Hủy Gói đăng ký Office 365 Home hoặc Office 365 Personal của bạn

Mẹo   Nếu bạn đang sử dụng một phiên bản kinh doanh hay giáo dục của Office 365, hãy xem cách để hủy thuê bao của bạn.

Nếu hủy thuê bao của mình, bạn có thể dùng Office và bất kỳ dịch vụ đi kèm nào cho tới khi kết thúc thời gian đăng ký của bạn. Ví dụ, nếu bạn có thuê bao hàng năm hết hạn vào ngày 31 tháng 12 và bạn hủy vào tháng 6, bạn có thể dùng thuê bao đó cho đến hết 31 tháng 12, nhưng thuê bao này sẽ không được gia hạn.

Sau khi thuê bao của bạn hết hạn, Office sẽ chạy ở chế độ giảm tính năng. Điều đó có nghĩa là bạn vẫn có thể mở và in tài liệu nhưng không thể sửa hoặc tạo tài liệu mới. Bạn cũng có thể sẽ mất quyền truy nhập vào những dịch vụ có trong thuê bao của mình chẳng hạn như dung lượng OneDrive bổ sung và những phút gọi miễn phí bằng Skype trên khắp thế giới.

Để hủy thuê bao của bạn, hãy đến trang tài khoản của bạn. Trong phần Thông tin Gia hạn, hãy bấm Hủy Thuê bao.

Cancel your Office subscription

Ghi chú   Nếu bạn thấy Tự động gia hạn: Bật, bạn có thể bấm Tắt tự động gia hạn thay vì Hủy Thuê bao. Thuê bao của bạn sẽ không tự động gia hạn khi hết hạn.

If you don't see Cancel subscription, you don't need to cancel because your subscription won't automaticaly renew

Khi nào thuê bao của tôi sẽ gia hạn?

Bạn có thể thấy ngày gia hạn trên phần Thanh toán và Hóa đơn dưới Thông tin Gia hạn.

Bắt đầu lại thuê bao của bạn

Sau này nếu bạn đổi ý và muốn gia hạn thuê bao của mình, hãy đến trang tài khoản của bạn và bấm thanh màu vàng.

Cancel Office subscription

Áp dụng Cho: Access 2013, Excel 2013, Outlook 2013, Publisher 2013, Word 2013, OneNote 2013, PowerPoint 2013, Project Professional 2013, Word for Mac 2011Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ