Hiện số trang chiếu và tổng số trang chiếu trên mỗi trang chiếu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể hiển thị các số trang chiếu hiện tại và tổng số trang chiếu trên tất cả các trang chiếu trong bản trình bày của bạn. Ví dụ, 1 của bản chiếu 12, 12 / 15 bản chiếu, v.v...

 1. Trên tab xem , trong nhóm Dạng xem bản cái , hãy bấm vào Trang chiếu cái, sau đó bấm vào hình thu nhỏ trang chiếu cái.

  Trang chiếu Cái và Bố trí

  Khung chú thích 1 1. hình thu nhỏ trang chiếu cái

  Khung chú thích 2 Bố trí trang chiếu liên kết với trang chiếu cái ở phía trên nó

 2. Trên các tab chèn , trong nhóm văn bản, bấm Hộp văn bản, sau đó kéo để vẽ hộp văn bản mà bạn muốn số trang chiếu xuất hiện trên trang chiếu của bạn.

 3. Với con trỏ vẫn trong hộp văn bản trên các tab chèn , trong nhóm văn bản, bấm Số bản chiếu.

 4. Trong hộp văn bản, đặt con trỏ trước <> #, sau đó nhập trang chiếu.

 5. Nếu bạn không biết tổng số trang chiếu trong bản trình bày và bạn muốn một cách dễ dàng để tìm hiểu, hãy làm như sau:

  1. Trên tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Bản trình bày, bấm Thường.

  2. Trên ngăn bên trái chứa tab đại cương và trang chiếu, bấm tab bản chiếu
   Ngăn chứa tab Đại cương và Trang chiếu

  3. Xem xét (hoặc cuộn xuống dưới, nếu bạn có một bản trình bày dài) thu nhỏ trang chiếu cuối cùng trên tab trang chiếu . Hình thu nhỏ đánh số (chỉ bên ngoài góc trên bên trái của từng), vì vậy số vào hình thu nhỏ trang chiếu cuối cùng là giống như Tổng số trang chiếu trong bản trình bày của bạn.

 6. Đặt con trỏ của bạn sau khi các <> #, sau đó loại của x , nơi x bằng với tổng số trang chiếu trong bản trình bày của bạn (ví dụ, <> #10nếu bạn có 10 tất cả trang chiếu trong bản trình bày của bạn). Đánh số trang chiếu theo cách này không tính tổng số trang chiếu trong bản trình bày tự động, vì vậy bạn cần nhập tổng theo cách thủ công, thay cho x. Nếu sau này bạn thêm trang chiếu, bạn sẽ cần phải Cập Nhật theo cách thủ công cũng như tổng.
  Số trang chiếu

 7. Nếu bạn muốn xem cách đánh số tra trên trang chiếu của bạn, hãy xem bản trình bày trong dạng xem thường. Trên tab xem , trong nhóm Dạng xem bản trình bày , bấm thường.

  Ghi chú: Vì quy trình này sẽ thêm số trang chiếu trong bản chiếu cái, số trang chiếu không thể được xóa từ hay chỉnh sửa trong trang chiếu riêng lẻ và họ sẽ không xuất hiện trong hộp thoại đầu trang và chân trang .

 1. Trên tab xem , trong nhóm Dạng xem bản trình bày , hãy bấm vào Trang chiếu cái, sau đó bấm vào hình thu nhỏ trang chiếu cái.

  Hình thu nhỏ của Trang chiếu Cái

 2. Trên các tab chèn , trong nhóm văn bản, bấm Hộp văn bản, sau đó kéo để vẽ hộp văn bản mà bạn muốn số trang chiếu xuất hiện trên trang chiếu của bạn.

 3. Với con trỏ vẫn trong hộp văn bản trên các tab chèn , trong nhóm văn bản, bấm Số bản chiếu.

 4. Trong hộp văn bản, đặt con trỏ trước <> #, sau đó nhập trang chiếu.

 5. Đặt con trỏ của bạn sau <> #, sau đó nhập của x , nơi x bằng với tổng số trang chiếu trong bản trình bày của bạn.

  Số trang chiếu

Ghi chú: Vì quy trình này sẽ thêm số trang chiếu trong bản chiếu cái, số trang chiếu không thể được xóa từ hay chỉnh sửa trong trang chiếu riêng lẻ và họ sẽ không xuất hiện trong hộp thoại đầu trang và chân trang .

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×