Hiển thị mối quan hệ giữa công thức và ô

Trang tính có mũi tên theo dõi Đôi khi, có thể khó kiểm tra công thức về tính chính xác hoặc tìm nguồn lỗi khi công thức sử dụng các ô tham chiếu hoặc phụ thuộc:

 • Ô Tham chiếu     là những ô được tham chiếu đến bằng công thức ở ô khác. Ví dụ: nếu ô D10 chứa công thức =B5, thì ô B5 là một ô tham chiếu đến ô D10.

 • Ô Phụ thuộc     chứa các công thức tham chiếu đến các ô khác. Ví dụ: nếu ô D10 chứa công thức =B5 thì ô D10 là một ô phụ thuộc vào ô B5.

Để hỗ trợ bạn trong việc kiểm tra các công thức, bạn có thể dùng các lệnh Theo dõi Tham chiếu và Theo dõi Phụ thuộc để hiển thị về mặt đồ họa hay theo dõi các mối quan hệ giữa các ô và công thức này bằng mũi tên theo dõi.

 1. Bấm Tệp>Tùy chọn>Nâng cao

  Lưu ý: Nếu bạn đang dùng Excel 2007; bấm vào Nút Microsoft Office Ảnh nút , bấm vào Tùy chọn Excel, rồi bấm vào danh mục Nâng cao.

 2. Trong mục Hiển thị tùy chọn cho sổ làm việc này, chọn sổ làm việc bạn muốn và kiểm tra để chắc chắn đã chọn Tất cả dưới Đối với đối tượng, hiển thị.

 3. Nếu các công thức tham chiếu đến các ô ở sổ làm việc khác, hãy mở sổ làm việc đó ra. Microsoft Office Excel không thể chuyển đến một ô trong sổ làm việc hiện không mở.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau đây.

Theo dõi các ô cung cấp dữ liệu cho công thức (tham chiếu)

 1. Hãy chọn ô có chứa công thức mà bạn muốn tìm các ô tham chiếu.

 2. Để hiển thị mũi tên theo dõi từng ô cung cấp trực tiếp dữ liệu cho ô đang chọn, trên tab Công thức, trong nhóm Kiểm định Công thức, bấm vào Theo dõi Tham chiếu Ảnh nút .

  1. Mũi tên màu xanh lam cho biết các ô không có lỗi. Mũi tên màu đỏ cho biết các ô gây ra lỗi. Nếu ô đã chọn được tham chiếu theo một ô trên trang tính hoặc sổ làm việc khác, mũi tên màu đen sẽ trỏ từ ô đã chọn đến biểu tượng trang tính biểu tượng trang tính . Sổ làm việc khác phải được mở ra trước khi Excel có thể theo dõi các phụ thuộc này.

 3. Để nhận dạng cấp độ kế tiếp của các ô cung cấp dữ liệu cho ô hiện hoạt, hãy bấm Theo dõi Tham chiếu Ảnh nút lần nữa.

 4. Để gỡ bỏ các mũi tên theo dõi một cấp độ mỗi lần, bắt đầu với ô tham chiếu xa nhất so với ô hiện hoạt, trên tab Công thức, trong nhóm Kiểm định Công thức, hãy bấm mũi tên bên cạnh Loại bỏ Mũi tên rồi bấm Loại bỏ Mũi tên Tham chiếu Ảnh nút . Để loại bỏ cấp độ khác của các mũi tên theo dõi, hãy bấm vào nút đó lần nữa.

Theo dõi các công thức tham chiếu đến một ô cụ thể (phụ thuộc)

 1. Hãy chọn ô mà bạn muốn nhận dạng các ô phụ thuộc.

 2. Để hiển thị mũi tên theo dõi cho mỗi ô phụ thuộc vào ô hiện hoạt, trên tab Công thức, trong nhóm Kiểm tra Công thức, bấm Theo dõi Phụ thuộc Ảnh Nút .

  Mũi tên màu xanh lam cho biết các ô không có lỗi. Mũi tên màu đỏ cho biết các ô gây ra lỗi. Nếu ô đã chọn được tham chiếu theo một ô trên trang tính hoặc sổ làm việc khác, mũi tên màu đen sẽ trỏ từ ô đã chọn đến biểu tượng trang tính biểu tượng trang tính . Sổ làm việc khác phải được mở ra trước khi Excel có thể theo dõi các phụ thuộc này.

 3. Để nhận dạng cấp độ kế tiếp của các ô phụ thuộc vào ô hiện hoạt, hãy bấm Theo dõi Phụ thuộc Ảnh Nút lần nữa.

 4. Để gỡ bỏ các mũi tên theo dõi một cấp độ mỗi lần, bắt đầu với ô phụ thuộc xa nhất so với ô hiện hoạt, trên tab Công thức, trong nhóm Kiểm định Công thức, hãy bấm mũi tên bên cạnh Loại bỏ Mũi tên rồi bấm Loại bỏ Mũi tên Phụ thuộc Ảnh nút . Để loại bỏ cấp độ khác của các mũi tên theo dõi, hãy bấm vào nút đó lần nữa.

Xem tất cả mối quan hệ trên trang tính

 1. Trong ô trống, nhập = (dấu bằng).

 2. Bấm nút Chọn Tất cả.

  Nút Chọn Tất cả

 3. Chọn ô và trên tab công thức, trong nhóm Kiểm tra Công thức, bấm hai lần Theo dõi Tham chiếu Ảnh nút .

Sự cố: Microsoft Excel kêu bíp khi tôi bấm vào lệnh Theo dõi Phụ thuộc hoặc Theo dõi Tham chiếu.

Nếu Excel báo bíp bíp khi bạn bấm vào Theo dõi Phụ thuộc Ảnh Nút hoặc Theo dõi Tham chiếu Ảnh nút , thì Excel đã theo dõi mọi cấp độ của công thức đó hoặc bạn đang cố theo dõi một mục không thể theo dõi. Không thể theo dõi bằng công cụ kiểm tra các mục sau trên trang tính không thể tham chiếu được bằng công thức:

 1. Tham chiếu đến hộp văn bản, biểu đồ hoặc hình ảnh trên trang tính được nhúng

 2. Báo cáo PivotTable

 3. Tham chiếu đến hằng số đã đặt tên

 4. Các công thức được định vị ở sổ làm việc khác mà tham chiếu đến ô hiện hoạt nếu sổ làm việc còn lại được đóng

 1. Để loại bỏ tất cả mũi tên theo dõi trên trang tính, trên tab Công thức, trong nhóm Kiểm tra Công thức, bấm Loại bỏ Mũi tên Ảnh nút .

  Lưu ý: 

  • Để xem tham chiếu được tô màu cho đối số trong công thức, chọn một ô và nhấn F2.

  • Để chọn ô đó ở đầu kia của mũi tên, hãy bấm đúp vào mũi tên đó. Nếu ô đó nằm trong trang tính hay sổ làm việc khác, hãy bấm đúp mũi tên màu đen để hiển thị hộp thoại Đi Đến rồi bấm đúp tham chiếu mà bạn muốn trong danh sách Đi đến.

  • Tất cả mũi tên theo dõi sẽ biến mất nếu bạn thay đổi công thức mà các mũi tên đó trỏ đến, chèn hoặc xóa bỏ các cột hoặc các hàng hoặc xóa bỏ hoặc di chuyển các ô. Để khôi phục các mũi tên theo dõi sau khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong số này, bạn phải dùng lại các lệnh kiểm định trên trang tính. Để theo dõi các mũi tên theo dõi gốc, hãy in trang tính có các mũi tên theo dõi được hiển thị trước khi bạn thực hiện những thay đổi.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×