In ghi chú

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Cho đôi lúc bạn muốn in nội dung từ OneNote, dưới đây cách:

  1. Từ trang bạn muốn in, bấm tệp > in > in.

    Bạn có thể in các trang OneNote từ menu In

  2. Đặt tùy chọn cho máy in của bạn và bấm in.

Mẹo: Bạn có thể xem trước ghi chú của bạn trước khi in, nếu bạn muốn. Bấm tệp > in > xem trước khi in.

Nếu bạn không thích cách các trang trông ra sao khi bạn in ra, bạn có thể thêm nhiều khoảng trống trên trang hoặc đi tới tệp > xuất, và xuất trang dưới dạng một từ tài liệu để bạn có thể thiết kế bố trí trong Word. Bạn có thể nhận thấy rằng bạn có thể đặt một số tùy chọn trong hộp inXem trước khi in và thiết đặt thoại, nhưng bạn không thể thay đổi bố trí trang từ đó.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×