In danh thiếp khác nhau trên cùng một trang tính trong Publisher

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Cách tốt nhất khi in danh thiếp là luôn bắt đầu với một mẫu danh thiếp. Avery cổ phiếu và khoan trống trang tính làm việc với nhiều trong các mẫu danh thiếp, bạn sẽ tìm thấy trong Publisher hoặc trực tuyến.

Để thiết lập phối thư để in tên khác và/hoặc địa chỉ trên một trang tính của danh thiếp, hãy xem tạo nhãn với địa chỉ khác nhau. Bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn cách in các trang tính trong các bước cuối cùng của quy trình phối thư.

Nhưng nếu bạn đang chỉ in một vài danh thiếp khác nhau và bạn không cho nhập thông tin cho thẻ khác, bạn có thể làm theo các bước trong bài viết này thay vì hoàn thành phối thư.

 1. Bấm Tệp > Mới.

 2. Nhập danh thiếp trong hộp tìm kiếm để tìm một mẫu trực tuyến.

  Mẹo: Nhập Avery thẻ chứng khoán số (ví dụ như Avery 8871) hoặc số chứng khoán nhà sản xuất khác trong hộp tìm kiếm để tìm các mẫu được thiết kế để làm việc với chứng khoán đó.

 3. Tìm một mẫu có nhiều danh thiếp trên một trang tính và bấm tạo, hoặc chọn đơn danh, bấm tạovà sau đó thêm nhiều thẻ như sau:

  1. Bấm Thiết kế trang và Bung rộng hộp Thiết lập trang .

  2. Trong danh sách loại bố trí , chọn kích cỡ trang tính của bạn và sau đó chọn nhiều trang trên một trang tính. Lưu ý số trang phù hợp với trên một trang tính.

  3. Bấm chèn > trang để thêm danh thiếp vào trang tính của bạn. Lặp lại cho đến khi bạn có một trang tính đầy đủ của danh thiếp.

 4. Nhập thông tin bạn muốn trên mỗi danh thiếp.

 5. Bấm Tệp > In.

 6. Nếu bạn đã chọn một mẫu thiệp duy nhất và thêm trang vào đó, hãy đảm bảo rằng nhiều trang trên một trang tính xuất hiện trong nhóm thiết đặt bên dưới trang. Cũng hãy đảm bảo rằng đúng cỡ giấy và hướng xuất hiện bên dưới Tùy chọn bố trí.

  Các tùy chọn in cho danh thiếp

 7. Bấm vào In.

 1. Bấm Tệp > Mới.

 2. Bấm danh thiếp.

 3. Trong danh sách Mẫu sẵn dùng , chọn cài đặt và mẫu trực tuyến hoặc thu hẹp tìm kiếm của bạn bằng cách bấm vào Mẫu đã cài đặt hoặc Mẫu trực tuyến.

 4. Bấm để chọn một mẫu, sau đó bấm tạo.

 5. Bấm Thiết kế trang và Bung rộng hộp Thiết lập trang .

 6. Trong danh sách loại bố trí , chọn kích cỡ trang tính của bạn và sau đó chọn nhiều trang trên một trang tính. Lưu ý số trang phù hợp với trên một trang tính. Bấm OK.

 7. Bấm chèn > trang để thêm danh thiếp vào trang tính của bạn. Lặp lại cho đến khi bạn có một trang tính đầy đủ của danh thiếp.

 8. Nhập chi tiết danh thiếp trên mỗi trang.

 9. Bấm Tệp > In.

 10. Bên dưới trang, hãy đảm bảo chọn nhiều trang trên một trang tính, sau đó bấm in.

 1. Bấm Tệp > Mới.

 2. Bấm danh thiếp.

 3. Bấm để chọn một mẫu, sau đó bấm tạo.

 4. Bấm chèn > trang.

 5. Trong hộp thoại Chèn trang , hãy nhập số trang mà bạn muốn thêm. Ví dụ, để in 10 danh thiếp khác nhau trên một trang tính, hãy chèn 9 trang.

 6. Bấm trước trang hiện tại hoặc sau trang hiện tại và sau đó đảm bảo rằng chèn trang trống được chọn.

 7. Nhập chi tiết danh thiếp trên mỗi trang. Ngoài ra, bạn có thể tạo các tệp cá nhân cho từng danh thiếp, và sau đó sao chép thẻ vào tệp chính như sau:

  1. Bấm sửa > Chọn tất cả hoặc nhấn Ctrl + C trong tệp nguồn.

  2. Trong tệp chính, bấm vào một trong các trang trống mà bạn đã chèn.

  3. Bấm sửa > dán hoặc nhấn Ctrl + V.

  4. Lặp lại bước a - c cho mỗi thẻ mà bạn đã thêm vào.

 8. Bấm Tệp > In.

 9. Trên tab Ấn phẩm và thiết đặt giấy , bên dưới tùy chọn in, hãy đảm bảo chọn nhiều trang trên một trang tính, sau đó bấm in.

Lưu ý: 

 • Nếu chính Ấn phẩm sử dụng trang chính, bạn có thể cần bỏ qua đó trang chính trên các trang với Ấn phẩm được sao chép. Trong ấn phẩm chính, đi tới trang có chứa bản cái đối tượng trang mà bạn muốn ẩn, và sau đó bấm dạng xem > Bỏ qua các trang chính.

 • Nếu bạn muốn in ấn phẩm của bạn ở vị trí cụ thể trên trang tính, thay đổi vị trí của Ấn phẩm của bạn trên trang tính bằng cách điều chỉnh các tùy chọn hàng, cột tùy chọn và giá trị khoảng cách ngang và dọc bên dưới tùy chọn in khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem in nhãn mác, bưu thiếp, thẻ tên, hoặc danh thiếp trong một vị trí cụ thể trên một trang tính.

 • Để giúp dễ dàng hơn để căn chỉnh một ấn phẩm với sản phẩm cụ thể của nhà sản xuất hoặc in nhiều trang của Ấn phẩm trên một tờ đơn, bật dấu xén, và sau đó in một trang tính kiểm tra trên một tờ giấy thường. Chồng lấp của nhà sản xuất sản phẩm trên kiểm tra in, giữ chúng lên đến bản bình thường để xem nếu chúng căn chỉnh đúng cách, thực hiện bất kỳ điều chỉnh cần thiết để cài đặt bên dưới tùy chọn in khác, và sau đó thực hiện một phép kiểm tra in lần nữa để xác nhận rằng căn chỉnh đều chính xác. Bạn có thể tắt các dấu xén sau khi bạn căn chỉnh Ấn phẩm của bạn trên tờ giấy. Để biết thêm thông tin về in dấu xén để giúp căn Ấn phẩm, hãy xem in dấu xén.

Xem thêm

Tạo và in của riêng bạn danh thiếp trong Publisher

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×