In

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sử dụng chính của Publisher 2010 là tạo ra chất lượng cao in ấn phẩm. Những mục này có thể được in trên một máy in để bàn hoặc được gửi đến một cửa hàng hoặc cửa hàng in thương mại. Để biết thông tin để giúp bạn chọn giữa các tùy chọn xem in: chọn giữa màn hình máy tính, Photo và in thương mại.

Ghi chú: Cửa sổ xem trước có thể hiển thị màu đen và trắng ngay cả khi publication(s) của bạn bao gồm màu đã chọn máy in không hỗ trợ in màu, hoặc nếu máy in đã chọn hỗ trợ màu và bạn đã chọn thiết đặt sắc độ xám phức hợp.

Trong bài viết này

Lệnh in ở đâu?

In bản xem trước in và thiết đặt

In ấn phẩm của bạn

Lệnh in ở đâu?

Lệnh in bây giờ trong dạng xem Backstage. Để đến dạng xem Backstage, hãy bấm nút tệp ở phía trên bên trái của Publisher Nút Tệp . Ngoài việc in, dạng xem Backstage chứa lệnh để lưu, mở, đóng tệp, cũng như thông tin về Ấn phẩm hiện tại và chia sẻ Ấn phẩm, và tùy chọn Publisher. Để biết thông tin chi tiết hơn hãy xem Bắt đầu - có gì mới trong Publisher 2010gì đã xảy ra với menu Tệp? bài viết này.

Đầu trang

In bản xem trước in và thiết đặt

Dạng xem Backstage mới để in trông như thế này: Tổng quan về thiết đặt in trong Publisher

Ở bên trái là những thiết đặt in và ở bên phải ngăn xem trước. Thiết đặt ở bên trái sẽ ảnh hưởng đến Ấn phẩm in ra, trong khi thiết đặt ở bên phải chỉ ảnh hưởng đến dạng xem của Ấn phẩm của bạn.

Ghi chú: Một số điều khiển các phụ thuộc vào thiết đặt khác, ví dụ điều khiển màu sẽ chỉ có sẵn có nếu máy in của bạn có thể in trong màu và con trượt độ trong suốt trước/sau sẽ chỉ sẵn dùng nếu bạn chọn in trên cả hai mặt của tờ giấy.

Các thiết đặt in cho phép bạn cấu hình:

thiết đặt in trong publisher 2010

1. in:    nhập số lượng bản sao của lệnh in bạn muốn in và bấm in để gửi công việc vào máy in của bạn.

2. máy in:    ngoài việc chọn từ danh sách sẵn có máy in, bạn có thể cũng thêm máy in mới, truy nhập thiết đặt đầu ra nâng cao và in các tệp.

3. thiết đặt:    các thiết đặt phần cho phép bạn kiểm soát:

 • Trang:     Cho phép bạn chọn phạm vi trang để in hoặc trang cụ thể.

 • In áp:     Ở đây bạn có thể xác định nơi trên một tờ giấy Ấn phẩm của bạn sẽ in và làm thế nào các trang của Ấn phẩm của bạn sẽ được đặt ra trên các trang tính của tờ giấy.

 • Kích cỡ:     Chọn kích cỡ và kiểu của trang tính của tờ giấy, bạn sẽ dùng để in ấn phẩm của bạn.

 • Một mặt/hai mặt in:     Chọn in một hoặc cả hai mặt của tờ giấy, và nào cạnh sử dụng trong lật tờ giấy.

 • Màu:     Nếu máy in của bạn hỗ trợ điều khiển này sẽ cho phép bạn chọn màu hay sắc độ xám in màu.

 • Lưu thiết đặt với Ấn phẩm:     Nếu đã chọn hộp kiểm này sẽ lưu các lựa chọn thiết đặt với Ấn phẩm này.

Ghi chú: Trong Office Publisher, kích cỡ trang tham chiếu tới một khu vực làm việc của Ấn phẩm của bạn. Kích cỡ giấy, hoặc tờ, là kích cỡ giấy mà bạn dùng để in. Một trang giấy có thể chứa nhiều trang và trang lớn có thể được áp dụng qua nhiều trang tính.

Các ngăn bản xem trước thay đổi để phản ánh các thay đổi được thực hiện trong các thiết đặt in. Nó cũng cho phép bạn:

xem trước khi in trong publisher 2010

1. tờ dẫn hướng:    di chuyển qua các trang tính của Ấn phẩm của bạn.

2. trước và trở lại nút:    các nút này sẵn dùng khi in cả hai mặt của tờ giấy, bấm để xem mặt trước hoặc trở lại trang tính.

3. con trượt thu phóng:    trang chiếu ở bên trái để thu nhỏ và trượt sang phải để phóng to trên Ấn phẩm của bạn.

4. phù hợp để trang tính:    nếu bạn đang xem nhiều hơn một trang tính nút này sẽ phóng to để xem một trang tính.

5. xem nhiều trang tính:    nếu ấn phẩm của bạn sẽ được in trên nhiều trang tính của tờ giấy, bạn có thể dùng nút này để xem trước nhiều hơn một trang tính cùng một lúc.

6. hiện/ẩn số trang:    trượt này sẽ hiển thị thứ tự của các trang được áp đặt trên sheet(s) giấy. Đây là đặc biệt hữu ích khi bạn in một ấn phẩm với nhiều hơn một trang trên trang tính, chẳng hạn như thiệp chúc mừng.

7. hiện/ẩn thước:    Hiển thị hoặc ẩn thước chiều cao và chiều rộng của tờ giấy, đã chọn hiện tại. Nếu bạn thay đổi kích cỡ giấy trong thiết đặt, thước sẽ thay đổi tương ứng.

8. con trượt trong suốt dạng xem:    nếu bạn đang in hai mặt của trang tính, Trượt này sẽ cho phép bạn xem đến phía khác của trang tính, chẳng hạn như giữ giấy in ra qua một bảng bình thường. Điều này cho phép bạn để bảo đảm rằng Ấn phẩm dòng chính xác trên cả hai mặt của tờ giấy.

Đầu trang

In ấn phẩm của bạn

 1. Bấm vào nút tệp để mở dạng xem Backstage.

 2. Bấm in để mở trang thiết đặt in.

  Bạn có thể phải chờ một lúc trong khi Publisher kết nối với máy in của bạn.

 3. Trong phần in , đặt số lượng bản sao cần in trong bản sao của lệnh in.

 4. Trong phần máy in , hãy đảm bảo đã chọn đúng máy in.

  Cửa sổ xem trước sẽ hiển thị màu đen và trắng, bất kể publication(s) của bạn có màu hay không, trừ khi bạn đã chọn máy in màu.

 5. Trong phần thiết đặt :

  1. Hãy đảm bảo rằng thiết lập chính xác của trang hoặc phần được chọn.

  2. Chọn định dạng cho áp đặt trang của bạn trên trang tính.

  3. Đặt kích cỡ giấy.

  4. Đặt in trên một trang giấy hoặc cả hai, và khi in trên cả hai mặt định để lật tờ giấy bên dài hoặc ngắn.

  5. Nếu máy in của bạn có khả năng in màu, hãy chọn nếu bạn muốn in màu hay sắc độ xám.

 6. Bấm nút in để gửi Ấn phẩm với máy in của bạn.

In nhiều hơn một bản sao của một ấn phẩm

 1. Bấm vào nút tệp để mở dạng xem Backstage.

 2. Bấm in để mở trang thiết đặt in.

  Bạn có thể phải chờ một lúc trong khi Publisher kết nối với máy in của bạn.

 3. Trong phần in , đặt số lượng bản sao cần in trong bản sao của lệnh in.

 4. Bấm nút in để gửi Ấn phẩm với máy in của bạn.

Đầu trang

In các trang cụ thể của một ấn phẩm

 1. Bấm vào nút tệp để mở dạng xem Backstage.

 2. Bấm in để mở trang thiết đặt in.

  Bạn có thể phải chờ một lúc trong khi Publisher kết nối với máy in của bạn.

 3. Trong phần thiết đặt , hãy bấm trong hộp văn bản của trang .

 4. Trong hộp văn bản, nhập số trang của trang đầu tiên mà bạn muốn in, hãy nhập một dấu gạch nối, sau đó nhập trang cuối cùng của phạm vi mà bạn muốn in, ví dụ: 2-4.

 5. Bấm nút in để gửi Ấn phẩm với máy in của bạn.

In các trang riêng lẻ

 1. Bấm vào nút tệp để mở dạng xem Backstage.

 2. Bấm in để mở trang thiết đặt in.

  Bạn có thể phải chờ một lúc trong khi Publisher kết nối với máy in của bạn.

 3. Trong phần thiết đặt , hãy bấm trong hộp văn bản của trang .

 4. Trong hộp văn bản, nhập số trang của trang đầu tiên mà bạn muốn in, hãy nhập một dấu phẩy, sau đó nhập trang tiếp theo mà bạn muốn in. Lặp lại cho mỗi số trang mà bạn muốn in, ví dụ, 2,4,6,8.

 5. Bấm nút in để gửi Ấn phẩm với máy in của bạn.

Đầu trang

In nhiều bản sao của mỗi trang

Nếu bạn đang in nhãn hoặc danh thiếp, tùy chọn mặc định sẽ có nhiều bản sao trên một trang tính, điều này sẽ in nhiều hơn một bản sao của mỗi trang của Ấn phẩm của bạn, với mỗi bộ trang trên các trang tính riêng biệt của tờ giấy. Khi bạn chọn tùy chọn này, nút Tùy chọn bố trí trở nên sẵn dùng cho phép bạn điều chỉnh đường căn lề để tăng hoặc giảm số lượng bản sao của Ấn phẩm của bạn có thể xếp vừa trên một tờ giấy. Ví dụ, nếu danh thiếp Ấn phẩm của bạn chứa hai trang — mỗi trang chứa danh thiếp khác nhau — và bạn chọn nhiều bản sao trên mỗi tờ và 10 bản sao, sau đó tổng số lượng bản sao 20 — 10 bản sao của mỗi danh thiếp khác nhau hai — sẽ được in trên hai trang tính của tài liệu, một trang tính cho mỗi trang.

 1. Bấm vào nút tệp để mở dạng xem Backstage.

 2. Bấm in để mở trang thiết đặt in.

  Bạn có thể phải chờ một lúc trong khi Publisher kết nối với máy in của bạn.

 3. Trong phần thiết đặt , chọn nhiều bản sao trên mỗi tờ và sau đó chọn số lượng bản sao.

 4. Bấm nút in để gửi Ấn phẩm với máy in của bạn.

  Ghi chú: 

  • Nếu bạn bấm vào một trang trên một trang tính, Ấn phẩm của bạn sẽ được in trong Trung tâm của tờ giấy.

  • Nếu bạn muốn in một ấn phẩm của bạn trên một trang tính ở một vị trí cụ thể trên trang tính, bấm nhiều bản sao trên một trang tính, bấm Tùy chọn bố trí, và sau đó thay đổi vị trí của Ấn phẩm của bạn trên trang tính bằng cách điều chỉnh các tùy chọn hàng, cột tùy chọn và giá trị khoảng cách ngang và dọc bên dưới tùy chọn in khác. Tùy chọn này sẵn dùng cho Ấn phẩm với kích thước trang nhỏ hơn kích cỡ giấy, chẳng hạn như quảng cáo, danh thiếp, và với khen thẻ.

In nhiều trang trên mỗi trang tính

Khi bạn muốn in nhãn mác, thẻ tên hoặc danh thiếp, nó thường hiệu quả nhất để in toàn bộ chuỗi trên một trang tính duy nhất. Bạn có thể làm trong Publisher từ tùy chọn nhiều trang trên một trang tính trong trang in . Khi bạn chọn tùy chọn này, nút Tùy chọn bố trí trở nên sẵn dùng cho phép bạn điều chỉnh đường căn lề để tăng hoặc giảm số lượng bản sao của Ấn phẩm của bạn có thể xếp vừa trên một tờ giấy. Ví dụ, nếu bạn có một bộ 10 sau thẻ với các thông tin khác nhau trên mỗi và bạn chọn nhiều trang trên một trang tính và một bản sao, sau đó tất cả các trang mười sẽ in trên một tờ giấy.

Ghi chú: Tùy chọn này sẵn dùng chỉ khi kích cỡ trang ấn phẩm nhỏ hơn Ấn phẩm được thiết lập để in trên trang tính.

 1. Bấm vào nút tệp để mở dạng xem Backstage.

 2. Bấm in để mở trang thiết đặt in.

  Bạn có thể phải chờ một lúc trong khi Publisher kết nối với máy in của bạn.

 3. Trong phần thiết đặt , chọn nhiều trang trên một trang tính và sau đó chọn số lượng bản sao.

 4. Bấm nút in để gửi Ấn phẩm với máy in của bạn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×