In đường lưới của trang tính

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn in một trang tính hoặc bảng không có đường lưới, nó có thể đôi khi sẽ khó phân biệt các đường ranh giới ô, như minh họa trong bản xem trước in ở hình này:

dạng xem khi in không có đường lưới

Excel Online không hỗ trợ in đường lưới, nhưng bạn có thể tạo đường lưới giả bằng cách áp dụng viền, như trong hình này:

In có viền

 1. Để thêm viền quanh mỗi ô, hãy bấm và kéo để chọn những ô bạn muốn.

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm phông , bấm viền > viền tất cả.

  Các vùng có viền sẽ xuất hiện với đường kẻ sẫm hơn.

  thêm viền vào bảng hoặc phạm vi dữ liệu

 3. Để xem trước in, hãy bấm Tệp > In.

 4. Chọn tùy chọn in bạn muốn xem trước, rồi bấm In.

  Các Tùy chọn In sau khi bấm Tệp > In

 5. Trong bản xem trước, hãy đảm bảo đường lưới theo cách bạn muốn họ, sau đó bấm in.

  In có viền

  Nếu bạn muốn thực hiện các thay đổi trước khi in, hãy bấm dấu x để đóng xem trước và trở về trang tính.

In đường lưới từ ứng dụng Excel trên máy tính

Nếu bạn có ứng dụng Excel trên máy tính, hãy bấm Mở bằng Excelin đường lưới trong trang tính.

Nút Mở trong Excel

Để biết thông tin về các bản cập nhật Excel Online mới nhất, hãy truy cập blog Microsoft Excel.

Để có được bộ sản phẩm ứng dụng và dịch vụ của Office đầy đủ, hãy thử hoặc mua tại Office.com.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×