Hiển thị hoặc ẩn một bảng dữ liệu trong biểu đồ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bảng dữ liệu có thể được hiển thị trong đường, khu vực, cột và biểu đồ thanh. Trong biểu đồ thanh, bảng dữ liệu không thay thế trục biểu đồ nhưng được căn chỉnh cho biểu đồ.

  1. Bấm vào biểu đồ mà bạn muốn thêm một bảng dữ liệu.

  2. Trên menu công cụ biểu đồ , bấm Tùy chọn biểu đồ, sau đó bấm vào tab Dữ liệu bảng .

  3. Để hiển thị dữ liệu biểu đồ trong một lưới ở dưới cùng của biểu đồ, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị dữ liệu bảng .

    Để ẩn bảng dữ liệu, hãy xóa hộp kiểm.

Lưu ý: Để đính kèm vào bảng dữ liệu vào trục thể loại trong biểu đồ 3-D, bấm dạng xem 3-D trên menu biểu đồ , sau đó chọn hộp kiểm góc vuông trục .

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×