Hoàn tác kiểm xuất và loại bỏ thay đổi đối với một tệp

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn kiểm xuất một tệp từ thư viện trên một trang web, thực hiện thay đổi và sau đó quyết định bạn không muốn giữ các thay đổi mà bạn đã thực hiện, bạn có thể hoàn tác kiểm xuất. Thay đổi mà bạn đã thực hiện tệp kể từ khi bạn đã kiểm xuất được loại bỏ và tệp được chuyển thành sẵn dùng lại cho người khác chỉnh sửa.

Bạn có thể hoàn tác kiểm xuất cho tệp nếu bạn đã là người đã kiểm xuất tệp hoặc nếu bạn có quyền thay đổi thư viện — ví dụ, nếu bạn là người sở hữu trang web. Bạn nên cẩn thận nếu bạn hoàn tác kiểm xuất cho một tệp được kiểm xuất cho người khác, vì bất kỳ thay đổi nào mà người thực hiện đối với tệp sau khi kiểm xuất sẽ ghi đè.

  1. Nếu thư viện không mở sẵn, bấm tên của nó trên khởi động nhanh.

    Nếu tên của thư viện của bạn sẽ không xuất hiện, hãy bấm Xem tất cả nội dung trang, sau đó bấm tên của thư viện của bạn.

  2. Trỏ đến tệp mà bạn muốn hoàn tác kiểm xuất, bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm Loại bỏ kiểm xuất.

  3. Khi bạn được nhắc để xác nhận rằng bạn muốn loại bỏ thay đổi của bạn, hãy bấm nếu bạn chắc chắn không có không có thay đổi mà bạn muốn lưu.

Ghi chú: Nếu phiên bản được được theo dõi cho thư viện, bất kỳ thay đổi nào bạn đã thực hiện tệp trong khi nó đã được kiểm xuất không phải trở thành một phần của lịch sử Phiên bản.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×