Hiện số trang chiếu và tổng số trang chiếu trên mỗi trang chiếu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

PowerPoint có số trang chiếu của bạn cho bạn tự động, nhưng nó không thể tự động hiển thị một số (chẳng hạn như "trang chiếu 2 của 12)" cho bạn. Bạn phải làm điều đó loại số theo cách thủ công. Bài viết này mô tả cách.

 1. Trên tab xem , trong nhóm Dạng xem bản cái , hãy bấm vào Trang chiếu cái, sau đó bấm vào hình thu nhỏ trang chiếu cái.

  Trang chiếu Cái và Bố trí

  Khung chú thích 1 1. hình thu nhỏ trang chiếu cái

  Khung chú thích 2 Bố trí trang chiếu liên kết với trang chiếu cái ở phía trên nó

 2. Trên các tab chèn , trong nhóm văn bản, bấm Hộp văn bản, sau đó kéo để vẽ hộp văn bản mà bạn muốn số trang chiếu xuất hiện trên trang chiếu của bạn.

 3. Với con trỏ vẫn trong hộp văn bản trên các tab chèn , trong nhóm văn bản, bấm Số bản chiếu.

 4. Trong hộp văn bản, đặt con trỏ trước <> #, sau đó nhập trang chiếu.

 5. Nếu bạn không biết tổng số trang chiếu trong bản trình bày và bạn muốn một cách dễ dàng để tìm hiểu, hãy làm như sau:

  1. Ở tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Bản trình bày, bấm Thông thường.

  2. Trên ngăn bên trái chứa tab đại cương và trang chiếu, bấm tab bản chiếu
   Ngăn chứa tab Dàn bài và Trang chiếu

  3. Xem xét (hoặc cuộn xuống dưới, nếu bạn có một bản trình bày dài) vào thu nhỏ trang chiếu cuối cùng trên tab trang chiếu . Hình thu nhỏ đánh số (chỉ bên ngoài góc trên bên trái của từng), vì vậy số vào hình thu nhỏ trang chiếu cuối cùng là giống như Tổng số trang chiếu trong bản trình bày của bạn.

 6. Đặt con trỏ của bạn sau khi các <> #, sau đó loại của x , nơi x bằng với tổng số trang chiếu trong bản trình bày của bạn (ví dụ, <> #10nếu bạn có 10 tất cả trang chiếu trong bản trình bày của bạn). Đánh số trang chiếu theo cách này không tính tổng số trang chiếu trong bản trình bày tự động, vì vậy bạn cần nhập tổng theo cách thủ công, thay cho x. Nếu sau này bạn thêm trang chiếu, bạn sẽ cần phải Cập Nhật theo cách thủ công cũng như tổng.
  Số trang chiếu

 7. Nếu bạn muốn xem cách đánh số tra trên trang chiếu của bạn, hãy xem bản trình bày trong dạng xem thường. Trên tab xem , trong nhóm Dạng xem bản trình bày , bấm thường.

  Lưu ý: Vì quy trình này sẽ thêm số trang chiếu trong bản chiếu cái, số trang chiếu không thể được xóa từ hay chỉnh sửa trong trang chiếu riêng lẻ và họ sẽ không xuất hiện trong hộp thoại đầu trang và chân trang .

 1. Trên tab xem , trong nhóm Dạng xem bản trình bày , hãy bấm vào Trang chiếu cái, sau đó bấm vào hình thu nhỏ trang chiếu cái.

  Hình thu nhỏ của Trang chiếu Cái

 2. Trên các tab chèn , trong nhóm văn bản, bấm Hộp văn bản, sau đó kéo để vẽ hộp văn bản mà bạn muốn số trang chiếu xuất hiện trên trang chiếu của bạn.

 3. Với con trỏ vẫn trong hộp văn bản trên các tab chèn , trong nhóm văn bản, bấm Số bản chiếu.

 4. Trong hộp văn bản, đặt con trỏ trước <> #, sau đó nhập trang chiếu.

 5. Đặt con trỏ sau <> #, sau đó nhập của x , nơi x bằng với tổng số trang chiếu trong bản trình bày của bạn.

  Số trang chiếu

Lưu ý: Vì quy trình này sẽ thêm số trang chiếu trong bản chiếu cái, số trang chiếu không thể được xóa từ hay chỉnh sửa trong trang chiếu riêng lẻ và họ sẽ không xuất hiện trong hộp thoại đầu trang và chân trang .

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×