Hiện hoặc ẩn Ngăn Ghi chú

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ghi chú diễn giả là nơi tuyệt vời để ghi nhanh những điều bạn muốn đề cập khi trình bày của bạn. Đây là cách để hiện hoặc ẩn ngăn ghi chú trong PowerPoint Online:

Ở cạnh dưới của cửa sổ trình duyệt, ở bên phải, bấm ghi chú.

Hiện hoặc ẩn Ngăn Ghi chú

Bấm ghi chú để hiện hoặc ẩn ghi chú diễn giả của bạn. Kích cỡ của ngăn ghi chú không thể thay đổi, nhưng một thanh cuộn dọc sẽ xuất hiện ở bên phải nếu ngăn đang được điền vào các ghi chú.

Nút ghi chú nằm ở cạnh dưới của cửa sổ trình duyệt, ở bên phải.

PowerPoint Online không thể in ghi chú diễn giả.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×