Hiển thị chỉ các chữ số cuối bốn số nhận dạng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Hãy nói, thông thường bảo mật thước đo, bạn muốn hiển thị chỉ cuối bốn chữ số định danh người hoặc số an sinh xã hội, số thẻ tín dụng hoặc số nào khác và thay thế phần còn lại của các chữ số có dấu hoa thị. Xem các chữ số trong ô của bạn được định dạng văn bản, số hoặc định dạng số an sinh xã hội đặc biệt, bạn có thể dùng các hàm cùng. Để hiển thị chỉ cuối bốn chữ số của số nhận dạng, sử dụng hàm CONCATENATE, bên phải, và các hàm REPT.

Ví dụ

Ví dụ có thể dễ hiểu hơn nếu bạn sao chép nó vào một trang tính trống.

Làm thế nào để sao chép ví dụ

 1. Tạo một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

 2. Chọn ví dụ trong chủ đề Trợ giúp.

  Ghi chú: Không chọn đầu đề cột hay hàng.

  Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

  Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

 3. Nhấn CTRL+C.

 4. Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.

 5. Để chuyển giữa xem kết quả và xem công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức, trong nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.

1

2

3

A

B

Type

Data

Số an sinh xã hội

555-55-5555

Số thẻ tín dụng

5555-5555-5555-5555

Công thức

Mô tả (Kết quả)

= CONCATENATE("***-**-", RIGHT(B2,4))

Kết hợp cuối bốn chữ số SSN với các "***-**-" chuỗi văn bản (***-**-5555)

= CONCATENATE(REPT("***-",3), RIGHT(B3,4))

Lặp lại các "***-" văn bản chuỗi ba lần và kết hợp kết quả với các chữ số cuối bốn của thẻ tín dụng số w(***-***-***-5555)

Ghi chú Bảo mật : Trong ví dụ, bạn nên ẩn cột B và bảo vệ trang tính của bạn để không thể xem dữ liệu gốc.

Chi tiết hàm

CONCATENATE

RIGHT, RIGHTB

HÀM REPT

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×