IMSIN (Hàm IMSIN)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm IMSIN trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về sin của một số phức trong định dạng văn bản x + yi hoặc x + yj.

Cú pháp

IMSIN(inumber)

Cú pháp hàm IMSIN có các đối số dưới đây:

  • Inumber    Bắt buộc. Số phức mà bạn muốn tìm sin của nó.

Chú thích

  • Sử dụng COMPLEX để chuyển đổi các hệ số thực và ảo thành số phức.

  • Sin của số phức là:

    phương trình

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=IMSIN("4+3i")

Trả về sin của một số phức, 4+3i.

-7,61923172032141-6,548120040911i

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×