Hiện hoặc ẩn đường lưới trên một trang tính

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Đường lưới là những đường mờ xuất hiện quanh các ô. Họ được dùng để phân biệt các ô trên trang tính. Khi làm việc với đường lưới, hãy cân nhắc các thao tác sau:

  • Theo mặc định, đường lưới được hiển thị trong trang tính bằng cách dùng một màu được gán Excel. Nếu bạn muốn, bạn có thể thay đổi màu của đường lưới cho một trang tính cụ thể.

  • Mọi người bình thường nhầm lẫn viền và đường lưới trong Excel. Đường lưới không thể được tùy chỉnh giống nhau có viền.

  • Nếu bạn áp dụng tô màu cho ô trên trang tính của bạn, bạn sẽ không thể xem hoặc in đường lưới ô cho các ô. Để xem hoặc in đường lưới cho những ô này, bạn phải loại bỏ màu tô. Hãy nhớ rằng bạn phải loại bỏ mục tô hoàn toàn. Nếu bạn chỉ cần thay đổi màu tô để trắng, đường lưới sẽ vẫn bị ẩn. Để giữ lại màu tô và vẫn thấy các đường có để phân tách các ô, bạn có thể sử dụng viền thay vì đường lưới.

  • Đường lưới luôn được áp dụng cho toàn bộ trang tính hoặc sổ làm việc và không thể được áp dụng cho các ô hoặc phạm vi. Nếu bạn muốn có chọn áp dụng đường kẻ quanh các ô hoặc phạm vi ô, bạn nên dùng viền thay vì hoặc ngoài, đường lưới.

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

Ẩn đường lưới

Đôi khi thông tin trên trang tính của bạn dễ dàng hơn để đọc khi đường lưới được ẩn.

  1. Bấm vào trang tính.

  2. Trên tab bố trí , dưới dạng xem, xóa hộp kiểm đường lưới .

Hiện đường lưới

Nếu đường lưới trên trang tính của bạn bị ẩn, bạn có thể làm theo các bước sau để hiển thị chúng lại.

  1. Bấm vào trang tính.

  2. Trên tab bố trí , dưới dạng xem, hãy chọn hộp kiểm đường lưới .

    Ghi chú: Đường lưới không thể được tùy chỉnh. Để thay đổi chiều rộng, màu hoặc các thuộc tính khác của đường kẻ quanh ô, dùng định dạng viền.

Xem thêm

In đường lưới ô

Thêm, thay đổi hoặc loại bỏ viền ô

Phối hoặc tách ô hoặc nội dung của ô

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×