Hàm SUM

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Hàm SUM , một trong các hàm lượng giác và toán học, cộng giá trị. Bạn có thể thêm giá trị riêng lẻ, tham chiếu ô hoặc phạm vi hoặc kết hợp tất cả ba.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Video này là một phần trong khóa đào tạo có tên Cộng số trong Excel 2013.

Cú pháp: SUM(number1,[number2],...)

Ví dụ:

 • =SUM(A2:A10)

 • = SUM(A2:A10, C2:C10)

Tên đối số

Mô tả

number1    . (Bắt buộc)

Số đầu tiên bạn muốn thêm vào. Số đó có thể là 4, tham chiếu ô như B6, hoặc ô phạm vi như B2:B8.

number2-255    (Tùy chọn)

Đây là số thứ hai mà bạn muốn thêm. Bạn có thể xác định tối đa 255 số theo cách này.

Nhanh chóng tính tổng với thanh trạng thái

Nếu bạn muốn nhanh chóng nhận tổng của một phạm vi ô, việc bạn cần làm là chọn phạm vi và tìm trong ở dưới bên phải của cửa sổ Excel.

Chọn một phạm vi ô, sau đó tìm trong thanh trạng thái ảnh chụp màn hình
Thanh Trạng thái

Đây là thanh trạng thái, và nó sẽ hiển thị thông tin về những gì bạn đã chọn, cho dù đó là một ô hoặc nhiều ô. Nếu bạn bấm chuột phải vào thanh trạng thái hộp thoại tính năng sẽ bật lên Hiển thị tất cả các tùy chọn bạn có thể chọn. Lưu ý rằng nó cũng sẽ hiển thị các giá trị cho phạm vi đã chọn của bạn nếu bạn có các thuộc tính đã chọn. Tìm hiểu thêm về trạng thái Bar

Sử dụng trình hướng dẫn tự động tính tổng

Cách dễ nhất để thêm công thức SUM vào trang tính của bạn là sử dụng trình hướng dẫn tự động tính tổng. Chọn một ô trống trực tiếp bên trên hoặc bên dưới phạm vi mà bạn muốn tính tổng, và trên tab trang đầu hoặc công thức trong ruy-băng, bấm tự động tính tổng > tính tổng. Trình hướng dẫn tự động tính tổng sẽ tự động dò tìm phạm vi được tóm tắt và xây dựng công thức cho bạn. Nó có thể cũng hoạt động theo chiều ngang nếu bạn chọn một ô bên trái hoặc bên phải của phạm vi được tóm tắt. Lưu ý nó sẽ không hoạt động trên các phạm vi không liền kề (hãy xem ví dụ 4).

Bạn có thể sử dụng trình hướng dẫn tự động tính tổng để tự động xây dựng công thức Sum. Chọn một phạm vi ở trên/dưới hoặc bên trái/phải của phạm vi được tóm tắt và đi tới tab công thức trên ruy-băng, rồi chọn tự động tính tổng & tổng.

Sử dụng trình hướng dẫn tự động tính tổng để nhanh chóng tính tổng phạm vi liền kề nhau
 • Hộp thoại tự động tính tổng cũng cho phép bạn chọn các hàm phổ biến như:

 • Trung bình

 • Đếm số

 • Max

 • Min

 • Thêm chức năng

Ví dụ 2 – tự động tính tổng theo chiều dọc

Ô B6 Hiển thị công thức tự động tính tổng tính tổng: =SUM(B2:B5)
Tự động tính tổng theo chiều dọc

Trình hướng dẫn tự động tính tổng tự động phát hiện ô B2: B5 dưới dạng phạm vi được tóm tắt. Việc cần làm là nhấn Enter để xác nhận. Nếu bạn cần thêm/loại trừ nhiều ô, bạn có thể giữ phím Shift > phím mũi tên của các lựa chọn cho đến khi lựa chọn của bạn phù hợp với những gì bạn muốn, rồi nhấn Enter khi bạn thực hiện xong.

Intellisense hàm hướng dẫn: tổng (number1, [number2],...) trôi nổi thẻ bên dưới hàm là hướng dẫn Intellisense của nó. Nếu bạn bấm vào tên SUM hoặc hàm, nó sẽ chuyển thành một siêu kết nối màu lam, sẽ đưa bạn đến chủ đề trợ giúp cho hàm đó. Nếu bạn bấm vào các yếu tố hàm riêng lẻ, phần đại diện của họ trong công thức sẽ được tô sáng. Trong trường hợp này chỉ B2: B5 sẽ được tô sáng vì không có chỉ có một số tham chiếu trong công thức này. Intellisense thẻ sẽ xuất hiện cho bất kỳ hàm.

Ví dụ 3 – tự động tính tổng theo chiều ngang

Ô D2 Hiển thị công thức tự động tính tổng tính tổng: =SUM(B2:C2)
Tự động tính tổng theo chiều ngang

Ví dụ 4 – tính tổng các ô không liền kề

Dùng hàm SUM với phạm vi không liền kề. Ô C8 thức = SUM(C2:C3,C5:C6). Bạn cũng có thể sử dụng phạm vi đã đặt tên, vì vậy công thức sẽ = SUM(Week1,Week2).
Tính tổng các ô không liền kề

Trình hướng dẫn tự động tính tổng sẽ thường chỉ hoạt động cho phạm vi liền kề nhau, vì vậy nếu bạn có hàng hay cột trống trong phạm vi tổng của bạn, Excel sẽ ngừng ở khoảng cách đầu tiên. Trong trường hợp đó, bạn sẽ cần phải tổng theo vùng chọn, nơi bạn thêm phạm vi riêng lẻ từng cái một. Trong ví dụ này nếu bạn đã có dữ liệu trong ô B4, Excel sẽ tạo ra =SUM(C2:C6) vì nó sẽ nhận ra một phạm vi liền kề nhau.

Bạn có thể nhanh chóng chọn nhiều, phạm vi không liền kề với Ctrl + LeftClick. Trước tiên, hãy nhập "= SUM (", sau đó chọn phạm vi khác của bạn và Excel sẽ tự động thêm dấu phân cách bằng dấu phẩy giữa các phạm vi cho bạn. Nhấn enter khi bạn thực hiện xong.

Mẹo: bạn có thể dùng ALT += để nhanh chóng thêm hàm SUM vào một ô. Sau đó tất cả bạn cần phải thực hiện là chọn range(s) của bạn.

Ghi chú: bạn có thể nhận thấy cách Excel có tô sáng các phạm vi khác nhau, hàm theo màu, và chúng khớp trong công thức đó, vì vậy C2: C3 có màu xanh và C5:C6 là màu đỏ. Excel sẽ làm điều này cho tất cả các hàm, trừ khi được tham chiếu phạm vi trên một trang tính khác hoặc trong một sổ làm việc khác. Để nâng cao khả năng truy nhập với công nghệ hỗ trợ, bạn có thể sử dụng phạm vi đã đặt tên, chẳng hạn như "Là tuần 1", "Tuần 2", v.v. và rồi tham chiếu chúng trong công thức của bạn:

 • =SUM(Week1,Week2)

Tìm hiểu thêm về phạm vi đã đặt tên.

Những Cách Thực hành Tốt nhất

Phần này sẽ thảo luận về một số cách thực hành tốt nhất để làm việc với các hàm tính tổng. Nhiều điều này có thể áp dụng để làm việc với các hàm khác.

 Các = 1 + 2 hoặc = A + B phương pháp – trong khi bạn có thể nhập = 1 + 2 + 3 hoặc = A1 + B1 + C2 và lấy kết quả chính xác đầy đủ, các phương pháp là dễ mắc phải lỗi vì nhiều lý do:
 1. Lỗi chính tả – giả sử tìm cách nhập nhiều và/hoặc lớn hơn nhiều giá trị như thế này:

  • = 14598.93 65437.90 + 78496.23

  Rồi thử để xác thực rằng mục nhập của bạn là chính xác. Thật dễ dàng hơn để đưa các giá trị trong ô riêng lẻ và sử dụng công thức SUM. Ngoài ra, bạn có thể định dạng các giá trị khi họ đang trong ô, thực hiện chúng có thể đọc được nhiều hơn nữa, rồi khi họ đang ở trong một công thức.

  Sử dụng hàm SUM thay vì giá trị mã hóa cứng trong công thức. Công thức trong ô D5 là =SUM(D2:D4)
 2. #VALUE! lỗi từ văn bản thay vì số tham chiếu.

  Nếu bạn sử dụng một công thức như:

  • = A1 + B1 + C1 hoặc = A1 + A2 + A3

  Ví dụ về kém xây dựng công thức. Công thức trong ô D2 là = A2 + B2 + C2
  Tìm cách tránh dùng các = 1 + 2 hoặc = phương pháp A + B

  Công thức của bạn có thể ngắt nếu có bất kỳ giá trị không phải là số (text) trong các ô được tham chiếu, sẽ trả về #VALUE! lỗi. Tổng sẽ bỏ qua giá trị văn bản và cung cấp cho bạn tổng chỉ các giá trị số.

  Viết xây dựng công thức. Thay vì = A2 + B2 + C2, ô D2 của công thức là =SUM(A2:C2)
  Tổng bỏ qua giá trị văn bản
 3. #REF! lỗi từ xóa hàng hoặc cột

  #REF! lỗi gây ra bằng cách xóa bỏ một cột. Công thức đã thay đổi để = A2 + #REF! + B2

  Nếu bạn xóa một hàng hoặc cột, công thức sẽ không Cập Nhật để loại trừ hàng đã xóa và nó sẽ trả về #REF! lỗi, nơi hàm SUM sẽ tự động Cập Nhật.

  Hàm SUM sẽ tự động điều chỉnh cho đã chèn hoặc bị xóa hàng và cột
 4. Công thức sẽ không Cập Nhật tham chiếu khi chèn hàng hoặc cột

  = A + B + C công thức sẽ không Cập Nhật nếu bạn thêm hàng
  = A + B kiểu công thức sẽ không cập nhật khi bạn thêm các cột hoặc hàng

  Nếu bạn chèn một hàng hoặc cột, các công thức sẽ không Cập Nhật để bao gồm thêm hàng, nơi hàm SUM sẽ tự động Cập Nhật (miễn là bạn không chắc bên ngoài phạm vi được tham chiếu trong công thức). Đây là đặc biệt quan trọng nếu bạn mong đợi công thức của bạn để cập nhật và nó không, như nó sẽ khiến bạn với kết quả chưa hoàn thành mà bạn có thể không bắt.

  Ví dụ miêu tả một công thức SUM tự động mở rộng từ =SUM(A2:C2) để =SUM(A2:D2) khi một cột được chèn vào
 5. Tổng với tham chiếu ô riêng lẻ so với phạm vi

  Sử dụng công thức như:

  • =SUM(A1,A2,A3,B1,B2,B3)

  Là đều lỗi dễ mắc phải khi chèn hoặc xóa các hàng trong phạm vi được tham chiếu vì các lý do cùng. Thật tốt hơn để sử dụng phạm vi riêng lẻ, chẳng hạn như:

  • =SUM(A1:A3,B1:B3)

  Đó sẽ cập nhật khi thêm hay xóa bỏ hàng.

Sử dụng toán tử toán học với tổng
 1. Giả sử bạn muốn áp dụng một tỷ lệ phần trăm chiết khấu cho một phạm vi ô mà bạn đã tóm tắt.

  Sử dụng toán tử với tổng. Công thức trong ô B16 là = SUM(A2:A14) *-25%. Công thức sẽ được xây dựng đúng nếu-25% là tham chiếu ô thay vào đó, chẳng hạn như = SUM (A2:A14) * E2
  • = SUM(A2:A14) *-25%

  Sẽ cung cấp cho bạn 25% của phạm vi summed, Tuy nhiên đó trở nên khó mã 25% trong công thức và có thể khó tìm sau này nếu bạn cần thay đổi nó. Bạn đang hơn tắt làm cho 25% trong ô và tham khảo mà thay vào đó, nó ở đâu ra trong mở và dễ dàng thay đổi, như thế này:

  • = SUM(A2:A14) * E2

  Để chia thay vì nhân bạn chỉ cần thay thế các "*" bằng "/": = SUM(A2:A14)/E2

 2. Cách thêm hoặc bỏ từ tổng

  tôi bạn có thể dễ dàng thêm hoặc Subtract từ một tổng bằng cách dùng + hoặc - như thế này:

  • = SUM(A1:A10) + E2

  • = SUM(A1:A10)-E2

TỔNG 3D
 1. Đôi khi bạn cần tính tổng một ô cụ thể trên nhiều trang tính. Có thể hấp dẫn, bấm vào từng trang tính và ô bạn muốn và chỉ cần sử dụng "+" để thêm vào ô giá trị, nhưng có là tedious và có thể dễ bị, lỗi nhiều hơn so với đang cố gắng xây dựng công thức để chỉ tham chiếu đến một trang tính duy nhất.

  • Tôi = Sheet1! A1 + Sheet2! A1 + Sheet3! A1

  Bạn có thể thực hiện điều này dễ dàng hơn với 3D hoặc tổng chiều 3:

  Tính tổng 3D - công thức trong ô D2 = SUM (Sheet1:Sheet3! A2)
  • = SUM(Sheet1:Sheet3! A1)

  Mà sẽ tính tổng các ô A1 trong tất cả trang tính từ trang tính 1 đến 3 trang tính.

  Đây là đặc biệt hữu ích trong những tình huống nơi bạn có một trang tính duy nhất cho mỗi tháng (tháng mười hai tháng một) và bạn cần phải tổng chúng trên một trang tính tóm tắt.

  3D tổng qua đã đặt tên trang tính. Công thức trong ô D2 = SUM (tháng một: Tháng mười hai! A2)
  • = SUM(January:December! A2)

  Mà sẽ tính tổng các ô A2 trong từng trang tính từ tháng một đến tháng mười hai.

  Ghi chú: nếu trang tính của bạn có khoảng trống trong tên của họ, chẳng hạn như "tháng một"doanh số, sau đó, bạn cần phải sử dụng móc khi tham chiếu tên trang tính trong một công thức:

  • = SUM('January Sales:December Sales'! A2)

Tổng với các hàm khác
 1. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng SUM với các hàm khác. Đây là một ví dụ về cách tạo một phép tính trung bình tháng:

  Dùng hàm SUM với các hàm khác. Công thức trong cellM2 là =SUM(A2:L2)/COUNTA(A2:L2). Lưu ý: cột ngày tháng được ẩn cho sự rõ ràng.
  • =SUM(A2:L2)/COUNTA(A2:L2)

 2. Mà sẽ đưa tổng A2:L2 chia cho số lượng các ô không trống trong A2:L2 (ngày qua tháng mười hai là ô trống).

Các vấn đề Chung

Sự cố

Đã xảy ra lỗi gì

Một vài số không được thêm vào.

Nếu đối số là một phạm vi ô hoặc tham chiếu, chỉ các giá trị là số trong tham chiếu hoặc phạm vi sẽ được đếm. Ô rỗng, giá trị lô-gic như TRUE hoặc văn bản sẽ được bỏ qua.

Giá trị lỗi #NAME? xuất hiện thay vì kết quả mong đợi.

Lỗi này thường có nghĩa là công thức viết sai chính tả .

Bạn có câu hỏi về một hàm cụ thể nào không?

Đăng câu hỏi trong diễn đàn cộng đồng Excel

Giúp chúng tôi cải thiện Excel

Bạn có gợi ý về cách chúng tôi có thể cải thiện phiên bản Excel tiếp theo không? Nếu có, hãy kiểm tra các chủ đề tại Tiếng nói Người dùng Excel.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Hàm SUMIF chỉ cộng các giá trị để đáp ứng một tiêu chí duy nhất

Hàm SUMIFS bộ chỉ cộng các giá trị để đáp ứng nhiều tiêu chí

Các hàm SUMSQ cộng nhiều giá trị sau khi thực hiện một phép toán vuông toán từng đối số

Xem video về cách dùng hàm SUM

Hàm The COUNTIF đếm chỉ các giá trị để đáp ứng một tiêu chí duy nhất

Hàm COUNTIFS bộ đếm các giá trị chỉ để đáp ứng nhiều tiêu chí

Tổng quan về công thức trong Excel

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

Kiểm tra để phát hiện lỗi trong công thức sử dụng lỗi

Toán học & lượng giác hàm

Các hàm Excel (bảng chữ cái)

Các hàm Excel (theo thể loại)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!