Hyphenate văn bản theo cách thủ công

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Microsoft Publisher 2010 tự động hyphenates văn bản như nó đã nhập hoặc dán vào hộp văn bản. Bạn có thể kiểm soát vị trí và cách các dấu gạch ngang xuất hiện trong văn bản của bạn bằng cách dùng hộp thoại Hyphenate .

Trong bài viết này

Thay đổi mà dấu gạch ngang xuất hiện trong word

Thay đổi số lượng gạch nối Publisher cộng

Thêm dấu gạch ngang bằng cách sử dụng bàn phím cho các từ có thể và không thể được phân tách

Thay đổi mà dấu gạch ngang xuất hiện trong word

Nếu tự động hyphenate câu chuyện này kiểm tra hộp đã chọn, câu chuyện sẽ được tự động hyphenated dựa trên quy tắc ngữ pháp và khoảng cách gạch nối từ vùng — giá trị khoảng cách để thoát khỏi giữa cuối từ cuối cùng trong một dòng và lề phải.

Ghi chú: Để giảm số lượng dấu gạch ngang, hãy mở rộng vùng gạch nối. Để giảm raggedness lề phải, hãy gạch nối từ vùng hẹp hơn. Nếu bạn có những từ quá dài, bạn có thể muốn kiểm soát mà các dấu gạch ngang xuất hiện trong word.

Theo cách thủ công chèn một dấu gạch nối

 1. Chọn từ có chứa dấu gạch nối mà bạn muốn thay đổi.

  Ghi chú: Nếu bạn không chọn một từ, công cụ kiểm tra câu chuyện toàn bộ.

 2. Trên tab Công cụ hộp văn bản , hãy bấm gạch nối.

 3. Bạn sẽ cần phải hoàn tất hai bước sau đây chỉ nếu bạn đã chọn câu chuyện toàn bộ. Nếu bạn đã chọn bỏ qua một từ bước #4:

  1. Xóa hộp kiểm tự động hyphenate khối nội dung này .

  2. Bấm thủ công.

 4. Trong hộp Hyphenate tại , bấm vào nơi bạn muốn đặt gạch nối — nó không cần phải tại một trong các vị trí được đề xuất — và sau đó bấm .

Xóa bỏ dấu gạch nối được chèn thủ công

Bạn có thể loại bỏ dấu gạch nối được chèn thủ công bằng cách chọn gạch nối, rồi bấm XÓA.

Mẹo: Nếu bạn không muốn một từ để tự động được hyphenated bạn có thể tắt tính năng tự động gạch nối hoặc chèn một dấu xuống trở về trước từ bắt buộc dùng nó lên trên một dòng mới.

Đầu trang

Thay đổi số lượng gạch nối Publisher cộng

Bạn có thể muốn thay đổi tần suất dấu gạch ngang trong ấn phẩm của bạn cho bố trí hoặc thẩm Mỹ lý do.

 1. Bấm vào bên trong hộp văn bản, sau đó chọn tab Công cụ hộp văn bản , sau đó bấm gạch nối.

 2. Trong hộp gạch nối từ vùng , hãy nhập giá trị bạn muốn.

Cho

Làm cho vùng

Một cạnh thậm chí phải thêm

Nhỏ hơn

Các lỗ hổng trắng ít trong văn bản

Nhỏ hơn

Ít gạch nối

Lớn hơn

Ít âm tiết ngắn trước hoặc sau dấu gạch nối

Lớn hơn

Đầu trang

Thêm dấu gạch ngang bằng cách sử dụng bàn phím cho các từ có thể và không thể được phân tách

Bạn có thể kiểm soát tốt hơn gạch nối trong một số trường hợp, chẳng hạn như trong tên gạch nối hoặc thuật ngữ. Cho điều khiển này không sao, đặt điểm chèn nơi bạn muốn chèn một dấu gạch ngang, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Đối với một từ mà luôn hyphenated và có thể được phân tách lên trên hai dòng, chẳng hạn như "hai phần ba," nhấn gạch NỐI (--).

 • Đối với một từ hoặc số mà luôn hyphenated và không thể được phân tách trên hai dòng, chẳng hạn như "555-0123," nhấn CTRL + SHIFT + dấu gạch NỐI (-).

 • Word có thể được gạch nối, nhưng chỉ khi cần thiết để tách từ lên trên hai dòng, hãy nhấn CTRL + dấu gạch NỐI (-).

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×