Hàm chuỗi và cách sử dụng

Hàm chuỗi và cách sử dụng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Hàm chuỗi, bạn có thể tạo biểu thức trong truy nhập để điều khiển văn bản trong nhiều cách khác nhau. Ví dụ, bạn có thể muốn hiển thị chỉ một phần của một số sê-ri trên biểu mẫu. Hoặc, bạn có thể cần phải tham gia (concatenate) một số chuỗi lại với nhau, chẳng hạn như họ và tên. Nếu bạn chưa hiểu biết với biểu thức, hãy xem xây dựng biểu thức.

Đây là phần liệt kê một số thao tác chuỗi phổ biến trong Access và hàm bạn sẽ sử dụng để thực hiện chúng:

Để…

Sử dụng…

Ví dụ…

Kết quả

Trả về các ký tự tính từ đầu một chuỗi

Hàm sang trái

=Left([Số sê-ri],2)

Nếu [Số sê-ri] là “CD234”, kết quả là “CD”.

Trả về các ký tự tính từ cuối một chuỗi

Hàm Right

=Right([Số sê-ri],3)

Nếu [Số sê-ri] là “CD234”, kết quả là “234”.

Tìm vị trí của một ký tự trong một chuỗi

Hàm InStr

=InStr(1,[Tên],"i")

Nếu [Tên] là “Colin”, kết quả là “4”.

Trả về các ký tự từ giữa một chuỗi

Hàm Mid

=Mid([Số sê-ri],2,2)

Nếu [Số sê-ri] là “CD234”, kết quả là “D2”.

Cắt khoảng cách đầu và cuối của một chuỗi

Hàm LTrim, RTrim, và hàm Trim

=Trim([Tên])

Nếu [Tên] là “ Colin ”, kết quả là “Colin”.

Nối hai chuỗi lại với nhau

Toán tử dấu cộng (+)*

=[Tên] + [Họ]

Nếu [Tên] là “Colin” và [Họ] là Wilcox, kết quả là “ColinWilcox”

Nối hai chuỗi lại với nhau, có khoảng cách ở giữa

Toán tử dấu cộng (+)*

=[Tên] + “ “ + [Họ]

Nếu [Tên] là “Colin” và [Họ] là Wilcox, kết quả là “Colin Wilcox”

Đổi chữ của một chuỗi sang chữ hoa hoặc thường

Hàm UCase hoặc hàm LCase

=UCase([Tên])

Nếu [Tên] là “Colin”, kết quả là “COLIN”.

Xác định độ dài của một chuỗi

Hàm len

=Len([Tên])

Nếu [Tên] là “Colin”, kết quả là “5”.

* Đúng vậy, đây không phải là hàm, mà là toán tử. Tuy nhiên, đó là cách nhanh nhất để nối các chuỗi lại với nhau. Trong cơ sở dữ liệu máy tính, bạn cũng có thể sử dụng toán tử dấu và (&) để móc nối. Trong Ứng dụng Access, bạn phải sử dụng dấu cộng (+).

Không có liên quan đến văn bản thêm nhiều hàm trong Access. Một cách hay để tìm hiểu thêm về chúng là để mở bộ dựng biểu thức và duyệt qua các danh sách hàm. Bộ dựng biểu thức là sẵn dùng hầu như mọi nơi bạn muốn để xây dựng biểu thức-thường có là xây dựng nhỏ nút trông như thế này: Ảnh nút

Để minh họa bộ dựng biểu thức, hãy mở nó từ thuộc tính Nguồn điều khiển biểu mẫu hoặc dạng xem. Sử dụng một trong các thủ tục dưới đây, tùy thuộc vào việc bạn đang dùng cơ sở dữ liệu trên máy tính hoặc ứng dụng web Access.

Hiển thị Bộ dựng Biểu thức trong cơ sở dữ liệu máy tính

 1. Mở một cơ sở dữ liệu máy tính (.accdb).

 2. Nhấn F11 để mở Ngăn Dẫn hướng nếu chưa mở sẵn.

 3. Nếu bạn đã có sẵn biểu mẫu, hãy bấm chuột phải trong Ngăn Dẫn hướng và bấm Dạng xem Bố trí. Nếu bạn không có biểu mẫu để thực hiện, hãy bấm Tạo > Biểu mẫu.

 4. Bấm chuột phải vào hộp văn bản trên biểu mẫu và bấm Thuộc tính.

 5. Trong trang thuộc tính, bấm tất cả > Nguồn điều khiển và bấm xây dựng nút Ảnh nút ở bên phải của hộp thuộc tính Nguồn điều khiển .

  Nút Dựng trong Trang Thuộc tính.

 6. Bên dưới mục Các Thành phần Biểu thức, mở rộng nút Hàm và bấm Hàm Dựng sẵn.

 7. Bên dưới mục Thể loại Biểu thức, bấm Văn bản.

 8. Bên dưới mục Giá trị Biểu thức, hãy bấm vào các hàm khác nhau và đọc phần mô tả ngắn ở phía dưới Bộ dựng Biểu thức.

  Ghi chú: Không phải tất cả các hàm đều sẵn dùng trong mọi ngữ cảnh; Access tự động lọc danh sách, tùy thuộc vào việc hàm nào hoạt động trong từng ngữ cảnh.

Hiển thị bộ dựng biểu thức trong một ứng dụng web Access

 1. Mở ứng dụng web trong Access. Nếu bạn đang xem trong trình duyệt, hãy bấm thiết đặt > tùy chỉnh trong Access.

 2. Bấm vào một bảng trong cột bên trái, sau đó ở bên phải của danh sách bảng, bấm vào tên dạng xem.

  Chọn dạng xem trong Access.

 3. Bấm sửa, bấm hộp văn bản và bấm vào nút dữ liệu xuất hiện bên cạnh hộp văn bản.

  Nút Dữ liệu kế bên nút điều khiển Hộp Văn bản.

 4. Bấm vào xây dựng nút Ảnh nút ở bên phải của danh sách thả xuống Nguồn điều khiển .

 5. Bên dưới mục Các Thành phần Biểu thức, mở rộng nút Hàm và bấm Hàm Dựng sẵn.

 6. Bên dưới mục Thể loại Biểu thức, bấm Văn bản.

 7. Bên dưới mục Giá trị Biểu thức, hãy bấm vào các hàm khác nhau và đọc phần mô tả ngắn ở phía dưới Bộ dựng Biểu thức.

Kết hợp các hàm văn bản để linh hoạt hơn

Một số hàm chuỗi có đối số dạng số đó, trong một số trường hợp, bạn cần tính mỗi lần bạn gọi hàm. Ví dụ, hàm Left đưa chuỗi và một số, như trong = trái (số sê-ri, 2). Đây là tuyệt vời nếu bạn biết bạn luôn có thể cần hai ký tự bên trái, nhưng nếu số ký tự bạn cần thay đổi mục mục? Thay vì chỉ "mã hóa cứng" số ký tự, bạn có thể nhập một hàm khác toán nó.

Đây là ví dụ về các số sê-ri có dấu gạch nối nằm ở đâu đó trong chuỗi. Tuy nhiên, vị trí của dấu gạch nối khác nhau:

Số sê-ri

3928-29993

23-9923

333-53234

3399940-444

Nếu bạn chỉ muốn hiển thị các số phía bên phải dấu gạch nối, bạn cần phải thực hiện tính toán mỗi lần để tìm ra dấu gạch nối ở đâu. Một cách làm là thực hiện một hàm như thế này:

=Left([Số sê-ri],InStr(1,[Số sê-ri],"-")-1)

Thay vì nhập một số làm đối số thứ hai của hàm Left, chúng tôi đã cắm vào hàm InStr, trả về vị trí của dấu gạch nối trong số sê-ri. Trừ đi 1 từ giá trị đó và bạn có đúng số ký tự cho hàm Left để trả về. Có vẻ hơi phức tạp ở trước tiên, nhưng với thử nghiệm sự, bạn có thể kết hợp hai hoặc nhiều biểu thức để có được các kết quả bạn muốn.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng hàm chuỗi, hãy xem sử dụng hàm chuỗi trong các truy vấn Access SQL.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×