Hiệu suất di chuyển Office 365 và các thực hành tốt nhất

Có nhiều cách để di chuyển dữ liệu từ một tổ chức email tại chỗ đến Microsoft Office 365. Khi lên kế hoạch di chuyển đến Office 365, câu hỏi thường được đặt ra là làm thế nào để cải thiện hiệu suất di chuyển dữ liệu và tối ưu hóa tốc độ di chuyển.

Lưu ý: Thông tin về hiệu suất được nêu trong chủ đề này không áp dụng cho dịch vụ Office 365 dành cho gói đăng ký dành riêng. Để biết thêm thông tin về Gói Dành riêng, hãy xem mục Mô tả Dịch vụ Gói Office 365 Dành riêng.

Trong chủ đề này

Tổng quan về di chuyển email đến Office 365

Office 365 hỗ trợ một số phương pháp di chuyển dữ liệu email, lịch và liên hệ từ môi trường gửi thư hiện có của bạn đến Office 365 theo mô tả trong Cách di chuyển nhiều tài khoản email vào Office 365.

Để biết thêm thông tin về việc kết nối mạng và hiệu suất của Office 365, hãy xem mục Lập kế hoạch mạng và tinh chỉnh hiệu suất cho Office 365.

Các phương pháp di chuyển thường được sử dụng

Phương pháp di chuyển

Mô tả

Tài nguyên

Di chuyển Giao thức Truy nhập Thông điệp Internet (Internet Message Access Protocol, IMAP)

Bạn có thể sử dụng Trung tâm quản trị Exchange hoặc Exchange Management Shell để di chuyển nội dung trong hộp thư của người dùng từ hệ thống gửi thư IMAP sang hộp thư Office 365 của họ. Điều này bao gồm việc di chuyển hộp thư của bạn từ các dịch vụ email được lưu trữ khác, như Gmail hay Yahoo Mail.

Di chuyển các hộp thư IMAP của bạn đến Office 365

Di chuyển chuyển giao

Bằng cách sử dụng di chuyển chuyển giao, bạn sẽ di chuyển tất cả các hộp thư tại chỗ đến Office 365 trong vài ngày. Hãy sử dụng di chuyển chuyển giao nếu bạn dự định di chuyển toàn bộ tổ chức email của mình đến Office 365 và quản lý tài khoản người dùng trong Office 365. Bạn có thể di chuyển tối đa 2.000 hộp thư từ tổ chức Exchange tại chỗ của mình đến Office 365 bằng cách sử dụng di chuyển chuyển giao. Tuy nhiên, số lượng hộp thư được đề xuất là 150   . Số lượng lớn hơn vậy sẽ làm ảnh hưởng đến hiệu suất. Danh bạ thư và nhóm phân phối trong tổ chức Exchange tại chỗ của bạn cũng được di chuyển.

Di chuyển chuyển giao đến Office 365

Di chuyển theo giai đoạn

Bạn sử dụng di chuyển theo giai đoạn nếu bạn dự định cuối cùng cũng sẽ di chuyển tất cả các hộp thư trong tổ chức của mình đến Office 365. Bằng cách dùng di chuyển theo giai đoạn, bạn di chuyển các lô hộp thư tại chỗ đến Office 365 trong vài tuần hoặc tháng.

Những điều bạn cần biết về di chuyển email theo giai đoạn đến Office 365

Triển khai kết hợp

Triển khai kết hợp cung cấp cho các tổ chức khả năng mở rộng trải nghiệm nhiều tính năng và kiểm soát quản trị mà họ có với tổ chức Exchange tại chỗ hiện có của mình lên đám mây. Triển khai kết hợp mang tới giao diện liền mạch của một tổ chức Exchange duy nhất giữa một Exchange Server 2013 hoặc Microsoft Exchange Server 2010 tại chỗ và Office 365. Ngoài ra, triển khai kết hợp có thể đóng vai trò là một bước trung gian để di chuyển hoàn toàn sang tổ chức Office 365.

Triển khai Kết hợp Exchange Server 2013

Di chuyển của bên thứ ba

Có rất nhiều công cụ sẵn dùng từ bên thứ ba. Họ sử dụng các giao thức và phương pháp tiếp cận đặc biệt để thực hiện di chuyển email từ các nền tảng email như IBM Lotus Notes và Novell GroupWise.

Đây là một số công cụ và đối tác di chuyển bên thứ ba có thể hỗ trợ trong việc di chuyển Exchange từ nền tảng của bên thứ ba:

 • Binary Tree  Nhà cung cấp phần mềm đồng tồn tại và di chuyển gửi thư đa nền tảng, cung cấp các sản phẩm dành cho việc phân tích và đồng tồn tại cũng như di chuyển giữa hoạt động gửi thư doanh nghiệp tại chỗ và trực tuyến và môi trường cộng tác dựa trên IBM Lotus Notes, Domino, Exchange và SharePoint.

 • BitTitan   Nhà cung cấp các giải pháp di chuyển đến Office 365.

 • Metalogix   Nhà cung cấp các giải pháp di chuyển đến Office 365 và SharePoint Online.

 • SkyKick Nhà cung cấp các giải pháp di chuyển tự động để di chuyển Exchange tại chỗ, Gmail, POP3, IMAP, Lotus Notes tới Office 365. Công cụ di chuyển đầu cuối sẽ trợ giúp đối tác trong các giai đoạn bán hàng, lập kế hoạch, di chuyển, quản lý và vận hành tại chỗ của các dự án di chuyển.

 • TransVault   Nhà cung cấp các giải pháp di chuyển đến Office 365.

Hiệu suất đối với phương pháp di chuyển

Bảng sau đây so sánh kết quả hiệu suất quan sát được cho các phương pháp di chuyển khác nhau để di chuyển các hộp thư và dữ liệu hộp thư đến Office 365. Các kết quả này dựa trên kiểm tra nội bộ và di chuyển khách hàng thực tế đến Office 365.

Quan trọng: Do sự khác biệt trong cách thức thực hiện di chuyển và thời điểm thực hiện di chuyển, tốc độ di chuyển thực sự của bạn có thể chậm hơn hoặc nhanh hơn.

Phương pháp di chuyển

Điều chỉnh người dùng Office 365

Điều chỉnh dịch vụ di chuyển Office 365

Điều chỉnh dựa trên trạng thái tài nguyên Office 365

Lưu lượng trung bình quan sát được trên một giờ và trên một máy khách (nếu có)

Di chuyển IMAP

Không

10-14 gigabyte (GB) (20 đồng thời)

Di chuyển chuyển giao

Không

10-14 GB (20 đồng thời)

Di chuyển theo giai đoạn

Không

10-14 GB (20 đồng thời)

Di chuyển kết hợp

Không

10-14 GB trên một Exchange 2013 tại chỗ hoặc 2010 CAS (dịch vụ Sao nhân bản Hộp thư Microsoft Exchange (dịch vụ MRSProxy)) với 20 hoạt động đồng thời 1

Di chuyển MAPI của bên thứ ba

Không

4-12 GB (20 đồng thời) 2

Di chuyển Dịch vụ Web Exchange của bên thứ ba

Không

5-10 GB (20 đồng thời) 3

Tải lên máy khách (từ tệp Outlook .pst)

Không

0,5 GB

1Lưu lượng di chuyển hộp thư đơn quan sát được nằm trong phạm vi 0,3-1,0 GB/giờ. Có thể đạt được mức lưu lượng lớn hơn 1000 MB/giờ cho mỗi hộp thư với mạng có thể duy trì khoảng thời gian tạm dừng lỗi nhất thời dưới 2 phần trăm và độ trễ mạng dưới 100 mili-giây. Có thể sử dụng thêm di chuyển hộp thư đồng thời để đạt được tốc độ di chuyển dữ liệu cao hơn. Lưu lượng di chuyển hộp thư đơn sẽ chậm lại khi máy chủ CAS (dịch vụ MRSProxy) tại chỗ đạt công suất phần cứng nếu băng thông mạng không đủ hoặc độ trễ mạng là quá cao. Hãy cân nhắc bổ sung thêm máy chủ hoặc cải thiện tạm thời khả năng kết nối mạng để tăng tốc độ di chuyển.

2 Lưu lượng di chuyển MAPI đơn quan sát được nằm trong phạm vi 0,1-0,5 GB/giờ. Có thể sử dụng thêm di chuyển đồng thời để đạt được tốc độ di chuyển dữ liệu cao hơn. Lưu lượng di chuyển MAPI đơn sẽ chậm lại khi máy chủ tại chỗ hoặc mạng đạt công suất.

3Lưu lượng di chuyển Dịch vụ Web Exchange đơn quan sát được nằm trong phạm vi 0,2–0,5 GB/giờ Có thể sử dụng thêm di chuyển đồng thời để đạt được tốc độ di chuyển dữ liệu cao hơn. Ví dụ: với 20 di chuyển đồng thời, lưu lượng tổng thể sẽ nằm trong phạm vi 4-10 GB/giờ. Lưu lượng di chuyển Dịch vụ Web Exchange đơn sẽ chậm lại khi máy chủ tại chỗ hoặc mạng đạt công suất.

Các yếu tố tạo thành hiệu suất di chuyển

Có một vài yếu tố phổ biến trong di chuyển email có thể làm ảnh hưởng đến hiệu suất di chuyển.

Các yếu tố tạo thành hiệu suất di chuyển phổ biến

Bảng sau đây cung cấp danh sách các yếu tố phổ biến có ảnh hưởng đến hiệu suất di chuyển. Xem thêm chi tiết trong các mục mô tả phương pháp di chuyển riêng lẻ.

Yếu tố

Mô tả

Ví dụ

Nguồn dữ liệu

Thiết bị hoặc dịch vụ lưu trữ dữ liệu cần di chuyển. Có thể có nhiều giới hạn áp dụng cho nguồn dữ liệu do thông số kỹ thuật phần cứng, khối lượng công việc của người dùng cuối và các tác vụ bảo trì phụ trợ.

Gmail giới hạn số lượng dữ liệu có thể được trích xuất trong một khoảng thời gian cụ thể.

Loại dữ liệu và mật độ dữ liệu

Vì tính chất riêng trong công việc của khách hàng nên loại hình và tổ hợp các mục thư trong các hộp thư có sự khác nhau lớn.

Một hộp thư 4-GB có 400 mục, mỗi mục chứa 10 megabyte (MB) tài liệu đính kèm, sẽ di chuyển nhanh hơn một hộp thư 4-GB chứa 100.000 mục nhỏ hơn.

Máy chủ di chuyển

Nhiều giải pháp di chuyển sử dụng loại "hộp di chuyển" của máy chủ hoặc máy trạm di chuyển để hoàn thành di chuyển.

Khách hàng thường sử dụng một máy ảo hiệu suất thấp để lưu trữ dịch vụ MRSProxy cho các triển khai kết hợp hoặc di chuyển không kết hợp PC khách.

Công cụ di chuyển

Công cụ di chuyển dữ liệu chịu trách nhiệm kéo dữ liệu từ máy chủ nguồn chuyển đổi dữ liệu, nếu cần thiết. Sau đó, công cụ này sẽ truyền dữ liệu qua mạng và đưa dữ liệu vào hộp thư Office 365.

Dịch vụ MRSProxy có các khả năng và giới hạn riêng của dịch vụ.

Các thiết bị mạng tại chỗ

Hiệu suất mạng đầu cuối—từ nguồn dữ liệu đến máy chủ cho phép máy khách truy nhập Exchange Online—ảnh hưởng đến hiệu suất di chuyển

Cấu hình tường lửa và các thông số kỹ thuật trên tổ chức tại chỗ.

Dịch vụ Office 365

Office 365 có hỗ trợ tích hợp sẵn và các tính năng để quản lý khối lượng công việc di chuyển.

Chính sách điều chỉnh người dùng có thiết đặt mặc định và giới hạn tốc độ truyền dữ liệu tối đa tổng thể.

Các yếu tố tạo thành hiệu suất mạng

Mục này mô tả các biện pháp tốt nhất để cải thiện hiệu suất mạng trong quá trình di chuyển. Nội dung thảo luận ở phạm vi chung vì ảnh hưởng lớn nhất lên hiệu suất mạng trong quá trình di chuyển có liên quan đến phần cứng của bên thứ ba và nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP).

Sử dụng Trình phân tích Exchange để hiểu sâu hơn khả năng kết nối mạng của bạn với Office 365. Để chạy các kiểm tra Trình phân tích Exchange trong Công cụ Trợ giúp Phục hồi và Hỗ trợ, hãy đi đến Chẩn đoán Nâng cao > Exchange Online > Kiểm tra khả năng kết nối mạng Exchange Online > Có. Đọc mục Khắc phục sự cố của Outlook và Office 365 bằng Công cụ Trợ giúp Phục hồi và Hỗ trợ dành cho Office 365 để tìm hiểu thêm về Công cụ Trợ giúp Phục hồi và Hỗ trợ.

Yếu tố

Mô tả

Những cách thực hành tốt nhất

Công suất mạng

Khoảng thời gian cần thiết để di chuyển hộp thư đến Office 365 phụ thuộc vào công suất sẵn dùng và tối đa của mạng của bạn.

 • Xác định công suất mạng sẵn dùng và xác định công suất tải lên tối đa.

 • Liên hệ với ISP của bạn để xác nhận băng thông được phân bổ của bạn và có được chi tiết về các hạn chế, như tổng số lượng dữ liệu có thể được truyền trong một khoảng thời gian cụ thể.

 • Sử dụng các công cụ để đánh giá công suất mạng thực tế của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn kiểm tra dòng dữ liệu đầu cuối từ nguồn dữ liệu tại chỗ của bạn đến máy chủ cổng kết nối trung tâm dữ liệu Microsoft.

 • Xác định các hoạt động tải khác trên mạng của bạn (ví dụ: các tiện ích sao lưu và bảo trì đã lên lịch) có thể ảnh hưởng đến công suất mạng của bạn.

Tính ổn định của mạng

Mạng nhanh không phải lúc nào cũng cho di chuyển nhanh. Nếu mạng không ổn định thì hoạt động truyền dữ liệu sẽ kéo dài hơn do phải sửa lỗi. Tùy theo kiểu di chuyển mà việc sửa lỗi có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất di chuyển.

Các sự cố phần cứng và trình điều khiển mạng thường gây ra các sự cố về ổn định mạng. Hãy làm việc các nhà cung cấp phần cứng của bạn để hiểu rõ các thiết bị mạng và sử dụng các trình điều khiển cũng như bản cập nhật phần mềm được đề xuất gần đây nhất của nhà cung cấp.

Trễ mạng

Chức năng phát hiện xâm nhập được đặt cấu hình trên tường lửa mạng thường gây trễ mạng đáng kể và ảnh hưởng đến hiệu suất di chuyển.

Việc di chuyển dữ liệu tới hộp thư Office 365 dựa trên kết nối Internet của bạn. Độ trễ trên Internet sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất di chuyển tổng thể.

Ngoài ra, người dùng trong cùng một công ty có thể có các hộp thư đám mây nằm trong trung tâm dữ liệu ở các vị trí địa lý khác nhau. Tùy theo ISP của khách hàng, hiệu suất di chuyển có thể thay đổi.

 • Đánh giá độ trễ mạng đối với tất cả các trung tâm dữ liệu Microsoft tiềm năng để giúp đảm bảo rằng kết quả là nhất quán. (Điều này cũng giúp đảm bảo trải nghiệm nhất quán cho người dùng cuối.) Làm việc với ISP của bạn để giải quyết các sự cố liên quan đến Internet.

 • Thêm địa chỉ IP cho máy chủ trung tâm dữ liệu Microsoft với danh sách cho phép của bạn hoặc bỏ qua tất cả các lưu lượng liên quan đến di chuyển từ tường lửa mạng của bạn. Để biết thêm thông tin về các dải IP Office 365, hãy xem mục URL và dải địa chỉ IP của Office 365.

Để phân tích chuyên sâu hơn về di chuyển trong môi trường của bạn, hãy kiểm tra bài đăng blog về phân tích di chuyển của chúng tôi. Bài đăng bao gồm một tập lệnh để giúp bạn phân tích các yêu cầu di chuyển.

Điều chỉnh Office 365

Office 365 sử dụng các cơ chế điều chỉnh khác nhau để giúp đảm bảo tính bảo mật và sẵn sàng của dịch vụ. Ba loại điều chỉnh sau đây có thể ảnh hưởng đến hiệu suất di chuyển:

 • Điều chỉnh người dùng

 • Điều chỉnh dịch vụ di chuyển

 • Điều chỉnh dựa trên trạng thái tài nguyên

Lưu ý: Ba loại điều chỉnh Office 365 này không ảnh hưởng đến tất cả các phương pháp di chuyển.

Điều chỉnh người dùng Office 365

Điều chỉnh người dùng ảnh hưởng đến hầu hết các công cụ di chuyển của bên thứ ba và phương pháp di chuyển tải lên máy khách. Các phương pháp di chuyển này sử dụng giao thức cho phép máy khách truy nhập, như Thủ tục Gọi Từ xa (RPC) qua Giao thức HTTP, để di chuyển dữ liệu hộp thư đến các hộp thư Office 365. Các công cụ này được dùng để di chuyển dữ liệu từ các nền tảng như IBM Lotus Domino và Novell GroupWise.

Điều chỉnh người dùng là phương pháp điều chỉnh hạn chế nhất trong Office 365. Vì điều chỉnh người dùng được thiết lập để hoạt động với một người dùng cuối riêng lẻ nên mọi cách sử dụng ở cấp ứng dụng đều sẽ dễ dàng vượt quá chính sách điều chỉnh và khiến việc di chuyển dữ liệu trở nên chậm hơn.

Điều chỉnh dịch vụ di chuyển Office 365

Điều chỉnh dịch vụ di chuyển ảnh hưởng tới tất cả các công cụ di chuyển Office 365. Điều chỉnh dịch vụ di chuyển quản lý việc di chuyển đồng thời và phân bổ tài nguyên dịch vụ cho các giải pháp di chuyển Office 365.

Điều chỉnh dịch vụ di chuyển ảnh hưởng đến các di chuyển được thực hiện bằng cách sử dụng các phương pháp di chuyển sau đây:

 • Di chuyển IMAP

 • Di chuyển Exchange chuyển giao

 • Di chuyển Exchange theo giai đoạn

 • Di chuyển kết hợp (di chuyển dựa trên dịch vụ MRSProxy trong môi trường kết hợp)

Một ví dụ về điều chỉnh dịch vụ di chuyển là việc kiểm soát số lượng hộp thư được di chuyển đồng thời trong quá trình di chuyển Exchange đơn giản và di chuyển IMAP. Giá trị mặc định là 10. Điều này nghĩa là có tối đa 10 hộp thư từ tất cả các lô di chuyển được di chuyển vào bất cứ thời điểm cụ thể nào. Bạn có thể gia tăng số lượng di chuyển hộp thư đồng thời cho một lô di chuyển trong Exchange Panel Điều khiển hoặc Windows PowerShell. Để tìm hiểu thêm về cách thức tối ưu hóa thiết đặt này, hãy xem mục Quản lý các lô di chuyển trong Office 365.

Điều chỉnh dựa trên trạng thái tài nguyên Office 365

Tất cả các phương pháp di chuyển đều phụ thuộc vào việc quản lý điều chỉnh tính sẵn sàng. Tuy nhiên, điều chỉnh dịch vụ Office 365 không ảnh hưởng đến các di chuyển Office 365 nhiều bằng các loại điều chỉnh khác được mô tả trước đó.

Điều chỉnh dựa trên trạng thái tài nguyên là phương pháp điều chỉnh ít mạnh mẽ nhất. Phương pháp này chỉ diễn ra để ngăn chặn sự cố về tính khả dụng của dịch vụ có thể ảnh hưởng đến người dùng cuối và các hoạt động dịch vụ quan trọng.

Trước khi hiệu suất của dịch vụ giảm cấp tới mức mà hiệu suất của người dùng cuối có thể bị ảnh hưởng, di chuyển kết hợp sẽ ngừng cho đến khi hiệu suất được phục hồi và dịch vụ trở về mức dưới ngưỡng điều chỉnh.

Sau đây là các ví dụ từ báo cáo thống kê về di chuyển Exchange. Các ví dụ này trình bày mục nhập được ghi nhật ký khi vượt quá ngưỡng điều chỉnh dịch vụ.

 • 25/01/2012 12:56:01 SA [BL2PRD0410CA012] Tiến trình sao chép: 723/1456 thư, 225,8 MB (236.732.045 byte)/416,5 MB (436.712.733 byte).

  25/01/2012 12:57:53 SA [BL2PRD0410CA012] Di chuyển hộp thư '/o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' bị tạm dừng vì DataMoveReplicationConstraint không đáp ứng cơ sở dữ liệu 'NAMPRD04DG031-db081' (tác vụ MailboxDatabaseReplication). Nguyên nhân Lỗi: Cơ sở dữ liệu edbf0766-1f2a-4552-9115-bb3a53a8380b không đáp ứng ràng buộc SecondDatacenter. Không có sẵn bản sao cơ sở dữ liệu ở trạng thái tốt. Sẽ đợi cho đến 1:27:53 SA ngày 25/01/2012.

  25/01/2012 12:58:24 SA [BL2PRD0410CA012] Yêu cầu không còn bị tạm dừng và sẽ tiếp tục.

  30/06/2017 00:03:58 [CY4PR19MB0056] Bỏ công việc vì độ chậm trễ lớn do trạng thái máy chủ không có lợi hoặc giới hạn ngân sách với trạng thái điều chỉnh yêu cầu 'StalledDueToTarget_DiskLatency'.

Giải pháp và biện pháp thực hiện   

Nếu bạn đang gặp phải một tình huống tương tự, hãy đợi các tài nguyên Office 365 trở nên sẵn dùng.

Các yếu tố tạo hiệu suất và biện pháp tốt nhất cho các di chuyển triển khai không kết hợp.

Mục này mô tả các yếu tố ảnh hưởng đến di chuyển sử dụng phương pháp di chuyển IMAP, chuyển giao hoặc theo giai đoạn. Mục này cũng xác định các biện pháp tốt nhất để cải thiện hiệu suất di chuyển.

Yếu tố 1: Nguồn dữ liệu

Bảng sau đây mô tả ảnh hưởng đến di chuyển đến từ các máy chủ nguồn trong tổ chức email hiện tại của bạn và các biện pháp tốt nhất để hạn chế ảnh hưởng đến di chuyển.

Danh sách kiểm tra

Mô tả

Những cách thực hành tốt nhất

Hiệu suất hệ thống

Trích xuất dữ liệu là một tác vụ chuyên sâu. Hệ thống nguồn cần phải có đủ tài nguyên, như thời gian và bộ nhớ CPU, để cung cấp hiệu suất di chuyển tối ưu. Trong quá trình di chuyển, hệ thống nguồn thường ở gần công suất tối đa về khối lượng công việc người dùng cuối thông thường. Nếu các tài nguyên hệ thống không đáp ứng đủ thì khối lượng công việc bổ sung do di chuyển có thể ảnh hưởng đến người dùng cuối.

Giám sát hiệu suất hệ thống trong quá trình kiểm tra di chuyển thử nghiệm. Nếu hệ thống đang bận, chúng tôi khuyên bạn nên tránh lịch biểu di chuyển mạnh mẽ cho hệ thống cụ thể vì có khả năng xảy ra di chuyển chậm và các sự cố về tính sẵn sàng của dịch vụ. Nếu có thể, hãy tăng cường hiệu suất hệ thống nguồn bằng cách thêm các tài nguyên phần cứng và giảm tải trên hệ thống bằng cách di chuyển các tác vụ và người dùng tới máy chủ khác không liên quan đến di chuyển này.

Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Khi di chuyển từ một tổ chức Exchange tại chỗ có nhiều máy chủ thư, chúng tôi khuyên bạn nên tạo một danh sách người dùng di chuyển được phân phối đều trên nhiều máy chủ hộp thư. Danh sách đó có thể được tinh chỉnh hơn nữa dựa trên hiệu suất máy chủ riêng lẻ để tối đa hóa lưu lượng.

Ví dụ: nếu máy chủ A có tài nguyên sẵn sàng nhiều hơn 50 phần trăm so với máy chủ B thì việc có số lượng người dùng từ máy chủ A nhiều hơn 50 phần trăm trong cùng một lô di chuyển là hợp lý. Có thể áp dụng các biện pháp tương tự cho các hệ thống nguồn khác. Thực hiện di chuyển khi máy chủ có tài nguyên sẵn sàng tối đa như vào sau giờ làm việc hoặc vào cuối tuần và ngày nghỉ.

Tác vụ phụ trợ

Các tác vụ phụ trợ khác đang chạy trong suốt thời gian di chuyển. Vì biện pháp tốt nhất để thực hiện di chuyển là di chuyển sau giờ làm việc nên sẽ thường xảy ra xung đột giữa di chuyển với các tác vụ bảo trì—như sao lưu dữ liệu—đang chạy trên máy chủ tại chỗ của bạn.

Xem lại các tác vụ hệ thống khác có thể chạy trong quá trình di chuyển. Chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện di chuyển dữ liệu khi không có tác vụ cần tài nguyên chuyên sâu khác đang chạy.

Lưu ý      Đối với các khách hàng đang sử dụng Exchange tại chỗ, các tác vụ phụ trợ phổ biến là các giải pháp sao lưu và bảo trì hệ lưu trữ trong Exchange.

Chính sách điều chỉnh

Một biện pháp phổ biến là bảo vệ hệ thống email bằng chính sách điều chỉnh đặt giới hạn cụ thể về tốc độ và lượng dữ liệu có thể được truy xuất từ hệ thống trong một khoảng thời gian nhất định.

Xác minh chính sách điều chỉnh được triển khai cho hệ thống email của bạn. Ví dụ: Google Mail giới hạn số lượng dữ liệu có thể được truy xuất trong một khoảng thời gian nhất định.

Tùy theo phiên bản, Exchange có các chính sách hạn chế truy nhập IMAP vào máy chủ thư tại chỗ (được sử dụng các di chuyển IMAP sử dụng) và truy nhập RPC qua Giao thức HTTP (được di chuyển Exchange chuyển giao và di chuyển Exchange theo giai đoạn sử dụng).

Để kiểm tra các thiết đặt điều chỉnh trong một tổ chức Exchange 2013, hãy chạy lệnh ghép ngắn Get-ThrottlingPolicy. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Quản lý Khối lượng công việc Exchange.

Để biết thêm thông tin về điều chỉnh IMAP, hãy xem mục Di chuyển hộp thư IMAP của bạn tới Office 365

Để biết thêm thông tin về điều chỉnh RPC qua Giao thức HTTP, hãy xem:

Yếu tố 2: Máy chủ di chuyển

Di chuyển IMAP, di chuyển chuyển giao và di chuyển theo giai đoạn là các phương pháp di chuyển kéo dữ liệu được đám mây khởi tạo, vì vậy, không cần đến máy chủ di chuyển chuyên dụng. Tuy nhiên, các máy chủ giao thức kết nối Internet (IMAP hoặc RPC qua Giao thức HTTP) lại hoạt động như máy chủ di chuyển để di chuyển hộp thư và dữ liệu hộp thư đến Office 365. Do đó, các yếu tố hiệu suất di chuyển và biện pháp tốt nhất được mô tả trong mục trước về máy chủ nguồn dữ liệu cho tổ chức email hiện tại của bạn cũng áp dụng cho các máy chủ biên Internet. Đối với các tổ chức, Exchange 2007, Exchange 2010 và Exchange 2013, máy chủ cho phép máy khách truy nhập đóng vai trò là một máy chủ di chuyển.

Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Yếu tố 3: Công cụ di chuyển

Di chuyển IMAP, di chuyển Exchange chuyển giao và theo giai đoạn được thực hiện bằng cách sử dụng bảng điều khiển Di chuyển trong Trung tâm quản trị Exchange. Điều này phụ thuộc vào điều chỉnh dịch vụ di chuyển Office 365.

Giải pháp và biện pháp thực hiện   

Hiện khách hàng có thể chỉ định hoạt động đồng thời di chuyển (ví dụ: số lượng hộp thư cần di chuyển đồng thời) bằng cách sử dụng Windows PowerShell. Số lượng hộp thư mặc định là 20. Sau khi tạo một lô di chuyển, bạn có thể sử dụng lệnh ghép ngắn Windows PowerShell sau để tăng số lượng này lên tối đa là 100.

Set-MigrationEndPoint <Identity> –MaxConcurrentMigrations <value between 1 and 100>

Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Quản lý các lô di chuyển trong Office 365.

Lưu ý: Nếu nguồn dữ liệu của bạn không có đủ tài nguyên để xử lý tất cả các kết nối, chúng tôi khuyên bạn nên tránh số lượng đồng thời lớn. Hãy bắt đầu với một giá trị đồng thời nhỏ, chẳng hạn như 10. Tăng số lượng này trong khi giám sát hiệu suất nguồn dữ liệu để tránh sự cố truy nhập cho người dùng cuối.

Yếu tố 4: Mạng

Kiểm tra xác thực   

Tùy theo phương pháp di chuyển, bạn có thể thử các kiểm tra xác thực sau:

 • Di chuyển IMAP      Nhập sẵn một hộp thư nguồn có dữ liệu mẫu. Sau đó, từ Internet (bên ngoài mạng tại chỗ của bạn), hãy kết nối với hộp thư nguồn bằng cách sử dụng một máy khách email IMAP tiêu chuẩn như Microsoft Outlook, rồi đo hiệu suất mạng bằng cách xác định khoảng thời gian cần để tải xuống tất cả dữ liệu từ hộp thư nguồn. Lưu lượng phải tương tự như những gì khách hàng có thể nhận được bằng cách sử dụng công cụ di chuyển IMAP trong Office 365, trong điều kiện không có giới hạn nào khác.

 • Di chuyển Exchange chuyển giao và theo giai đoạn      Nhập sẵn một hộp thư nguồn có dữ liệu mẫu. Sau đó, từ Internet (bên ngoài mạng tại chỗ của bạn), hãy kết nối đến hộp thư nguồn với Outlook bằng cách sử dụng RPC qua Giao thức HTTP. Hãy đảm bảo rằng bạn đang kết nối bằng cách sử dụng chế độ đệm ẩn. Đo hiệu suất mạng bằng cách kiểm tra khoảng thời gian cần thiết để đồng bộ hóa tất cả dữ liệu từ hộp thư nguồn. Lưu lượng phải tương tự như những gì khách hàng có thể nhận được bằng cách sử dụng các công cụ di chuyển Exchange đơn giản trong Office 365, trong điều kiện không có giới hạn nào khác.

Lưu ý: Có thời gian xử lý thêm trong quá trình di chuyển IMAP thực tế, chuyển giao hoặc theo giai đoạn Exchange. Tuy nhiên, lưu lượng thực tế phải tương tự với các kết quả của những kiểm tra xác thực này.

Yếu tố 5: Dịch vụ Office 365

Điều chỉnh dựa trên trạng thái tài nguyên Office 365 ảnh hưởng đến di chuyển sử dụng các công cụ di chuyển đơn giản Office 365 riêng. Hãy xem mục Điều chỉnh dựa trên trạng thái tài nguyên Office 365.

Yêu cầu di chuyển trong dịch vụ Office 365

Để biết thông tin chung về cách nhận thông tin trạng thái cho các yêu cầu di chuyển, hãy xem mục Thuộc tính Yêu cầu Di chuyển.

Trong dịch vụ Office 365, không giống như trong Exchange 2010 tại chỗ, hàng chờ di chuyển và các tài nguyên dịch vụ phân bổ cho các di chuyển được dùng chung giữa các đối tượng thuê. Việc dùng chung này ảnh hưởng đến cách thức xử lý yêu cầu di chuyển trong mỗi giai đoạn của quá trình di chuyển.

Có hai loại yêu cầu di chuyển trong Office 365:

 • Yêu cầu di chuyển triển khai      Các di chuyển khách hàng mới được xem là yêu cầu di chuyển triển khai. Các yêu cầu này có mức ưu tiên thông thường.

 • Yêu cầu di chuyển nội bộ của trung tâm dữ liệu      Đây là các yêu cầu di chuyển hộp thư được khởi tạo bởi các nhóm vận hành trung tâm dữ liệu. Các yêu cầu này có mức ưu tiên thấp hơn vì trải nghiệm người dùng cuối không bị ảnh hưởng nếu yêu cầu di chuyển bị trễ.

Khả năng ảnh hưởng và bị trễ đối với các yêu cầu di chuyển có trạng thái "Đã xếp hàng" và "Đang Xử lý"

 • Yêu cầu di chuyển đã xếp hàng      Trạng thái này chỉ rõ rằng di chuyển đã xếp hàng và đang chờ Dịch vụ Nhân bản Hộp thư Exchange nhận. Đối với yêu cầu di chuyển Exchange 2003, người dùng vẫn có thể truy nhập hộp thư của mình trong giai đoạn này.

  Hai yếu tố ảnh hưởng đến loại yêu cầu sẽ được Dịch vụ Nhân bản Hộp thư nhận:

  • Ưu tiên      Yêu cầu di chuyển đã xếp hàng có mức ưu tiên cao hơn sẽ được nhận trước các yêu cầu di chuyển có mức ưu tiên thấp hơn. Điều này giúp đảm bảo yêu cầu di chuyển khách hàng luôn được xử lý trước các yêu cầu di chuyển nội bộ của trung tâm dữ liệu.

  • Vị trí trong hàng đợi      Nếu các yêu cầu di chuyển có cùng một mức ưu tiên thì yêu cầu xếp hàng đợi sớm hơn sẽ được Dịch vụ Nhân bản Hộp thư nhận trước. Vì có thể có nhiều khách hàng thực hiện di chuyển hộp thư cùng một lúc nên không có gì bất thường nếu yêu cầu di chuyển mới phải nằm trong hàng đợi trước khi được xử lý.

   Thông thường, thời gian đợi trong hàng đợi của các yêu cầu hộp thư trước khi được xử lý không được tính đến trong quá trình lập kế hoạch di chuyển. Điều này dẫn đến các khách hàng không được phân bổ đủ thời gian để hoàn thành tất cả các di chuyển đã lên kế hoạch.

 • Yêu cầu di chuyển đang được xử lý      Trạng thái này chỉ rõ rằng di chuyển vẫn đang được xử lý. Nếu đây là di chuyển hộp thư trực tuyến thì người dùng vẫn sẽ có thể truy nhập hộp thư. Đối với di chuyển hộp thư ngoại tuyến, hộp thư của người dùng sẽ không sẵn dùng.

  Sau khi yêu cầu di chuyển hộp thư có trạng thái "Đang được xử lý", mức ưu tiên không còn được xét đến và yêu cầu di chuyển mới sẽ không được xử lý cho đến khi yêu cầu di chuyển "Đang được xử lý" hiện có được hoàn thành, ngay cả khi yêu cầu di chuyển mới có mức ưu tiên cao hơn.

Những cách thực hành tốt nhất

Lập kế hoạch      Như đã đề cập trước đó, vì người dùng Exchange 2003 mất quyền truy nhập trong quá trình di chuyển kết hợp nên khách hàng Exchange 2003 thường quan tâm hơn đến thời điểm lên lịch di chuyển và thời gian diễn ra di chuyển.

Khi lên kế hoạch số lượng hộp thư cần di chuyển trong một khoảng thời gian cụ thể, hãy cân nhắc những điều sau đây:

 • Bao gồm khoảng thời gian mà yêu cầu di chuyển phải chờ trong hàng đợi. Sử dụng các công thức sau để tính toán giá trị này:

  (tổng số lượng hộp thư cần di chuyển) = ((tổng thời gian) – (thời gian xếp hàng trung bình)) * (lưu lượng di chuyển)

  trong đó, lưu lượng di chuyển bằng tổng số lượng hộp thư có thể được di chuyển trong một giờ.

  Ví dụ: giả sử bạn có khung thời gian sáu giờ để di chuyển hộp thư. Nếu thời gian chờ trung bình là một giờ và bạn có lưu lượng di chuyển là 100 hộp thư trong một giờ thì bạn có thể di chuyển 500 hộp thư trong khung thời gian sáu giờ: 500 = (6 – 1) * 100.

 • Bắt đầu di chuyển sớm hơn kế hoạch ban đầu để giảm thiểu thời gian trong hàng đợi. Khi hộp thư đã xếp hàng, người dùng Exchange 2003 vẫn có thể truy nhập hộp thư của họ.

Xác định thời gian xếp hàng      Thời gian xếp hàng luôn thay đổi vì Microsoft không quản lý lịch biểu di chuyển của khách hàng.

Để xác định thời gian xếp hàng tiềm năng, khách hàng có thể tìm cách lên lịch di chuyển thử nghiệm một vài giờ trước khi bắt đầu di chuyển thực sự. Sau đó, dựa trên thời lượng yêu cầu ở hàng đợi quan sát được, khách hàng có thể ước tính ước tính tốt hơn thời điểm bắt đầu di chuyển và số lượng hộp thư có thể di chuyển trong một khoảng thời gian cụ thể.

Ví dụ: giả sử di chuyển thử nghiệm đã hoàn thành trong bốn giờ trước khi bắt đầu di chuyển theo kế hoạch. Khách hàng xác định thời gian xếp hàng cho di chuyển thử nghiệm là khoảng một giờ. Vậy thì khách hàng nên cân nhắc bắt đầu di chuyển sớm hơn một giờ so với kế hoạch ban đầu để bảo đảm bảo có đủ thời gian để hoàn thành tất cả di chuyển.

Công cụ của bên thứ ba cho di chuyển Office 365

Công cụ của bên thứ ba được sử dụng hầu hết trong các kịch bản di chuyển không liên quan tới Exchange, như là các kịch bản từ Google Mail, IBM Lotus, Domino và Novell GroupWise. Mục này tập trung vào các giao thức di chuyển được công cụ di chuyển của bên thứ ba sử dụng, chứ không phải trên các sản phẩm và công cụ di chuyển thực tế. Bảng sau đây cung cấp một danh sách các yếu tố áp dụng cho công cụ của bên thứ ba đối với kịch bản di chuyển Office 365.

Yếu tố 1: Nguồn dữ liệu

Danh sách kiểm tra

Mô tả

Những cách thực hành tốt nhất

Hiệu suất hệ thống

Trích xuất dữ liệu là một tác vụ chuyên sâu. Hệ thống nguồn phải có đủ tài nguyên, chẳng hạn như thời gian và bộ nhớ CPU, để cung cấp hiệu suất di chuyển tối ưu. Trong quá trình di chuyển, hệ thống nguồn thường ở gần công suất tối đa về khối lượng công việc người dùng cuối thông thường. Nếu các tài nguyên hệ thống không đáp ứng đủ thì khối lượng công việc bổ sung do di chuyển có thể ảnh hưởng đến người dùng cuối.

Giám sát hiệu suất hệ thống trong quá trình kiểm tra di chuyển thử nghiệm. Nếu hệ thống đang bận, chúng tôi khuyên bạn nên tránh lịch biểu di chuyển mạnh mẽ cho hệ thống cụ thể vì có khả năng xảy ra di chuyển chậm và các sự cố về tính sẵn sàng của dịch vụ. Nếu có thể, hãy cải thiện hiệu suất hệ thống nguồn bằng cách thêm tài nguyên phần cứng và bằng cách giảm tải trên hệ thống. Có thể giảm tải hệ thống bằng cách di chuyển các tác vụ và người dùng tới các máy chủ khác không nằm trong di chuyển.

Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Khi di chuyển từ một tổ chức Exchange tại chỗ có nhiều máy chủ hộp thư, chúng tôi khuyên bạn nên tạo một danh sách người dùng di chuyển được phân phối đều trên nhiều máy chủ hộp thư. Danh sách đó có thể được tinh chỉnh hơn nữa dựa trên hiệu suất máy chủ riêng lẻ để tối đa hóa lưu lượng.

Ví dụ: nếu máy chủ A có tài nguyên sẵn sàng nhiều hơn 50 phần trăm so với máy chủ B thì việc có số lượng người dùng từ máy chủ A nhiều hơn 50 phần trăm trong cùng một lô di chuyển là hợp lý. Có thể áp dụng biện pháp tương tự cho các hệ thống nguồn khác.

Thực hiện di chuyển khi hệ thóng có tài nguyên sẵn sàng tối đa như vào sau giờ làm việc hoặc vào cuối tuần và ngày nghỉ.

Tác vụ phụ trợ

Các tác vụ phụ trợ khác thường chạy trong suốt thời gian di chuyển. Vì biện pháp tốt nhất để thực hiện di chuyển là di chuyển sau giờ làm việc nên sẽ thường xảy ra xung đột giữa di chuyển với các tác vụ bảo trì khác đang chạy trên máy chủ tại chỗ của bạn như sao lưu dữ liệu.

Xem lại các tác vụ hệ thống khác đang chạy trong quá trình di chuyển. Chúng tôi khuyên bạn nên tạo khung thời gian trống chỉ dành cho di chuyển dữ liệu, khi không có các tác vụ tài nguyên nặng khác.

Đối với khách hàng tại chỗ Exchange, tác vụ phổ biến là các giải pháp sao lưu. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Bảo trì Hệ lưu trữ trong Exchange.

Chính sách điều chỉnh

Một biện pháp phổ biến là bảo vệ hệ thống email bằng chính sách điều chỉnh đặt giới hạn cụ thể về tốc độ và lượng dữ liệu có thể được truy xuất từ hệ thống trong một khoảng thời gian nhất định và bằng cách sử dụng một phương pháp di chuyển cụ thể.

Xác minh chính sách điều chỉnh được triển khai cho hệ thống email của bạn. Ví dụ: Google Mail giới hạn số lượng dữ liệu có thể được truy xuất trong một khoảng thời gian nhất định.

Tùy theo phiên bản, Exchange có các chính sách hạn chế truy nhập IMAP vào máy chủ thư tại chỗ (được sử dụng các di chuyển IMAP sử dụng) và truy nhập RPC qua Giao thức HTTP (được di chuyển Exchange chuyển giao và di chuyển Exchange theo giai đoạn sử dụng).

Để biết thêm thông tin về điều chỉnh IMAP, hãy xem mục Mẹo để tối ưu hóa di chuyển IMAP.

Để biết thêm thông tin về điều chỉnh RPC qua Giao thức HTTP, hãy xem:

Để biết thêm thông tin về cách đặt cấu hình điều chỉnh Dịch vụ Web Exchange, hãy xem mục Exchange 2010: Hiểu rõ Chính sách Điều chỉnh Máy khách.

Yếu tố 2: Máy chủ di chuyển

Hầu hết các công cụ của bên thứ ba dành cho các di chuyển Office 365 là máy khách khởi tạo và đẩy dữ liệu tới Office 365. Các công cụ này thường yêu cầu máy chủ di chuyển. Các yếu tố như hiệu suất hệ thống, tác vụ phụ trợ và chính sách điều chỉnh đối với máy chủ nguồn áp dụng cho các máy chủ di chuyển này.

Lưu ý: Một số giải pháp di chuyển của bên thứ ba được lưu trữ trên Internet như các dịch vụ trên nền điện toán đám mây và không yêu cầu máy chủ di chuyển tại chỗ.

Giải pháp và biện pháp thực hiện   

Để cải thiện hiệu suất di chuyển khi sử dụng một máy chủ di chuyển, hãy áp dụng biện pháp tốt nhất tương tự với các biện pháp được mô tả trong mục Yếu tố 1: Mục Nguồn dữ liệu.

Yếu tố 3: Công cụ di chuyển

Đối với công cụ di chuyển của bên thứ ba, các giao thức phổ biến nhất được sử dụng là Dịch vụ Web Exchange và RPC qua Giao thức HTTP.

Exchange Dịch vụ Web    

Dịch vụ Web Exchange là giao thức được đề xuất để sử dụng cho việc di chuyển tới Office 365 vì giao thức này hỗ trợ các lô dữ liệu lớn và có điều chỉnh định hướng dịch vụ tốt hơn. Trong Office 365, khi được sử dụng ở chế độ mạo danh, các di chuyển sử dụng Dịch vụ Web Exchange không sử dụng lượng tài nguyên Dịch vụ Web Office 365Exchange được lên ngân sách của người dùng mà thay vào đó sử dụng bản sao của các tài nguyên được lên ngân sách:

 • Tất cả các cuộc gọi mạo danh Dịch vụ Web Exchange tạo bởi cùng một tài khoản người quản trị sẽ được tính riêng với ngân sách áp dụng cho tài khoản người quản trị này.

 • Đối với mỗi phiên mạo danh, có một bản sao nông ngân sách của người dùng thực tế được tạo. Tất cả các di chuyển cho phiên cụ thể này sẽ sử dụng bản sao nông này.

 • Việc điều chỉnh theo mạo danh độc lập với mỗi phiên di chuyển người dùng.

Những cách thực hành tốt nhất   

 • Hiệu suất di chuyển đối với khách hàng sử dụng công cụ di chuyển của bên thứ ba có sử dụng mạo danh EWA sẽ cạnh tranh với các di chuyển dựa trên Dịch vụ Web Exchange và mức sử dụng tài nguyên dịch vụ bởi những người thuê khác. Do đó, hiệu suất di chuyển sẽ khác nhau.

 • Bất cứ khi nào có thể, khách hàng nên sử dụng công cụ di chuyển của bên thứ ba có sử dụng mạo danh Dịch vụ Web Exchange vì cách này thường nhanh hơn và hiệu quả hơn so với việc sử dụng giao thức máy khách như là RPC qua Giao thức HTTP.

RPC qua Giao thức HTTP   

Nhiều giải pháp di chuyển truyền thống sử dụng RPC qua Giao thức HTTP. Phương pháp này hoàn toàn dựa trên mô hình truy nhập máy khách như mô hình của Outlook và khả năng mở rộng cũng như hiệu suất sẽ bị giới hạn vì dịch vụ Office 365 điều chỉnh quyền truy nhập trên giả định mức sử dụng được tạo bởi một người dùng chứ không phải bởi một ứng dụng.

Những cách thực hành tốt nhất   

 • Đối với các công cụ di chuyển sử dụng RPC qua Giao thức HTTP, một biện pháp phổ biến để tăng lưu lượng di chuyển là thêm nhiều máy chủ di chuyển và sử dụng nhiều tài khoản người dùng quản trị Office 365. Biện pháp này có thể giúp đạt được tính song song trong việc nạp và đạt được lưu lượng dữ liệu cao hơn vì mỗi người dùng quản trị phải tuân theo điều chỉnh người dùng Office 365. Chúng tôi đã nhận được các báo cáo rằng nhiều khách hàng doanh nghiệp phải thiết lập hơn 40 máy chủ di chuyển để thu được lưu lượng di chuyển 20 – 30 GB/giờ.

 • Trong giai đoạn phát triển công cụ di chuyển, điều quan trọng là cần phải cân nhắc số lượng thao tác RPC cần thiết để di chuyển một thư. Để minh họa cho điều này, chúng tôi đã thu thập các nhật ký được ghi lại bởi các dịch vụ Office 365 cho hai giải pháp di chuyển của bên thứ ba (do các công ty bên thứ ba phát triển) được khách hàng sử dụng để di chuyển hộp thư đến Office 365. Chúng tôi đã so sánh hai giải pháp di chuyển được phát triển bởi các công ty bên thứ ba. Chúng tôi đã so sánh di chuyển của hai hộp thư cho mỗi giải pháp di chuyển và chúng tôi cũng đã so sánh hoạt động tải lên tệp .pst trong Outlook của hai giải pháp này. Đây là các kết quả.

  Phương pháp

  Kích cỡ hộp thư

  Số mục

  Thời gian di chuyển

  Tổng các giao dịch RPC

  Độ trễ trung bình của máy khách (mili-giây)

  AvgCasRPCProcessingTime (mili-giây)

  Giải pháp A (hộp thư 1)

  376,9 MB

  4.115

  4:24:33

  132.040

  48,4395

  18,0807

  Giải pháp A (hộp thư 2)

  249,3 MB

  12.779

  10:50:50

  423.188

  44,1678

  4,8444

  Giải pháp B (hộp thư 1)

  618,1 MB

  4.322

  1:54:58

  12.196

  37,2931

  8,3441

  Giải pháp B (hộp thư 2)

  56,7 MB

  2.748

  0:47:08

  5.806

  42,1930

  7,4439

  Outlook

  201,9 MB

  3.297

  0:29:47

  15.775

  36,9987

  5,6447

  Lưu ý rằng thời gian của quy trình dịch vụ và máy khách là như nhau, tuy nhiên, giải pháp A thực hiện số thao tác RPC lớn hơn nhiều để di chuyển dữ liệu. Vì mỗi thao tác đều có thời gian trễ máy khách và thời gian xử lý máy chủ nên trong việc di chuyển cùng một lượng dữ liệu, giải pháp A chậm hơn nhiều so với Giải pháp B và với Outlook.

Yếu tố 4: Mạng

Biện pháp tốt nhất   

Đối với các giải pháp di chuyển của bên thứ ba sử dụng RPC qua Giao thức HTTP, đây của một cách rất hay để đo hiệu suất di chuyển tiềm năng:

 1. Từ máy chủ di chuyển, kết nối với hộp thư Office 365 bằng Outlook qua việc sử dụng RPC qua Giao thức HTTP. Hãy đảm bảo rằng bạn đang không kết nối bằng chế độ đệm ẩn.

 2. Nhập tệp .pst lớn có dữ liệu mẫu vào hộp thư Office 365.

 3. Đo hiệu suất di chuyển bằng cách đếm giờ cho khoảng thời gian cần để tải lên tệp .pst. Lưu lượng di chuyển phải tương tự với những gì khách hàng có thể nhận từ một công cụ di chuyển của bên thứ ba có sử dụng RPC qua Giao thức HTTP, trong điều kiện không có giới hạn nào khác. Có thời gian xử lý thêm trong quá trình di chuyển thực sự, vì vậy, lưu lượng có thể hơi khác.

Yếu tố 5: Dịch vụ Office 365

Việc điều chỉnh dựa trên trạng thái tài nguyên Office 365 ảnh hưởng đến các di chuyển sử dụng công cụ di chuyển của bên thứ ba. Hãy xem mục Điều chỉnh dựa trên trạng thái tài nguyên Office 365 để biết thêm chi tiết.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×