Hiện hoặc ẩn hình thu nhỏ trang chiếu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Cho dù bạn đang sửa trang chiếu trong ngăn trang chiếu, làm việc với hình thu nhỏ trang chiếu, hoặc tạo đại cương cho bản trình bày của bạn, bạn có thể dễ dàng tối đa hóa không gian làm việc của bạn. Bạn có thể hiện hoặc ẩn, hoặc thu hẹp hoặc mở rộng, ngăn có chứa các dạng xem hình thu nhỏ của trang chiếu của bạn.

Hiện hoặc tăng kích cỡ của hình thu nhỏ trang chiếu

Khi hình thu nhỏ trang chiếu ở bên trái bị ẩn hoặc trong một vị trí thu hẹp, hãy làm như sau để hiện hoặc mở rộng chúng:

 1. Trên tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Bản trình bày, bấm Thường.

 2. Trỏ đến thanh phân tách giữa ngăn trang chiếu và các hình thu nhỏ, sau đó kéo thanh tách ở bên phải.

  Kéo thanh tách

  Nếu các hình thu nhỏ bị ẩn, bạn sẽ nhìn thấy một menu hình thu nhỏ thu gọn; bấm để hiển thị hình thu nhỏ trang chiếu lại.

  Thu gọn hình thu nhỏ menu

Ẩn hoặc giảm kích cỡ của hình thu nhỏ trang chiếu

Để tối đa hóa không gian chỉnh sửa của bạn trong ngăn trang chiếu, bạn có thể ẩn hoặc thu hẹp hình thu nhỏ trang chiếu ở bên trái.

 1. Trên tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Bản trình bày, bấm Thường.

 2. Kéo thanh tách ở bên trái cho tới khi hình thu nhỏ trang chiếu có kích cỡ bạn muốn, hoặc cho đến khi chúng được hoàn toàn ẩn.

  Kéo thanh tách

Hiện hoặc mở rộng tab đại cương hoặc trang chiếu

Khi ngăn chứa tab đại cương và trang chiếu được ẩn hoặc trong một vị trí thu hẹp, hãy làm như sau để hiện hoặc mở rộng nó:

 1. Trên tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Bản trình bày, bấm Thường.

 2. Trong dạng xem thường, trỏ đến thanh phân tách giữa ngăn trang chiếu và ngăn chứa tab đại cương và trang chiếu, sau đó kéo thanh tách ở bên phải.

  Hiện hoặc mở rộng ngăn

  Ghi chú: Nếu ngăn chứa tab đại cương và trang chiếu bị ẩn, đường biên của thanh tách được hiển thị ở bên trái của cửa sổ chương trình, và bạn có thể kéo nó như được mô tả trong bước 2.

Ẩn hoặc thu hẹp tab đại cương hoặc trang chiếu

Để tối đa hóa không gian chỉnh sửa của bạn trong ngăn trang chiếu, bạn có thể ẩn hoặc thu hẹp ngăn chứa tab đại cương và trang chiếu.

Khi ngăn chứa tab đại cương và trang chiếu Hiển thị hoặc chồng lấp lên ngăn trang chiếu đến một mức độ lớn, hãy làm như sau để ẩn hoặc thu hẹp nó:

 1. Trên tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Bản trình bày, bấm Thường.

 2. Trong dạng xem thường, hãy bấm vào x ở góc trên bên phải của ngăn để ẩn nó hoặc trỏ tới thanh phân tách giữa ngăn trang chiếu và ngăn chứa tab đại cương và trang chiếu, sau đó kéo thanh tách ở bên trái.

  Ẩn hoặc thu hẹp ngăn

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×