In ghi chú từ OneNote trên iPhone hoặc iPad của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

In ghi chú từ OneNote trên iPhone hoặc iPad của bạn có thể bằng cách gửi cho mình một bản sao của ghi chú đã chọn trong email, và sau đó in chúng từ máy khách email ưa thích của bạn.

iPad

  1. Trong bất kỳ sổ tay, dẫn hướng đến trang bạn muốn in.

  2. Ở phía trên bên phải, gõ nhẹ vào biểu tượng chia sẻ (viền ngoài của một người với dấu cộng) và sau đó gõ nhẹ Email trang.

  3. Nhập địa chỉ email của bạn trong trường , và sau đó gõ nhẹ vào gửi.

  4. Trong ứng dụng khách email ưa thích của bạn, mở thư có phần đính kèm ghi chú, sau đó in các ghi chú.

iPhone

  1. Trong bất kỳ sổ tay, dẫn hướng đến trang bạn muốn in.

  2. Ở phía trên bên trái, gõ nhẹ vào biểu tượng Thêm () và sau đó gõ nhẹ Email trang.

  3. Nhập địa chỉ email của bạn trong trường , và sau đó gõ nhẹ vào gửi.

  4. Trong ứng dụng khách email ưa thích của bạn, mở thư có phần đính kèm ghi chú, sau đó in các ghi chú.


Lưu ý: Bạn có phản hồi về tính năng này? Vui lòng ghé thăm Microsoft OneNote trên UserVoice để cho phép nhóm sản phẩm của chúng tôi biết suy nghĩ của bạn về phiên bản này của OneNote.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×