In các mục trong Outlook

In trong Microsoft Outlook 2013 cũng giống như trong Thư, Lịch hoặc bất kỳ thư mục nào khác — tất cả các thiết đặt và chức năng in đều được tìm thấy trong Dạng xem Backstage của Microsoft Office. Hãy bấm tab Tệp để mở Dạng xem Backstage.

Khi bạn bấm In ở dạng xem Backstage, Ngăn Xem trước sẽ tự động xuất hiện để giúp bạn chọn các thiết đặt và tùy chọn bạn muốn.

 1. Hãy bấm vào một mục hoặc thư mục trong Outlook mà bạn muốn in.

 2. Bấm vào tab Tệp.

 3. Bấm In.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Bấm In.

  • Chọn kiểu và tùy chọn bạn mong muốn.

   • Trong Thiết đặt, hãy bấm vào kiểu bạn muốn. Bản xem trước được hiển thị trong Ngăn Xem trước, trừ khi bạn đang in nhiều mục. Trong trường hợp này, bạn sẽ được nhắc bấm Xem trước trong Ngăn Xem trước. Khi bạn đã sẵn sàng in, hãy bấm In.

   • Để thay đổi phông, tiêu đề hoặc các thiết đặt kiểu khác, trong Máy in, hãy bấm Tùy chọn In, sau đó trên hộp thoại In, trong Kiểu In, bấm Xác định Kiểu. Bấm In.

   • Nếu bạn muốn in các trang hoặc tập hợp các trang nhất định, trong Máy in, hãy bấm Tùy chọn In, sau đó trong hộp thoại In, trong Phạm vi In, hãy bấm vào các tùy chọn bạn muốn. Bấm In.

Ghi chú    Để được trợ giúp khắc phục sự cố với máy in, bạn hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng máy in hoặc truy cập trang web của nhà sản xuất máy in.

Đầu Trang

Áp dụng Cho: Outlook 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ