừ khi bạn đang in nhiều mục. Trong trường hợp này, bạn sẽ được nhắc bấm Xem trước trong Ngăn Xem trước. Khi bạn đã sẵn sàng in, hãy bấm In.

   • Để thay đổi phông chữ, đầu đề hay các cài đặt kiểu khác mà bạn muốn, trong Máy in, bấm Tùy chọn In, rồi trên hộp thoại In, trong Kiểu in, bấm vào Xác định Kiểu. Trong hộp thoại Xác định Kiểu In, bấm vào Chỉnh sửa hoặc bấm đúp vào một kiểu. Trong hộp thoại Thiết lập Trang, bạn có thể cập nhật phông chữ, đầu đề hoặc các cài đặt khác. Trong hộp thoại In, bấm vào In.

   • Nếu bạn muốn chỉ định các trang riêng lẻ hoặc tập hợp các trang để in, trong Máy in, hãy bấm Tùy chọn In, sau đó trên hộp thoại In, trong Phạm vi In, bấm các tùy chọn bạn muốn. Bấm In.

Mẹo: Để xem mô tả và tùy chọn bố trí trang cũng như định dạng cho từng kiểu, trong hộp thoại In, bấm vào Thiết lập TrangXác định Kiểu.

In toàn bộ danh bạ trong sổ địa chỉ của bạn

 1. Trên menu Tệp, bấm vào In.

 2. Trong hộp Kiểu in, bấm vào kiểu in bạn muốn.

  Nếu bạn muốn tùy chỉnh kiểu, hãy bấm vào Xác định Kiểu.

  Để tìm hiểu thêm về các kiểu và cài đặt in, hãy xem mục In các mục trong Outlook.

 1. Trên menu Dạng xem, trỏ đến Dạng xem Hiện tại, rồi bấm vào Tùy chỉnh Dạng xem Hiện tại.

 2. Bấm vào Bộ lọc, rồi sử dụng các tùy chọn để chỉ hiển thị những liên hệ bạn muốn in.

  Để tìm hiểu thêm về kiểu và cài đặt in, hãy xem mục In các mục trong Outlook

Ghi chú: Nếu bạn đang sử dụng Gói Dịch vụ 2 của Microsoft Office Suite 2007 (SP2), bạn có thể chỉ định từng trang riêng lẻ cần in trong danh sách liên hệ. Trong hộp thoại In, bên dưới In, nhập các trang cụ thể mà bạn muốn in vào hộp Phạm vi Trang. Bạn có thể bấm vào Xem trước khi In để xác định các trang muốn in.

 1. Trong Thư, Danh bạ hoặc Tác vụ, trên menu Tệp, bấm vào In.

  Ghi chú: Không mở hộp thoại In từ mục đã mở để in danh sách. Thao tác này chỉ cung cấp Kiểu Bản ghi nhớ có tác dụng in một mục riêng lẻ chứ không phải dạng xem hoặc danh sách.

 2. Để in một danh sách, bên dưới Kiểu in, thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Đối với thư, bấm vào Kiểu Bảng.

  • Đối với tác vụ, bấm vào Kiểu Bảng.

  • Đối với liên hệ, thực hiện một trong các thao tác sau:

   • Để in một bảng gồm các liên hệ riêng lẻ trong lưới có nhiều hàng và cột, bấm vào Kiểu Thư mục Điện thoại.

   • Để in thông tin liên hệ trong danh sách thẻ riêng lẻ, tương tự như tệp thẻ địa chỉ, bấm vào Kiểu Thẻ.

 3. Bấm vào In.

Quan trọng: Vì có rất nhiều máy in khả dụng với khách hàng nên chúng tôi không thể giúp bạn khắc phục bất kỳ sự cố nào với máy in của bạn. Để biết thông tin về cách khắc phục sự cố, hãy xem sách hướng dẫn sử dụng hoặc Website của nhà sản xuất. Bạn cũng có thể đặt câu hỏi trong Cộng đồng Microsoft Office.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×