Hàm SUM

Quan trọng   Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Hàm SUM , một trong các hàm lượng giác và toán học, cộng giá trị.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Video này là một phần của khóa đào tạo được gọi là Thêm số trong Excel 2013.

Ghi chú  Sau khi chọn và nhập công thức hoàn thành (bắt đầu với dấu bằng =), nhấn phím Tab để thực hiện công thức. Nếu bạn không thể nhấn phím Tab, con trỏ sẽ không di chuyển đến ô kế tiếp và công thức sẽ tiếp tục được sửa được, với kết quả không thể dự đoán. Nếu giá trị không mong muốn hoặc các lựa chọn xuất hiện trong công thức đã hoàn thành của bạn, nhấn phím ESC.

Cú pháp

Cú pháp hàm SUM là những thao tác sau: SUM(number1,[number2],...)

Bạn có thể bao gồm đến 255 giá trị số hoặc tham chiếu ô hoặc phạm vi, trong bất kỳ tổ hợp, như là đối số của hàm SUM . Ví dụ:

  • =SUM(A2,A3)

  • =SUM(A5,A6, 2)

Tên đối số

Mô tả

number1    . (Bắt buộc)

Số đầu tiên bạn muốn thêm. Số có thể như 4, một tham chiếu ô như B6, một phạm vi ô phạm vi như B2:B8 hay một phạm vi đã đặt tên ô.

number2    (Tùy chọn)

Đây là số thứ hai mà bạn muốn thêm.

Bạn có thể xác định số bổ sung tối đa 255 theo cách này. Mỗi đối số sau khi đoạn đầu tiên được phân tách bằng dấu phẩy.

Ví dụ

Để sử dụng các ví dụ này trong Excel, hãy chọn dữ liệu trong bảng dưới đây rồi nhấn Ctrl+C. Trong Excel, hãy bấm vào ô A1 trên trang tính mới rồi nhấn Ctrl+V.

Ghi chú  Để tính toán lại bất kỳ công thức, hãy chọn ô trong, nhấn F2 và sau đó nhấn phím Enter. Để tính toán lại toàn bộ trang tính, hãy nhấn F9.

Dữ liệu

-5

15%

=3/0

'5

TRUE

Công thức

Mô tả

=SUM(A2,A3)

Thêm giá trị vào các ô A2 và A3. Kết quả là 10.

=SUM(A2:A4,15)

Trước tiên, thêm giá trị vào các ô từ A2 đến A4, sau đó thêm 15. Kết quả là 55.

=SUM("5", 15, TRUE)

Cộng 5, 15 và 1. Giá trị văn bản "5" được chuyển thành số và giá trị lô-gic TRUE đầu tiên được dịch sang số 1. Kết quả là 21.

=SUM(A5,A6,2)

Cộng các giá trị trong ô A5 và A6, và sau đó cộng thêm 2 vào kết quả. Vì giá trị không phải số trong tham chiếu không dịch — giá trị trong ô A5 (' 5) và giá trị trong ô A6 (TRUE) cả hai được coi là văn bản — giá trị trong các ô được bỏ qua. Kết quả là 2.

=SUM(A2:A5)

Thêm tất cả các ô trong phạm vi đã xác định ô. Giá trị âm trong ô A2 là một phần của phạm vi (-5), giống như cách trừ đi giá trị đó. Vì giá trị trong ô A5 (' 5) được coi là văn bản, kết quả của công thức này là 40.

Một ô có chứa một giá trị tương tự như ' 5 được tự động lưu trữ dưới dạng văn bản và được gắn cờ với một hình tam giác màu xanh lục xuất hiện ở góc trên bên trái của ô:

Ô có vấn đề với công thức
Ô có vấn đề với công thức

Ký tự văn bản trong một ô, chẳng hạn như dấu nháy và ký tự bảng chữ cái sẽ gây ra hàm SUM để bỏ qua các ô có chứa dữ liệu đó. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng phạm vi bằng lệnh tổng, hãy xem sử dụng hàm SUM để tính tổng các số trong một phạm vi.

Ví dụ bổ sung:

=SUM(my_values)

Thêm tất cả các ô thuộc phạm vi có tên my_values. Phạm vi đã đặt tên là một tính năng tiện lợi tuyệt vời. Bạn có thể tham chiếu đến một nhóm các ô làm đối số cho công thức, được thu thập bên dưới tên duy nhất cho tham chiếu nhanh. Bạn có thể tạo một phạm vi đã đặt tên bằng cách chọn các ô từ A2 đến A5 (bấm chuột vào ô đầu tiên và kéo nó qua tất cả các ô khác cho vùng chọn của bạn), bấm công thức > xác định tên, nhập tên cho phạm vi và nhấn Enter. Bạn có thể đặt tên cho phạm vi gì mà bạn muốn, bằng cách dùng dấu gạch dưới thay vì phím cách ký tự. Để biết thêm thông tin, hãy xem tổng quan về công thức trong Excel.

Ví dụ, tính tổng một phạm vi đã đặt tên được gọi là my_values, có chứa các ô từ A2 đến A5, cung cấp 40 như kết quả vì giá trị âm trong ô A2 trừ 5 từ kết quả, trong khi giá trị trong ô A5 được coi là văn bản và bỏ qua bằng công thức.

Khi bạn tạo một phạm vi đã đặt tên, bạn sẽ thấy một chuỗi các giá trị lẻ xuất hiện trong hộp thoại:

Hộp thoại phạm vi đã đặt tên
Phạm vi được tạo tự động với các giá trị tuyệt đối ($)

Excel tự động sử dụng dấu đô-la ($) để tạo ra những gì được gọi là giá trị tuyệt đối đến xác định phạm vi đã đặt tên. Khi bạn tạo công thức tham chiếu đến một ô hoặc phạm vi, đó tham chiếu ô có thể tương đối hoặc tuyệt đối. Tham chiếu ô tương đối điều chỉnh vị trí mới khi công thức được sao chép hoặc di chuyển. Một tham chiếu ô tuyệt đối không thay đổi nếu bạn di chuyển công thức. Excel tự động tạo mới của bạn có tên là phạm vi bằng cách dùng giá trị tuyệt đối. Để biết thêm thông tin, hãy xem tổng quan về công thức trong Excel.

=SUM(my_values,2)

Thêm tất cả các ô thuộc phạm vi có tên my_values , sau đó cộng 2 đến kết quả. Kết quả là 42.

= SUM(Sheet2! A2:A257, A20)

Tham chiếu đến một phạm vi ô trong một trang tính khác, cộng tất cả các ô từ đó và sau đó cộng kết quả giá trị từ ô A20 trong trang tính hiện tại. Để biết thêm thông tin, hãy xem tổng quan về công thức trong Excel.

=SUM(Sheet2!weekly_sales,A20)

Tham chiếu đến một phạm vi đã đặt tên ô được gọi là weekly_sales trong một trang tính khác, cộng tất cả các giá trị từ đó và sau đó cộng kết quả giá trị từ ô A20 trong trang tính hiện tại.

Ghi chú  Excel không cung cấp một hàm SUBTRACT. Trừ giá trị bằng cách dùng một hàm, bạn có thể sử dụng giá trị số âm với hàm SUM . Ví dụ, công thức =SUM (30, A3, -15,-B6) cộng 30, giá trị trong ô A3, trừ 15 và cũng trừ giá trị trong ô B6.

Ví dụ khác: thức =SUM(A4-A3) trừ giá trị của ô A4 từ ô A3.

Các vấn đề Chung

Sự cố

Đã xảy ra lỗi gì

Một vài số không được thêm vào.

Nếu một đối số là một phạm vi ô hoặc tham chiếu, chỉ các giá trị số trong tham chiếu hoặc phạm vi có thể thêm. Ô trống, giá trị lô-gic chẳng hạn như TRUE hoặc chuỗi văn bản sẽ bị bỏ qua.

Giá trị lỗi #NAME? xuất hiện thay vì kết quả mong đợi.

Lỗi này thường có nghĩa là công thức viết sai chính tả .

Tôi có một phạm vi đã đặt tên trong trang tính của tôi nhưng tôi không thể tìm thấy nó.

Bấm công thức > trình quản lý tên. Hộp thoại liệt kê tất cả các phạm vi đã đặt tên được tạo trong trang tính của bạn.

Tôi đang nhìn thấy một ### lỗi trong kết quả của công thức của tôi.

Ô chứa công thức và kết quả của nó là không đủ rộng để chứa dữ liệu. Trong khi công thức đó không bị ảnh hưởng bởi chiều rộng ô, kết quả cho phép tính tổng có thể có bị ảnh hưởng. Để sửa lỗi này, bấm đúp vào gần cạnh phải của tiêu đề cột. Hãy xem đúng một ### lỗi để biết thêm thông tin.

Tôi đang nhìn thấy #VALUE! lỗi trong kết quả của công thức của tôi.

Hàm SUM sử dụng chỉ đối số dạng số, tham chiếu ô và phạm vi ô hoặc phạm vi có tên. Tìm cách sử dụng một chuỗi văn bản như một đối số sẽ tạo ra một #VALUE! lỗi.

Tôi nhận được kết quả bằng 0 trong công thức SUM của tôi.

Đảm bảo rằng bạn đang tham chiếu tới các ô được định dạng dưới dạng số; Nếu bạn dùng công thức SUM để tham chiếu đến ô được định dạng dưới dạng văn bản, kết quả cuối cùng của tổng sẽ có số 0. (Để sửa lỗi này, chọn tất cả các ô trong câu hỏi, bấm chuột phải, chọn Định dạng ô từ menu lối tắt, sau đó bấm tab số . tính tổng một phạm vi ô không bị ảnh hưởng bởi trống hoặc giá trị bằng không trong phạm vi; Tổng bỏ qua các số không hoặc giá trị trống. Nếu bạn lồng hàm nhân chẳng hạn như sản phẩm trong một hàm SUM và phép nhân có một ô có số 0 là một phần của tính toán của nó, bạn cũng có thể có kết quả không thể dự đoán.

Tôi không thể tính tổng cho một tập hợp ngày tháng bằng cách dùng công thức SUM của tôi!

Hàm SUM không hỗ trợ trực tiếp tổng hợp dữ liệu liên kết với giá trị ngày. Để làm việc với phạm vi ngày như là một phần của một công thức SUM, hãy dùng các hàm SUMIF hoặc SUMIFS .

Liên quan đến

  • Sử dụng hàm PRODUCT cho các phép tính phép nhân cơ bản.

  • Sử dụng vòng hoạt để giảm số chữ số cho một kết quả tổng, hoặc định dạng ô đó như số nhập với số lượng vị trí thập phân bạn cần cho kết quả của bạn. Chọn ô, bấm chuột phải, chọn Định dạng ô từ menu lối tắt, sau đó bấm tab số .

  • Sử dụng tính năng tự động tính tổng để nhanh chóng thêm lập toàn bộ cột hoặc hàng dữ liệu.

  • Hàm SUMIF chỉ cộng các giá trị đáp ứng một tiêu chí đơn lẻ.

  • Hàm SUMSQ cộng các giá trị sau khi hàm tính bình phương của từng đối số.

  • Xem video về cách dùng hàm SUM.

Ghi chú  Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Áp dụng Cho: Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2016 cho Mac, Excel cho Mac 2011, Excel Online, Excel cho iPad, Excel cho iPhone, Excel cho máy tính bảng Android, Excel Starter, Excel cho điện thoại AndroidThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Thay đổi ngôn ngữ