Hiểu nguồn kết quả

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong SharePoint Server 2010, các vị trí và phạm vi liên kết cung cấp các phương thức để giới hạn tìm kiếm trong một tập hợp nội dung hoặc tập hợp con kết quả tìm kiếm nhất định. Trong SharePoint Server 2013, nguồn kết quả cung cấp chức năng này.

Bạn tạo và dùng một nguồn kết quả để xác định một vị trí để nhận kết quả tìm kiếm từ đó và để xác định giao thức để nhận những kết quả này. Trong SharePoint Server 2010, bạn xác định vị trí và giao thức bằng cách tạo một vị trí liên kết và bạn có thể xác định giao thức dưới dạng chỉ số SharePoint cục bộ, FAST Search Server 2010 cho chỉ số SharePoint hoặc OpenSearch. Ngược lại, với giao thức (được gọi là Kiểu Nguồn) trong SharePoint Server 2013, bạn có thể xác định chỉ số SharePoint cục bộ, chỉ số SharePoint từ xa, OpenSearch hoặc chỉ số Microsoft Exchange Server. Nếu bạn xác định chỉ số SharePoint từ xa là Kiểu Nguồn, bạn không phải cung cấp bất kỳ mã tùy chỉnh nào để xử lý xác thực như bạn đã làm trong SharePoint Server 2010.

Trong một nguồn kết quả, bạn có thể cũng chỉ cho truy vấn tập con của nội dung bằng cách sử dụng một biến đổi truy vấn. Ví dụ, nguồn kết quả được xác định trước "Cục bộ kết quả Video" dùng biến đổi truy vấn để trả về kết quả chỉ video từ chỉ mục SharePoint cục bộ. Trong SharePoint Server 2010, bạn đã cấu hình này loại hạn chế truy vấn bằng cách sử dụng phạm vi tìm kiếm.

Trên trang kết quả tìm kiếm, bạn có thể đưa ra kết quả cho các truy vấn trên một nguồn kết quả cụ thể theo nhiều cách, chẳng hạn như trong một khối kết quả hoặc trong một Phần Web chuyên dụng.

Trong SharePoint Server 2010, chỉ người quản trị ứng dụng dịch vụ Tìm kiếm mới có thể quản lý và cấu hình các vị trí liên kết. Ngược lại, trong SharePoint Server 2013, người quản trị tuyển tập trang web, chủ sở hữu trang web và người thiết kế trang web cũng có thể tạo và cấu hình nguồn kết quả để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của họ, thay vì phải dựa vào người quản trị ứng dụng dịch vụ Tìm kiếm.

Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×