In bản trình bày đen và trắng hoặc theo cấp độ xám

Hầu hết các bản trình bày được thiết kế để thể hiện nhiều màu nhưng trang chiếu và bản phân phát thường được in đen và trắng hay theo cấp độ xám. Khi in theo cấp độ xám, hình ảnh của bạn sẽ có nhiều sắc độ xám khác nhau giữa đen và trắng.

Bạn có thể in toàn bộ bản trình bày — trang chiếu, dàn bài, trang ghi chú và bản phân phát cho khán giả — thành bản màu, tỉ lệ xám hoặc thuần đen và trắng.

Thiết lập để in bản trình bày dưới dạng đen và trắng

 1. Trên tab Xem, trong nhóm Màu/Cấp độ xám, bấm vào Đen và trắng.

 2. Chọn một trang chiếu hoặc một đối tượng trên trang chiếu mà bạn muốn thay đổi thuộc tính. Sau đó, trên tab Đen và trắng, trong nhóm Thay đổi đối tượng được chọn, bấm vào cài đặt bạn muốn.

  hiển thị menu khi thay đổi đối tượng được chọn trong PowerPoint

Lưu ý: Bạn có thể áp dụng cài đặt cấp độ xám hoặc đen và trắng khác nhau cho các đối tượng khác nhau (và cho nền) trên cùng một trang chiếu.

Đặt thuộc tính để in theo sắc độ xám

 1. Trên tab Xem, trong nhóm Màu/Sắc độ xám, hãy bấm Đen Trắng.

 2. Chọn một trang chiếu hoặc một đối tượng trên trang chiếu mà bạn muốn thay đổi thuộc tính. Sau đó, trên tab Cấp độ xám, trong nhóm Thay đổi đối tượng được chọn, bấm vào cài đặt mà bạn muốn.

In bản trình bày đen và trắng hoặc theo cấp độ xám

 1. Đi tới Tệp > In.

 2. Bên dưới Cài đặt, trên menu Màu, bấm vào Thuần đen và trắng hoặc Cấp độ xám.

  • Cấp độ xám sẽ in bản phân phát theo cấp độ xám. Một số màu, chẳng hạn như màu tô nền, sẽ hiển thị là màu trắng để dễ đọc hơn. (Đôi khi, lựa chọn này sẽ trông giống Thuần đen và trắng.)

  • Thuần đen và trắng sẽ in bản phân phát không có chỗ nào được tô xám.

 3. Sau khi bạn đã chọn lựa chọn ưa thích của mình, bấm vào In.

Chuẩn bị máy in để in đen và trắng hoặc theo cấp độ xám

Khi bạn chọn in, PowerPoint 2013 những phiên bản mới hơn sẽ đặt màu trong bản trình bày sao cho phù hợp với khả năng in của máy.

Để kiểm tra hình thức của bản in, hãy xem bản in trong xem trước khi in trước khi in. Với tính năng xem trước khi in, bạn có thể thấy hình thức của trang chiếu, ghi chú và bản phân phát khi in thuần đen và trắng hay theo thang độ xám, đồng thời, bạn có thể điều chỉnh giao diện của các đối tượng trước khi in.

Để xem trước khi in, đi tới Tệp > In. Xem trước khi in sẽ xuất hiện ở bên phải màn hình.

Bạn cũng có thể thực hiện một số thay đổi nhất định trong lúc xem trước khi in. Đi tới Tệp > In, rồi bấm vào Cài đặt để chọn các nội dung sau:

 • Bạn muốn in gì: bản trình bày, bản phân phát, trang ghi chú hay chỉ dàn bài và in tất cả các trang chiếu hay chỉ vài trang.

 • Bố cục cho bản in.

 • Cách thức đối chiếu hay đặt trình tự trang đã in.

 • In trên một hay cả hai mặt của trang (nếu máy in được thiết lập để in hai mặt).

 • In màu, theo sắc độ xám hay thuần đen trắng.

 • Tùy chọn đầu trang và chân trang.

Trong bản trình bày, tùy thuộc vào việc bạn chọn in hoặc chiếu theo cấp độ xám hay thuần đen và trắng, các đối tượng sẽ hiển thị trên màn hình và trong bản in như được liệt kê trong bảng.

Lưu ý: Bitmap, clip art và biểu đồ đều hiển thị và được in theo cấp độ xám, ngay cả khi bạn đặt thuộc tính máy in là in thuần đen và trắng.

Đối tượng

Theo cấp độ xám

Thuần đen và trắng

Văn bản

Đen

Đen

Đổ bóng văn bản

Cấp độ xám

Ẩn

Dập nổi

Cấp độ xám

Ẩn

Cấp độ Xám

Trắng

Khung

Đen

Đen

Tô mẫu

Cấp độ Xám

Trắng

Đường kẻ

Đen

Đen

Bóng đối tượng

Cấp độ Xám

Đen

Bitmap

Cấp độ Xám

Cấp độ Xám

Clip art

Cấp độ Xám

Cấp độ Xám

Nền trang chiếu

Trắng

Trắng

Biểu đồ

Cấp độ Xám

Cấp độ Xám

Đặt thuộc tính in đen và trắng

 1. Trên tab Xem, trong nhóm Màu/Cấp độ xám, bấm vào Đen và trắng. Tab Đen và trắng sẽ xuất hiện trên dải băng ở phía trên cùng của PowerPoint.

 2. Trong nhóm Thay đổi đối tượng được chọn, bấm vào cài đặt mà bạn muốn.

Lưu ý: Bạn có thể áp dụng cài đặt đen và trắng hoặc cấp độ xám khác nhau cho các đối tượng khác nhau (và cho nền) trên cùng một trang chiếu. Chọn đối tượng bạn muốn đặt cài đặt đen và trắng hoặc cấp độ xám, rồi đặt thuộc tính trên menu Xem. Đừng chọn đối tượng nào khi bạn muốn chỉ định cài đặt đen và trắng và cấp độ xám cho nền, rồi đặt thuộc tính trên menu Xem.

Đặt thuộc tính để in theo tỷ lệ xám

 1. Trên tab Xem, trong nhóm Màu/Cấp độ xám, bấm vào Cấp độ xám. Tab Cấp độ xám sẽ xuất hiện trên dải băng ở phía trên cùng của PowerPoint.

 2. Trong nhóm Thay đổi đối tượng được chọn, bấm vào cài đặt mà bạn muốn.

Lưu ý: Bạn có thể áp dụng các thiết đặt đen trắng hoặc sắc độ xám khác cho các đối tượng khác nhau (và cho nền) trên cùng một bản chiếu. Chọn đối tượng bạn muốn đặt thiết đặt đen trắng hay sắc độ xám cho nó, rồi đặt thuộc tính trên tab Xem. Nếu bạn muốn đặt thuộc tính cho nền bản chiếu, đừng chọn bất kỳ đối tượng nào trên bản chiếu.

In bản trình bày đen trắng hoặc sắc độ xám

 1. Trên tab Tệp, bấm vào In.

 2. Bên dưới Cài đặt, trên menu Màu, bấm vào Thuần đen và trắng hoặc Cấp độ xám.

  • Sắc độ xám     Thiết đặt này in bản in theo sắc độ xám. Một số màu, ví dụ như tô màu nền, hiển thị trong màu trắng để dễ đọc hơn. (Thỉnh thoảng, điều này trông giống như Thuần Đen Trắng.)

  • Thuần đen và trắng    Cài đặt này sẽ in bản phân phát không có chỗ nào được tô xám.

   Bấm vào In ở đầu bộ sưu tập.

Chuẩn bị máy in để in đen và trắng hoặc theo cấp độ xám

Hầu hết các bản trình bày được thiết kế để hiện nhiều màu, nhưng bản chiếu và bản phân phát thường được in đen trắng hay theo các sắc độ xám. Khi bạn in theo sắc độ xám, bạn có ảnh chứa nhiều biến thể của tông màu xám giữa đen và trắng.

Khi bạn chọn in, PowerPoint 2010 sẽ đặt màu trong bản trình bày sao cho phù hợp với khả năng của máy in bạn đã chọn.

Để kiểm tra hình thức của bản in, hãy xem bản in trong xem trước khi in trước khi in. Với tính năng xem trước khi in, bạn có thể thấy hình thức của trang chiếu, ghi chú và bản phân phát khi in thuần đen và trắng hay theo cấp độ xám, đồng thời, bạn có thể điều chỉnh hình thức của đối tượng trước khi in. Để truy nhập bản xem trước khi in, trên tab Tệp, bấm vào In. Bản xem trước khi in sẽ xuất hiện ở bên phải màn hình.

Bạn cũng có thể thực hiện một số thay đổi nhất định khi xem trước khi in. Một lần nữa, trên tab Tệp, bấm vào In. Sau đó, dưới Cài đặt, bạn có thể chọn:

 • Bạn muốn in gì: bản trình bày, bản in phân phát, trang ghi chú hay chỉ đề cương và in tất cả hay chỉ vài trang.

 • Bố cục cho bản in.

 • Cách thức đối chiếu hay đặt trình tự trang đã in.

 • In trên một hay cả hai mặt của trang (nếu máy in được thiết lập để in hai mặt).

 • In màu, theo sắc độ xám hay thuần đen trắng.

 • Tùy chọn đầu trang và chân trang.

Trong bản trình bày, các đối tượng sắc độ xám và đen trắng xuất hiện trên màn hình và trong bản in như được liệt kê trong bảng.

Lưu ý: Bitmap, clip art và biểu đồ đều hiển thị và được in theo cấp độ xám, ngay cả khi bạn đặt thuộc tính máy in là in thuần đen và trắng.

Đối tượng

Theo cấp độ xám /
thuần đen

và trắng

Văn bản

Đen/Đen

Bóng văn bản

Sắc độ xám/Ẩn

Dập nổi

Sắc độ xám/Ẩn

Sắc độ xám/Trắng

Khung

Đen/Đen

Tô mẫu

Sắc độ xám/Trắng

Đường kẻ

Đen/Đen

Bóng đối tượng

Sắc độ xám/Đen

Bitmap

Sắc độ xám/Sắc độ xám

Hình mẫu

Sắc độ xám/Sắc độ xám

Nền bản chiếu

Trắng/Trắng

Biểu đồ

Sắc độ xám/Sắc độ xám

Đặt thuộc tính in đen và trắng

 1. Trên tab Xem, trong nhóm Màu/Cấp độ xám, bấm vào Thuần đen và trắng.

 2. Ở phía trên cùng của cửa sổ PowerPoint, trên Dải băng, bấm vào tab Đen và trắng.

 3. Trong nhóm Thay đổi đối tượng được chọn, bấm vào cài đặt mà bạn muốn.

Lưu ý: Bạn có thể áp dụng cài đặt đen và trắng hoặc cấp độ xám khác nhau cho các đối tượng khác nhau (và cho nền) trên cùng một trang chiếu. Chọn đối tượng bạn muốn đặt cài đặt đen và trắng hoặc cấp độ xám, rồi đặt thuộc tính trên menu Xem. Đừng chọn đối tượng nào khi bạn muốn chỉ định cài đặt đen và trắng và cấp độ xám cho nền, rồi đặt thuộc tính trên menu Xem.

Đặt thuộc tính để in theo sắc độ xám

 1. Trên tab Xem, trong nhóm Màu/Sắc độ xám, hãy bấm Đen Trắng.

 2. Ở phía trên cùng của cửa sổ PowerPoint, trên Dải băng, bấm vào tab Cấp độ xám.

 3. Trong nhóm Thay đổi đối tượng được chọn, bấm vào cài đặt mà bạn muốn.

Lưu ý: Bạn có thể áp dụng các thiết đặt đen trắng hoặc sắc độ xám khác cho các đối tượng khác nhau (và cho nền) trên cùng một bản chiếu. Chọn đối tượng bạn muốn đặt thiết đặt đen trắng hay sắc độ xám cho nó, rồi đặt thuộc tính trên tab Xem. Nếu bạn muốn đặt thuộc tính cho nền bản chiếu, đừng chọn bất kỳ đối tượng nào trên bản chiếu.

In bản trình bày đen trắng hoặc sắc độ xám

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Hình ảnh nút Office , trỏ tới In, rồi bấm vào Xem trước khi in.

 2. Trong nhóm In, bấm vào mũi tên bên dưới Tùy chọn, trỏ tới Màu/Cấp độ xám, rồi bấm vào Thuần đen và trắng hoặc Cấp độ xám.

  • Sắc độ xám     Thiết đặt này in bản in theo sắc độ xám. Một số màu, ví dụ như tô màu nền, hiển thị trong màu trắng để dễ đọc hơn. (Thỉnh thoảng, điều này trông giống như Thuần Đen Trắng.)

  • Thuần đen và trắng    Cài đặt này sẽ in bản phân phát không có chỗ nào được tô xám.

 3. Trong nhóm In, bấm vào In.

  Lưu ý: 

  • Bạn có thể áp dụng cài đặt cấp độ xám hoặc đen và trắng khác nhau cho các đối tượng khác nhau trên cùng một trang chiếu.

  • Quy trình này không làm thay đổi màu hoặc thiết kế trong bản trình bày màu gốc.

  • Khi bạn in theo cấp độ xám hoặc đen và trắng, nền có thể không được in nếu nền gây ảnh hưởng đến độ tương phản của trang chiếu.

Chuẩn bị máy in để in đen và trắng hoặc theo cấp độ xám

Hầu hết các bản trình bày được thiết kế để hiện nhiều màu, nhưng bản chiếu và bản phân phát thường được in đen trắng hay theo các sắc độ xám. Khi bạn in theo sắc độ xám, bạn có ảnh chứa nhiều biến thể của tông màu xám giữa đen và trắng.

Khi bạn chọn in, PowerPoint sẽ đặt màu trong bản trình bày sao cho phù hợp với khả năng của máy in bạn đã chọn.

Để kiểm tra hình thức của bản in, hãy xem bản in trong xem trước khi in trước khi in. Với tính năng xem trước khi in, bạn có thể thấy hình thức của trang chiếu, ghi chú và bản phân phát khi in thuần đen và trắng hay theo cấp độ xám, đồng thời, bạn có thể điều chỉnh hình thức của các đối tượng trước khi in.

Bạn cũng có thể thực hiện một số thay đổi nhất định trong lúc xem trước khi in. Bạn có thể chọn:

 • Bạn muốn in gì: bản trình bày, bản phân phát, trang ghi chú hay chỉ dàn bài

 • Bố cục cho bản phân phát

 • Hướng (dọc hay ngang) cho bản phân phát, trang ghi chú hoặc dàn bài

 • Tùy chọn đầu trang và chân trang

Trong bản trình bày, các đối tượng tỷ lệ xám và đen trắng xuất hiện trên màn hình và trong bản in như được liệt kê trong bảng.

Đối tượng

Theo cấp độ xám/
thuần đen

và trắng

Văn bản

Đen/Đen

Bóng văn bản

Sắc độ xám/Ẩn

Dập nổi

Sắc độ xám/Ẩn

Sắc độ xám/Trắng

Khung

Đen/Đen

Tô mẫu

Sắc độ xám/Trắng

Đường kẻ

Đen/Đen

Bóng đối tượng

Sắc độ xám/Đen

Bitmap

Sắc độ xám/Sắc độ xám

Nền bản chiếu

Trắng/Trắng

Biểu đồ

Sắc độ xám/Sắc độ xám

Lưu ý: Bitmap, clip art và biểu đồ đều hiển thị và được in theo cấp độ xám, ngay cả khi bạn đặt thuộc tính máy in là in thuần đen và trắng.

Xem thêm

Xem ghi chú diễn giả một cách riêng tư trong khi chiếu một bản trình bày trên nhiều màn hình

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×