ISPMT (Hàm ISPMT)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm ISPMT trong Microsoft Excel.

Mô tả

Tính tiền lãi được trả trong một kỳ hạn cụ thể của một khoản đầu tư.

Cú pháp

ISPMT(rate, per, nper, pv)

Cú pháp hàm ISPMT có các đối số sau đây:

  • Rate    Bắt buộc. Lãi suất của khoản đầu tư.

  • Per    Bắt buộc. Kỳ hạn mà bạn muốn tính lãi và phải nằm trong khoảng từ 1 tới nper.

  • Nper    Bắt buộc. Tổng số kỳ thanh toán của khoản đầu tư.

  • Pv    Bắt buộc. Giá trị hiện tại của khoản đầu tư. Đối với khoản vay, pv là số tiền vay.

Chú thích

  • Hãy đảm bảo là bạn dùng đơn vị nhất quán để xác định rate và nper. Nếu bạn thanh toán hàng tháng cho khoản vay bốn năm với lãi suất hàng năm 12 phần trăm, hãy dùng 12%/12 cho rate và 4*12 cho nper. Nếu bạn thanh toán hàng năm cho cùng khoản vay đó, hãy sử dụng 12% cho rate và 4 cho nper.

  • Đối với tất cả các đối số, số tiền mà bạn chi trả, chẳng hạn như nộp vào tài khoản tiết kiệm hoặc các tài khoản rút tiền khác, được thể hiện bằng số âm; số tiền mà bạn nhận được chẳng hạn như séc cổ tức và các khoản tiền gửi khác, được thể hiện bằng số dương.

  • Để biết thêm thông tin về hàm tài chính, hãy xem hàm PV.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

0,1

Lãi suất hàng năm

1

Period

3

Số năm của khoản đầu tư

8000000

Số tiền vay

Công thức

Mô tả

Kết quả

=ISPMT(A2/12,A3,A4*12,A5)

Lãi đã trả cho lần thanh toán hàng tháng thứ nhất của khoản vay với các điều khoản trên đây

-64814,8148

=ISPMT(A2,1,A4,A5)

Lãi đã trả trong năm thứ nhất của khoản vay với các điều khoản trên đây

-533333,333

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×