In bản chiếu kèm hoặc không kèm ghi chú của diễn giả

Thật ra, in trang chiếu không kèm ghi chú của diễn giả sẽ đơn giản hơn so với có kèm ghi chú - trên thực tế, chỉ có một cách để in trang chiếu kèm ghi chú của diễn giả.

  1. Bấm vào Tệp > In.

  2. Dưới Thiết đặt, hãy bấm vào hộp thứ hai (theo mặc định sẽ là Trang chiếu Toàn Trang), sau đó dưới Bố trí In, bấm Trang Ghi chú.
    In ghi chú của diễn giả
    Trang Ghi chú sẽ in ra một trang chiếu trên mỗi trang kèm theo ghi chú của diễn giả ở bên dưới. Ngăn Xem trước hiển thị cho bạn thấy mỗi tùy chọn bố trí sẽ trông như thế nào.

  3. Hãy đưa vào đó các thiết đặt khác, chẳng hạn như trang chiếu nào bạn muốn, số lượng bản sao, v.v.

  4. Bấm vào In.

Các tùy chọn khác dưới Bố trí In và tất cả các tùy chọn dưới Bản phân phát sẽ chỉ in trang chiếu hoặc nội dung trang chiếu mà không in ghi chú của diễn giả.

Để tìm hiểu thêm về cách in các trang chiếu PowerPoint, mời bạn xem In bản trình bày dưới dạng đen trắng hoặc tỉ lệ xám, hoặc Tạo và in bản phân phát.

Đầu Trang

Áp dụng Cho: PowerPoint 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ