In bản chiếu kèm hoặc không kèm ghi chú của diễn giả

In bản chiếu kèm hoặc không kèm ghi chú của diễn giả

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thật ra, in trang chiếu không kèm ghi chú của diễn giả sẽ đơn giản hơn so với có kèm ghi chú - trên thực tế, chỉ có một cách để in trang chiếu kèm ghi chú của diễn giả.

  1. Bấm vào Tệp > In.

  2. Dưới Thiết đặt, hãy bấm vào hộp thứ hai (theo mặc định sẽ là Trang chiếu Toàn Trang), sau đó dưới Bố trí In, bấm Trang Ghi chú.
    ảnh chụp màn hình của tùy chọn in ghi chú
    Trang Ghi chú sẽ in ra một trang chiếu trên mỗi trang kèm theo ghi chú của diễn giả ở bên dưới. Ngăn Xem trước hiển thị cho bạn thấy mỗi tùy chọn bố trí sẽ trông như thế nào.

  3. Hãy đưa vào đó các thiết đặt khác, chẳng hạn như trang chiếu nào bạn muốn, số lượng bản sao, v.v.

  4. Bấm vào In.

Các tùy chọn khác dưới Bố trí In và tất cả các tùy chọn dưới Bản phân phát sẽ chỉ in trang chiếu hoặc nội dung trang chiếu mà không in ghi chú của diễn giả.

Để tìm hiểu thêm về cách in các trang chiếu PowerPoint, hãy xem in bản trình bày đen trắng hoặc sắc độ xám.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×