Hiển thị chủ đề

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có muốn xem chủ đề cột trong hộp thư đến của bạn? Bạn đã nhận được thông báo với dòng chủ đề trống? Phần đầu thư thiếu hoàn toàn không? Hãy xem những cách sau đây để hiển thị chủ đề của thư.

Hiển thị cột chủ đề trong hộp thư đến của bạn

Hay không, bạn hãy xem dòng chủ đề của thư đã nhận trong hộp thư đến của bạn tùy thuộc vào dạng xem mà bạn đang sử dụng và nếu bạn có hộp thư đến của bạn thiết lập để hiển thị cột chủ đề .

Ghi chú: 

 • Cột cũng được gọi là các trường.

 • Nếu bạn đang sử dụng bố trí một hàng cho các thư trong hộp thư đến của bạn và không thể nhìn thấy cột chủ đề , nhưng có thể được ẩn. Nếu đó là trường hợp, bạn có thể hiển thị nó bằng cách mở rộng hộp thư đến của bạn.

Thêm cột chủ đề vào hộp thư đến của bạn

 1. Trên tab dạng xem , hãy bấm Thiết đặt dạng xem.

 2. Trong các thiết đặt dạng xem nâng cao: thu gọn , hãy bấm cột.

 3. Trong hộp Hiển thị cột , trong danh sách chọn cột sẵn có từ , chọn trường được dùng thường xuyên nếu bạn chưa chọn nó.

 4. Trong danh sách cột sẵn có , chọn chủ đề, và sau đó bấm Thêm.

 5. Bấm OK.

Mẹo: Bạn có thể di chuyển một cột trong hộp thư đến của bạn bằng cách kéo đầu đề cột đến vị trí mới.

Dòng chủ đề của thư là trống

Dòng chủ đề của thư phải được nhập người gửi. Nếu dòng chủ đề xuất hiện trống khi bạn nhận được thông báo, trường này được để trống, có lẽ khó chịu. Khi bạn trả lời hoặc chuyển tiếp thư, bạn có thể nhập dòng chủ đề nếu bạn muốn; Nếu không dòng chủ đề chỉ hiển thị tái: hoặc FW.

Ghi chú: Outlook 2010 và sau đó sẽ nhắc bạn cung cấp một dòng chủ đề .

Đầu trang

Không có không có dòng chủ đề ở đầu thư của bạn (bạn không nhìn thấy thông tin thư)

Trừ khi người gửi sử dụng biểu mẫu tùy chỉnh thông báo cho thông điệp email của họ, bạn sẽ thấy một dòng chủ đề trong thư của họ. Nếu bạn không nhìn thấy ở phía trên cùng của thư mà bạn nhận được thông báo hoàn chỉnh đầu trang, bạn có thể đã thay đổi thiết đặt mặc định của bạn cho tiêu đề.

Thay đổi thiết đặt tiêu đề thư

 • Trong thư mà bạn đã nhận được, trên tab thư , bấm hành động > Hành động khác > Thông tin thư. Điều này sẽ chuyển sang thiết đặt cho phần đầu thư hoặc tắt.

  Ghi chú: Thiết đặt choThông tin thư lệnh ảnh hưởng đến tất cả các thư trong hộp thư đến của bạn.

Hiển thị cột chủ đề trong hộp thư đến của bạn

Hay không, bạn hãy xem dòng chủ đề của thư đã nhận trong hộp thư đến của bạn tùy thuộc vào dạng xem mà bạn đang sử dụng và nếu bạn có hộp thư đến của bạn thiết lập để hiển thị cột chủ đề .

Ghi chú: 

 • Cột cũng được gọi là các trường.

 • Nếu bạn đang sử dụng bố trí một hàng cho các thư trong hộp thư đến của bạn và không thể nhìn thấy cột chủ đề , nhưng có thể được ẩn. Nếu đó là trường hợp, bạn có thể hiển thị nó bằng cách mở rộng hộp thư đến của bạn.

Thêm cột chủ đề vào hộp thư đến của bạn

 1. Trên menu dạng xem , bấm Dạng xem hiện tại > Tùy chỉnh dạng xem hiện tại.

 2. Bấm trường.

 3. Trong danh sách trường sẵn có , chọn chủ đề và sau đó bấm Thêm.

 4. Bấm OK.

Mẹo: Bạn có thể di chuyển một cột trong hộp thư đến của bạn bằng cách kéo đầu đề cột đến vị trí mới.

Dòng chủ đề của thư là trống

Dòng chủ đề của thư phải được nhập người gửi. Nếu dòng chủ đề xuất hiện trống khi bạn nhận được thông báo, trường này được để trống, có lẽ khó chịu. Khi bạn trả lời hoặc chuyển tiếp thư, bạn có thể nhập dòng chủ đề nếu bạn muốn; Nếu không dòng chủ đề chỉ hiển thị tái: hoặc FW.

Ghi chú: Outlook 2007 không nhắc bạn cung cấp một dòng chủ đề . Nếu bạn nghĩ bạn thấy lời nhắc để cung cấp một dòng chủ đề , bạn có thể dùng một phiên bản mới hơn của Outlook.

Đầu trang

Không có không có dòng chủ đề ở đầu thư của bạn (bạn không nhìn thấy thông tin thư)

Trừ khi người gửi sử dụng biểu mẫu tùy chỉnh thông báo cho thông điệp email của họ, bạn sẽ thấy một dòng chủ đề trong thư của họ. Nếu bạn không nhìn thấy ở phía trên cùng của thư mà bạn nhận được thông báo hoàn chỉnh đầu trang, bạn có thể đã thay đổi thiết đặt mặc định của bạn cho tiêu đề.

Thay đổi thiết đặt tiêu đề thư

 • Trong một thư mà bạn đã nhận được, trên tab thư , trong nhóm hành động , bấm Hành động khác > Thông tin thư. Điều này sẽ chuyển sang thiết đặt cho phần đầu thư hoặc tắt.

  Ghi chú: Thiết đặt cho Thông tin thư lệnh ảnh hưởng đến tất cả các thư trong hộp thư đến của bạn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×