Hiển thị dạng xem hình cây trong thanh khởi động nhanh

Hiển thị dạng xem hình cây trong thanh khởi động nhanh

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể đặt thanh khởi động nhanh để hiển thị một dạng xem hình cây để cung cấp một dạng xem phân cấp của site và site con của bạn. Với một dạng xem hình cây, bạn có thể bung rộng hoặc thu gọn nhánh để xem nhiều hơn hoặc ít hơn của nội dung của bạn.

Hiển thị dạng xem hình cây của trang web của bạn trong thanh khởi động nhanh

Quy trình này yêu cầu bạn phải là người sở hữu trang hoặc người dùng có quyền thiết kế cho trang.

 1. Dẫn hướng đến trang bạn muốn hiển thị Cấu trúc phân cấp Trang trong Khởi động Nhanh.

 2. Bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , sau đó bấm thiết đặt trang.

  Chọn thiết đặt, thiết đặt Site
 3. Trên trang thiết đặt trang, trong phần diện mạo và cảm nhận , hãy bấm Thành phần dẫn hướng hoặc dạng xem hình cây.

  Trang thiết đặt diện mạo và cảm nhận với dạng xem hình cây được chọn
 4. Trên trang Các thành phần dẫn hướng hoặc dạng xem hình cây , trong phần Bật dạng xem hình cây bấm Bật dạng xem hình cây.

  Ảnh của phần bật dạng xem hình cây bên dưới thành phần dẫn hướng
 5. Bấm OK.

Cấu trúc phân cấp trang hiển thị trong khởi động nhanh.

Thanh khởi động nhanh với dạng xem hình cây

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×