Hiển thị hoặc ẩn đường lưới biểu đồ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để làm cho dữ liệu trong một biểu đồ hiển thị trục dễ đọc hơn, bạn có thể hiển thị đường lưới biểu đồ ngang và dọc. Đường lưới mở rộng từ mọi trục ngang và dọc trong vùng vẽ của biểu đồ. Bạn cũng có thể hiển thị sâu đường lưới trong biểu đồ 3-D. Hiển thị cho đơn vị chính và phụ, đường lưới thẳng hàng với chính và phụ khấc chia độ trên các trục khi tickmarks được hiển thị. Bạn không thể hiển thị đường lưới cho các loại biểu đồ không hiển thị trục, chẳng hạn như biểu đồ hình tròn và vành khuyên bị cắt biểu đồ.

Biểu đồ hiển thị đường lưới ngang, dọc và sâu

Đường lưới ngang 1   

Đường lưới dọc 2   

3    sâu đường lưới

Hiển thị đường lưới biểu đồ

 1. Bấm vào bất kỳ chỗ nào trên biểu đồ mà bạn muốn thêm biểu đồ đường lưới.

 2. Trên tab thiết kế , trong nhóm Bố trí biểu đồ , bấm Thêm thành phần biểu đồ, trỏ đến đường lưới, sau đó bấm Tùy chọn đường lưới mà bạn muốn hiển thị. Bạn có thể đặt con trỏ chuột qua mỗi tùy chọn để xem trước Hiển thị đường lưới.

  Chọn một tùy chọn đường lưới trên menu đường lưới

  Ghi chú: Tùy chọn sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại biểu đồ của bạn. Ví dụ, nếu biểu đồ của bạn là biểu đồ 3-D, bạn sẽ thấy tùy chọn đường lưới sâu, và nếu biểu đồ có trục ngang phụ, bạn sẽ thấy tùy chọn đường lưới ngang và dọc phụ.

Đầu trang

Ẩn đường lưới biểu đồ

 1. Bấm vào bất kỳ chỗ nào trên biểu đồ mà bạn muốn ẩn đường lưới biểu đồ.

 2. Trên tab thiết kế , trong nhóm Bố trí biểu đồ , bấm Thêm thành phần biểu đồ, trỏ đến đường lưới, sau đó bấm Tùy chọn đường lưới mà bạn muốn ẩn. Bạn có thể đặt con trỏ chuột qua mỗi tùy chọn để xem trước Hiển thị đường lưới.

  Chọn một tùy chọn đường lưới trên menu đường lưới

  Ngoài ra, chọn đường lưới biểu đồ ngang hoặc dọc mà bạn muốn loại bỏ, sau đó nhấn XÓA.

Đầu trang

Xem thêm

Hiện hoặc ẩn đường lưới trên một trang tính Excel 2013

In đường lưới trong trang tính

Thay đổi lưới dãn cách trong Word và PowerPoint

Hiển thị đường lưới biểu đồ

 1. Bấm vào bất kỳ chỗ nào trên biểu đồ mà bạn muốn thêm biểu đồ đường lưới.

 2. Trên tab Bố trí, trong nhóm Trục, hãy bấm Đường lưới.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Bạn hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Đối với đường lưới ngang, bấm Đường lưới ngang chính, sau đó bấm Tùy chọn mà bạn muốn.

  • Đối với đường lưới ngang phụ, bấm Đường lưới ngang phụ.

   Ghi chú: Tùy chọn này chỉ sẵn cho biểu đồ hiển thị trục ngang phụ. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm hoặc loại bỏ trục phụ trong một biểu đồ.

  • Cho đường lưới dọc, bấm Đường lưới dọc chính, sau đó bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

  • Đối với đường lưới dọc phụ, bấm Đường lưới dọc phụ.

   Ghi chú: Tùy chọn này chỉ sẵn cho biểu đồ hiển thị trục đứng phụ. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm hoặc loại bỏ một trục phụ trong một biểu đồ.

  • Cho sâu các đường lưới trên một biểu đồ 3-D, bấm Sâu đường lưới, sau đó bấm Tùy chọn mà bạn muốn.

   Ghi chú: Tùy chọn này chỉ sẵn dùng khi biểu đồ được chọn là biểu đồ 3-D thực sự, chẳng hạn như biểu đồ cột 3-D.

Đầu trang

Ẩn đường lưới biểu đồ

 1. Bấm vào bất kỳ chỗ nào trên biểu đồ mà bạn muốn ẩn đường lưới biểu đồ.

 2. Trên tab Bố trí, trong nhóm Trục, hãy bấm Đường lưới.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Bạn hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Bấm Đường lưới ngang chính, Đường lưới dọc chínhhoặc Đường lưới sâu (trên biểu đồ 3-D), sau đó bấm không có.

  • Bấm Đường lưới ngang phụ hoặc Đường lưới dọc phụ, sau đó bấm không có.

   Ghi chú: Các tùy chọn này sẵn dùng khi biểu đồ có trục ngang hoặc dọc phụ.

  • Chọn đường lưới biểu đồ ngang hoặc dọc mà bạn muốn loại bỏ, sau đó nhấn DELETE.

Đầu trang

Xem thêm

Hiện hoặc ẩn đường lưới trên một trang tính

In đường lưới trong trang tính

Thay đổi lưới dãn cách trong Word và PowerPoint

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×