Hiệu ứng văn bản định dạng (đổ bóng ngăn)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thay đổi màu, hiệu ứng hoặc offset bóng đổ, bằng cách sử dụng các tùy chọn bên dưới.

Ghi chú: 

  • Khi bạn thay đổi các tùy chọn trong hộp thoại này, các thay đổi ngay lập tức được áp dụng cho WordArt hoặc văn bản, giúp bạn dễ dàng để xem các hiệu ứng của các thay đổi trong WordArt hoặc văn bản của bạn mà không cần đóng hộp thoại của bạn. Tuy nhiên, vì các thay đổi được áp dụng ngay lập tức, là nó không thể bấm hủy trong hộp thoại này. Để loại bỏ thay đổi, bạn phải bấm hoàn tác Ảnh nút trên Thanh công cụ truy nhập nhanh cho mỗi thay đổi mà bạn muốn loại bỏ.

  • Bạn có thể hoàn tác đồng thời nhiều thay đổi bạn thực hiện đối với một hộp thoại tùy chọn, miễn là bạn đã làm không thực hiện thay đổi tùy chọn hộp thoại khác ở giữa.

  • Bạn có thể muốn di chuyển hộp thoại để bạn có thể thấy WordArt và hộp thoại cùng lúc.

Thiết lập sẵn     Để chọn một hiệu ứng đổ bóng dựng sẵn, bấm thiết lập sẵn Nút Đổ bóng Đặt sẵn , sau đó bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

Màu     Để chọn màu cho bóng đổ, bấm màu Bộ chọn màu , sau đó bấm màu bạn muốn. Để thay đổi thành màu không có trong màu chủ đề, bấm Màu khác, và sau đó bấm màu bạn muốn trên tab chuẩn , hoặc trộn màu của riêng bạn trên các tùy chỉnh tab tùy chỉnh màu sắc và màu trên tab chuẩn sẽ không Cập Nhật nếu sau này bạn thay đổi tài liệu chủ đề.

Độ trong suốt     Để xác định mức độ bạn có thể thấy thông qua bóng đổ, di chuyển con trượt độ trong suốt hoặc nhập một số vào hộp bên cạnh con trượt. Bạn có thể thay đổi tỉ lệ phần trăm của độ trong suốt từ 0 (đầy đủ mờ, thiết đặt mặc định) thành 100% (đầy đủ trong suốt).

Kích cỡ     Để xác định kích cỡ của đổ bóng so với kích cỡ ban đầu đối tượng, di chuyển con trượt kích cỡ hoặc nhập một số vào hộp bên cạnh con trượt.

Mờ     Để đặt bán kính mờ trên bóng đổ, di chuyển con trượt mờ hoặc nhập một số vào hộp bên cạnh con trượt. Lớn hơn bán kính, blurrier hoặc "fuzzier", WordArt sẽ.

Góc     Để xác định góc mà bóng đổ được vẽ, hãy kéo con trượt góc hoặc nhập một số vào hộp bên cạnh con trượt. Bằng cách dùng các tùy chọn góckhoảng cách kết hợp, bạn có thể đặt đổ bóng bất kỳ chỗ nào so với hình dạng.

Khoảng cách     Để đặt khoảng cách bóng đổ được vẽ ở góc của bóng đổ, hãy nhập một số vào hộp bên cạnh con trượt.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×