In bản chiếu kèm hoặc không kèm ghi chú của diễn giả

Thật ra, in trang chiếu không kèm ghi chú của diễn giả sẽ đơn giản hơn so với có kèm ghi chú - trên thực tế, chỉ có một cách để in trang chiếu kèm ghi chú của diễn giả.

  1. Bấm vào Tệp > In.

  2. Dưới Thiết đặt, hãy bấm vào hộp thứ hai (theo mặc định sẽ là Trang chiếu Toàn Trang), sau đó dưới Bố trí In, bấm Trang Ghi chú.
    ảnh chụp màn hình của tùy chọn in ghi chú
    Trang Ghi chú sẽ in ra một trang chiếu trên mỗi trang kèm theo ghi chú của diễn giả ở bên dưới. Ngăn Xem trước hiển thị cho bạn thấy mỗi tùy chọn bố trí sẽ trông như thế nào.

  3. Hãy đưa vào đó các thiết đặt khác, chẳng hạn như trang chiếu nào bạn muốn, số lượng bản sao, v.v.

  4. Bấm vào In.

Các tùy chọn khác dưới Bố trí In và tất cả các tùy chọn dưới Bản phân phát sẽ chỉ in trang chiếu hoặc nội dung trang chiếu mà không in ghi chú của diễn giả.

Để tìm hiểu thêm về việc in các trang chiếu PowerPoint, hãy xem In các trang chiếu của bạn ở dạng đen trắng hoặc mức xám.

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×