Hiển thị hình trong đồ họa SmartArt

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bài viết này đề cập đến cách hiển thị hình trong đồ họa SmartArt. Nếu bạn không muốn hiển thị hình trong đồ họa SmartArt, bạn có thể tìm thấy các nối kết sau đây hữu ích.

Để hiển thị hình trong đồ họa SmartArt:

 1. Bấm vào hình dạng mà bạn muốn ẩn.

 2. Bên dưới Công cụ SmartArt, trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu hình dạng , bấm vào mũi tên kế bên Tô hình dạng, sau đó bấm Không tô.

  Ảnh nhóm Kiểu Hình

  Nếu bạn không nhìn thấy Công cụ SmartArt hoặc tab định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn đồ họa SmartArt.

 3. Bên dưới Công cụ SmartArt, trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu hình dạng , bấm vào mũi tên bên cạnh Viền ngoài hình dạng, sau đó bấm Không viền ngoài.

  Ghi chú: Nếu bạn muốn hình dạng để giữ lại các viền ngoài của nó, không làm theo các bước này.

  Nếu bạn không nhìn thấy Công cụ SmartArt hoặc tab định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn đồ họa SmartArt.

  Ghi chú: 

  • Văn bản của bạn sẽ được vẫn được hiển thị, trừ khi bạn làm cho nó cùng màu làm nền tài liệu hoặc đồ họa SmartArt.

  • Che giấu một phần của hình dạng trong đồ họa SmartArt, tạo một đối tượng vẽ bằng một màu tô và màu đường kẻ giống như nền của đồ họa SmartArt của bạn (chẳng hạn như trắng), và sau đó đặt đối tượng vẽ của bạn trên một phần của đồ họa SmartArt mà bạn muốn che giấu.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×