Hiểu về các nhóm SharePoint

Nhóm SharePoint là một tập hợp người dùng có chung tập hợp quyền hoặc cấp độ quyền. Nhóm SharePoint có thể đơn giản hóa nhiệm vụ gán và quản lý truy nhập site. Thay vì theo dõi việc truy nhập site hay nội dung mà một người thực hiện vào một thời điểm nào đó, bạn có thể sử dụng nhóm để tiện gán cùng cấp độ quyền cho nhiều người cùng một lúc.

Việc gán cấp độ quyền cho nhóm SharePoint thay vì cho cá nhân sẽ cho phép bạn:

  • Hợp lý hóa việc duy trì site cho chính bản thân và người sở hữu site về sau.

  • Cần phải bảo đảm rằng những người thực hiện các tác vụ tương tự nhau đều có cùng mức truy nhập như nhau.

  • Cần phải bảo đảm rằng người dùng chỉ có quyền truy nhập ở mức mà họ cần, không được có hơn.

Trong bài viết này

Nhóm SharePoint là gì?

Nhóm SharePoint mặc định

Tìm nhóm SharePoint trong site của bạn

Nhóm SharePoint là gì?

Nhóm SharePoint là một tập hợp người dùng SharePoint. Thông thường, các thành viên trong một nhóm SharePoint đều thực hiện những nhiệm vụ tương tự nhau trên một site và đều cần cấp độ quyền như nhau. Bạn cũng có thể sắp xếp người dùng vào bao nhiêu nhóm tùy ý, tùy theo quy mô và tính linh hoạt của tổ chức hoặc website của bạn. Thông thường, người quản trị SharePoint hay tạo và quản lý nhóm SharePoint ở mức tuyển tập site.

Việc sắp xếp phân loại thành nhóm như thế này giúp bạn dễ dàng kết hợp những người sử dụng site theo cách giống nhau lại với nhau. Một số người chỉ cần xem lại nội dung trên site; số khác có thể cần chỉnh sửa nội dung đó và số còn lại có thể cần thêm hay chỉnh sửa nội dung hoặc các thành phần khác của chính site đó. Sơ đồ sau theo dõi các nhóm người dùng khác nhau và loại truy nhập mà họ được phép.

Sơ đồ các nhóm người dùng khác nhau: Thành viên, Người thiết kế Site và Khách thăm

Tùy thuộc vào mức độ phức tạp của các yêu cầu kinh doanh, nhiều tổ chức tạo các chiến lược tùy chỉnh để quản lý việc truy nhập vào các tài nguyên. Chẳng hạn như, có thể bạn muốn có một site con đặc biệt để cất giữ dữ liệu nhạy cảm và thiết kế một giải pháp đơn nhất để bảo mật dữ liệu trong site con này.

Để biết thêm thông tin về cấp độ quyền, vui lòng xem Cấp độ quyền mặc định.

Đầu Trang

Nhóm SharePoint mặc định

Để tạo điều kiện thuận tiện, SharePoint định sẵn một số nhóm nhất định cùng với cấp độ quyền tương ứng của các nhóm đó. Đây chính là nhóm SharePoint mặc định và cấp độ quyền mặc định. Khi bạn tạo site, SharePoint chọn một số nhóm mặc định để gán cho site đó, dựa trên mẫu (Site Nhóm, Site Phát hành, v.v...) mà bạn chọn để tạo site.

Bảng sau trình bày các nhóm SharePoint mặc định phổ biến nhất cùng với cấp độ quyền tương ứng của các nhóm đó.

Tên nhóm

Mức cấp phép

Khách

Đọc

Thành viên

Phân phối hay Chỉnh sửa, tùy thuộc vào mẫu site

Người sở hữu

Toàn quyền Kiểm soát

Người phê duyệt

Phê duyệt

Người thiết kế

Thiết kế

Người quản lý Cấu trúc phân cấp

Quản lý

Người đọc Hạn chế

Đọc có Hạn chế

Người quản lý Biên dịch

Giao diện hạn chế đối với biên dịch

Đầu Trang

Tìm nhóm SharePoint trong site của bạn

Bạn có thể tìm ra nhóm SharePoint được thiết lập trong site của bạn. Để tìm tên của nhóm, hãy thực hiện các bước sau:

  1. Mở trang chủ của site

  2. Ở cạnh thanh tiêu đề, bấm vào biểu tượng Thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365

  3. Ở trang Thiết đặt Site, định vị nhóm Người dùng và Thiết đặt quyền, sau đó chọn Quyền Site.
    Ảnh chụp màn hình của một bộ tùy chọn trên trang Thiết đặt Site cho thấy nối kết Mọi người và Nhóm

Trang Quyền Site sẽ liệt kê danh sách các nhóm SharePoint có trong site này và gán cấp độ quyền cho từng nhóm. SharePoint hiển thị thông báo ở đầu danh sách nhóm cho bạn biết nếu các quyền duy nhất được thiết lập cho bất kỳ nội dung nào.

Ảnh chụp màn hình trang Quyền Site trên SharePoint Online. Thanh thông báo ở trên cùng được tô sáng để cho biết rằng có một số nhóm không được hưởng các quyền từ site mẹ

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×