Hiệu ứng của việc chia sẻ cơ sở dữ liệu Business Contact Manager trên nối kết email tự động

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Vì nối kết email tự động tính năng cung cấp người dùng có một cách để nối kết thông điệp email đến và đi (bao gồm các yêu cầu họp và được giao nhiệm vụ) tự động vào bất kỳ đã xác định Tài khoản hoặc Liên hệ Công việcbản ghi, các thư có thể truy nhập bằng bất kỳ ai có thể truy nhập bản ghi trong một Cơ sở dữ liệu Trình quản lý Liên hệ Công việc.

Các đoạn văn sau đây sẽ giải thích điều cần cân nhắc về quyền riêng tư hoặc bảo mật khác nhau, tùy thuộc vào việc bạn đang chỉ dùng truy nhập vào cơ sở dữ liệu của riêng bạn, hoặc nếu bạn là một trong nhiều người dùng truy nhập giống nhau chia sẻ cơ sở dữ liệu Business Contact Manager.

Nếu bạn là người dùng duy nhất của cơ sở dữ liệu của bạn

Khi có người dùng chỉ có một cơ sở dữ liệu, điều cần cân nhắc bảo mật được tối thiểu — chẳng hạn như bảo mật khẩu của bạn. Bất kỳ địa chỉ email có thể bật tự động nối kết vì không có ai có thể thấy thông báo email.

Ghi chú: Chỉ người dùng cũng có thể chia sẻ cơ sở dữ liệu Business Contact Manager để sử dụng cơ sở dữ liệu ngoại tuyến — chẳng hạn như trên máy tính xách tay — nhưng không có vẫn chỉ một người dùng của cơ sở dữ liệu.

Nếu có nhiều người dùng cơ sở dữ liệu của bạn

Khi bạn chia sẻ một cơ sở dữ liệu Business Contact Manager với những người dùng khác, thiết đặt email tự động nối kết của bạn vẫn giữ nguyên trừ khi bạn thay đổi chúng. Điều này có nghĩa là nếu bất kỳ thư của bạn tự động được nối kết, bất kỳ người dùng nào có quyền truy nhập vào cơ sở dữ liệu có thể thấy thông báo được nối kết.

Ghi chú: Bạn có thể vô hiệu hóa autolinking email trên bất kỳ hoặc tất cả địa chỉ email để ngăn không cho người dùng khác của cơ sở dữ liệu Business Contact Manager khỏi quyền truy nhập vào thông điệp bạn trao đổi với liên hệ công việc của bạn và tài khoản email. Để thực hiện thay đổi để email tự động nối kết thiết đặt của bạn, trên menu Business Contact Manager , hãy bấm nối kết quản lý email tự động.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×