Hiện chú thích trong một bản trình bày

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bản trình bày của bạn đã được người khác xem xét và bây giờ bạn muốn đọc các chú thích của họ.

Thêm Chú thích

Để mở ngăn Chú thích ngăn, trên tab Xem, bấm Hiện Chú thích Hiện Chú thích .

Mẹo:  Nếu bạn nhìn thấy các bong bóng chú thích Ai đó đã thêm một chú thích trên các trang chiếu của bạn, đó là một cách khác để cho biết ai đó đã thêm chú thích vào bản trình bày của bạn.

Để biết thêm thông tin về chú thích trong bản trình bày, hãy xem Thêm chú thích vào bản trình bày.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×