Hiển thị ngày là ngày trong tuần

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Giả sử bạn muốn xem ngày được hiển thị một giá trị ngày trong một ô dưới dạng "Thứ hai" thay vì ngày thực tế của "3 tháng 10, 2005." Không có một vài cách để hiển thị ngày là ngày trong tuần.

Ghi chú: Ảnh chụp màn hình trong bài viết này đã được thực hiện trong Excel 2016. Nếu bạn có một phiên bản khác dạng xem của bạn có thể hơi khác một chút nhưng trừ khi ghi chú khác, các chức năng là giống nhau.

Định dạng ô để hiển thị ngày là ngày trong tuần

  1. Chọn các ô có chứa ngày tháng mà bạn muốn hiển thị dưới dạng các ngày trong tuần.

  2. Trên trang đầu tab, bấm danh sách thả xuống trong hộp danh sách Định dạng số , bấm Thêm định dạng số, sau đó bấm tab số .

    Hộp danh sách định dạng số
  3. Bên dưới thể loại, hãy bấm tùy chỉnh, và trong hộp loại , hãy nhập dddd tên đầy đủ của ngày trong tuần (thứ hai, thứ ba, v.v.), hoặc ddd tên viết tắt của ngày trong tuần (thứ hai, thứ ba, thứ tư, v.v.).

Chuyển đổi ngày thành văn bản cho ngày của tuần

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng hàm văn bản.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu sau đây vào một trang tính trống.

1

2

3

A

Ngày

19 tháng 2 năm 2007

3-Jan-2008

Công thức

Mô tả (Kết quả)

= TEXT(A2, "dddd")

Tính toán ngày trong tuần cho ngày và trả về tên đầy đủ của ngày trong tuần (thứ hai)

= TEXT(A3, "ddd")

Tính toán ngày trong tuần cho ngày và trả về tên viết tắt của ngày trong tuần (thứ năm)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

VĂN BẢN

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×