Hiệu ứng về việc thay đổi vị trí chuyển phát

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn thêm tài khoản Microsoft Exchange, bạn thay đổi nơi một số thông điệp email mới và thông tin lịch của bạn được lưu. Những thay đổi có hiệu lực lần sau khi bạn bắt đầu Microsoft Office Outlook 2007.

Hiệu ứng của một thay đổi

 • Quy tắc     Hộp thoại quy tắc xung đột về có thể hiển thị lần sau khi bạn đồng bộ hóa hộp thư của bạn hoặc gửi thông điệp email. Vì Outlook không thể lưu quy tắc trong nhiều tệp dữ liệu, bạn phải quyết định xem bạn muốn tiếp tục lưu các quy tắc trên máy chủ đang chạy Exchange hoặc lưu chúng cục bộ trên máy tính của riêng bạn. Không có cách nào để phối nhiều quy tắc bộ.

  Nếu bạn muốn giữ cả hai bộ quy tắc, hãy làm như sau:

  1. Trong hộp thoại quy tắc xung đột , hãy bấm hủy.

   Bây giờ bạn có thể tiếp tục sử dụng các quy tắc được lưu trên máy tính của bạn.

  2. Lần sau khi hộp thoại quy tắc xung đột xuất hiện, bấm vào máy chủ. Cách làm như vậy sẽ ghi đè quy tắc cục bộ của bạn với máy chủ quy tắc.

  3. Trong thư, trên menu công cụ , bấm quy tắc và cảnh báo, bấm tùy chọn, sau đó bấm Nhập quy tắc.

  4. Chọn tệp .rwz mà bạn đã tạo trong bước 1. Vị trí mặc định cho tệp .rwz là ổ đĩa: \Documents and settings\ \Local < người dùng > \My tài liệu.

  5. Bấm Mở.

 • Đăng ký RSS     Nội dung của bất kỳ nguồn cấp RSS mới mà bạn đăng ký được lưu vào thư mục Nguồn cấp RSS trong hộp thư Exchange của bạn, thay vì vào Tệp Thư mục Riêng (.pst) trên máy tính cục bộ của bạn. Lưu nguồn cấp RSS vào hộp thư Exchange cho phép nội dung RSS của bạn để đi lang thang — tức là, để xem được trên bất kỳ máy tính nào bạn dùng để kết nối với tài khoản Exchange của bạn. Hoặc bạn có thể, bạn có thể chọn không lưu nguồn cấp RSS vào hộp thư Exchange của bạn, nhưng làm như vậy, có nghĩa là bạn có thể xem tải xuống nội dung RSS chỉ trên máy tính trên whichit được lưu trữ.

 • Thuê bao lịch Internet    Một thư mục trong tệp .pst của thuê bao lịch Internet được tạo ra để đồng bộ hóa dữ liệu trên máy tính của bạn với dữ liệu trên trang Web của lịch publisher. Khi bạn thêm tài khoản Exchange, đủ thông tin để đồng bộ hóa thuê bao lịch Internet của bạn được lưu trong tài khoản Exchange của bạn, và vì vậy gói đăng ký sẵn dùng từ bất kỳ máy tính nào bạn dùng để kết nối với tài khoản Exchange của bạn. Bạn có thể chọn để lưu nội dung thuê bao lịch Internet vào chỉ một trong các máy tính của bạn, nhưng thông tin cần thiết cho đồng bộ hóa nội dung sẽ vẫn được lưu vào tài khoản Exchange của bạn, ngay cả khi không phải tất cả các máy tính mà bạn dùng đồng bộ hóa nội dung. Theo mặc định, thuê bao lịch Internet mới được đồng bộ bằng tất cả các máy tính mà bạn dùng.

 • Mục lịch dự định tự động    Yêu cầu họp mới gửi đến của bạn POP3 và tài khoản email IMAP được kiểm tra và đã lưu vào lịch Exchange của bạn. Nếu người nào đó gửi cho bạn một hiện trạng lịch cho một sự kiện cá nhân, nó sẽ được đặt trong Exchange lịch chính của bạn.

 • Thiết đặt dạng xem     Bất kỳ nối kết đến Exchange lịch mà bạn xem tài khoản Exchange của bạn sẵn dùng trên tất cả các máy tính mà bạn dùng để kết nối với tài khoản Exchange của bạn.

 • thông tin Windows SharePoint Services 3.0    xem thông tin Windows SharePoint Services 3.0 hoạt động như cũ thuê bao lịch Internet nào, ngoại trừ rằng ít có khả năng để bạn có quyền truy nhập vào bất kỳ nội dung SharePoint ở nhà.

 • Thể loại màu     Danh sách thể loại màu chính thức và cá nhân của bạn được phối và lưu trữ trên máy chủ đang chạy Exchange.

 • Giờ làm việc     Giờ làm việc mà bạn thiết lập dành cho mục đích chính thức ghi đè giờ làm việc mà bạn thiết lập dành cho mục đích cá nhân.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×