Hiện hoặc ẩn tổng phụ và tổng cộng trong PivotTable trong Excel 2016 cho Windows

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn tạo một PivotTable Hiển thị số lượng giá trị, tổng phụ và tổng cộng tự động xuất hiện, nhưng bạn có thể ẩn chúng.

Tổng Cuối và Tổng phụ PivotTable

Hiện hoặc ẩn tổng phụ

 1. Bấm vào bất kỳ đâu trong PivotTable để hiện Công cụ PivotTable.

  Ribbon Công cụ PivotTable với tab Phân tích và Thiết kế

 2. Bấm thiết kế > tổng phụ, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  Nút Tổng phụ trên tab Thiết kế

  Mẹo: Bạn có thể bao gồm các mục đã lọc trong tổng số lượng bằng cách bấm vào Bao gồm các mục lọc trong tổng cộng. Bấm Tùy chọn này một lần nữa để tắt tính năng. Bạn sẽ tìm thấy tùy chọn bổ sung cho tổng và các mục đã lọc trên tab tổng & lọc trong hộp Tùy chọn PivotTable (phân tích > tùy chọn).

Để hiện hoặc ẩn tổng cuối

 1. Bấm vào chỗ bất kỳ trong PivotTable để hiện Công cụ PivotTable trên ruy-băng.

  Ribbon Công cụ PivotTable với tab Phân tích và Thiết kế

 2. Bấm thiết kế > Tổng cộng, và chọn tùy chọn bạn muốn.

  Nút Tổng cộng trên tab Thiết kế

  Mẹo: Nếu bạn không muốn hiển thị tổng cộng cho hàng hoặc cột, bỏ chọn hộp kiểm Hiển thị tổng cộng cho hàng hoặc Hiển thị tổng cộng cho cột trên tab tổng & lọc trong hộp Tùy chọn PivotTable (phân tích > tùy chọn).

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Tạo một PivotTable trong Excel 2016 để phân tích dữ liệu trang tính

Lọc dữ liệu trong một PivotTable trong Excel 2016

Nhóm hoặc rã nhóm dữ liệu trong báo cáo PivotTable

Tắt tính năng nhóm thời gian trong Pivottable trong Excel 2016 cho Windows

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×