Hiển thị hình ảnh dưới dạng một chiếu hình

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Không có hai cách để chia sẻ ảnh của bạn từ trình quản lý ảnh ở định dạng bản trình bày. Bạn có thể dùng trình quản lý ảnh để tạo một thư viện ảnh trên SharePoint site, và sau đó hiển thị ảnh của bạn trong một trình chiếu trực tiếp từ Web, hoặc bạn có thể dùng lệnh Gửi đến Office để gửi ảnh của bạn vào PowerPoint và tạo một bản trình bày.

Làm việc với ảnh trong thư viện ảnh SharePoint

Gửi ảnh vào chương trình Office khác

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×