In khảo sát Excel với phản hồi

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sau khi bạn gửi khảo sát Excel của mình đi, bạn có thể xem các phản hồi và in chúng. Khảo sát Excel và kết quả được được biên soạn trong một trang tính trực tuyến và lưu trữ trong OneDrive của bạn. Đây là cách để bạn xem trang khảo sát và in nó:

  1. Bấm đúp vào khảo sát Excel từ OneDrive của bạn.

  2. Chọn các ô chứa câu hỏi khảo sát và phản hồi.

để in câu hỏi khảo sát và phản hồi, hãy chọn các ô có chứa các phản hồi.

  1. Bấm Tệp > In > In.

  2. Hãy bảo đảm chọn Vùng chọn Hiện tại và bấm In.

  3. Nếu bản xem trước khi in phù hợp với yêu cầu của bạn, hãy bấm In. Nếu bạn muốn thay đổi bất cứ thứ gì, hãy đóng bản xem trước khi in, thực hiện những thay đổi bạn muốn, rồi quay lại bước 3 và tiếp tục. Bản xem trước khi in của câu hỏi khảo sát và phản hồi.

Tìm hiểu thêm về Tạo khảo sát Excel.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×