Hiển thị hoặc ẩn thông tin về biểu đồ mục

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn đặt con trỏ trên một mục biểu đồ, bạn có thể nhìn thấy tên và các giá trị của mục trong Mẹo.

  1. Trên menu công cụ , bấm tùy chọn, sau đó bấm tab biểu đồ .

  2. Để xem tên của một biểu đồ mục khi bạn đặt con trỏ qua đó, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị tên .

    Để xem giá trị đánh dấu dữ liệu khi bạn đặt con trỏ qua đó, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị giá trị .

    Để ẩn tất cả Mẹo, hãy bỏ chọn hộp kiểm cả hai.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×