Hàm SUMIF

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn sử dụng hàm SUMIF để tính tổng các giá trị trong một phạm vi đáp ứng tiêu chí mà bạn xác định. Ví dụ: giả sử trong một cột chứa các số, bạn chỉ muốn tính tổng những giá trị lớn hơn 5. Bạn có thể sử dụng công thức sau: =SUMIF(B2:B25,">5")

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Video này là một phần trong khóa đào tạo có tên Cộng số trong Excel 2013.

Mẹo: Nếu muốn, bạn có thể áp dụng tiêu chí cho một phạm vi, rồi tính tổng các giá trị tương ứng trong một phạm vi khác. Ví dụ: công thức =SUMIF(B2:B5, "John", C2:C5) chỉ tính tổng các giá trị trong phạm vi C2:C5, trong đó các ô tương ứng ở phạm vi B2:B5 bằng "John".

Để tính tổng các ô dựa trên nhiều tiêu chí, hãy xem hàm SUMIFS.

Cú pháp

SUMIF(range, criteria, [sum_range])

Cú pháp hàm SUMIF có các đối số sau đây:

  • phạm vi   Bắt buộc. Phạm vi ô bạn muốn được đánh giá theo tiêu chí. Các ô trong mỗi phạm vi phải là số hoặc tên, mảng hay tham chiếu chứa số. Giá trị trống và giá trị văn bản bị bỏ qua. Phạm vi được chọn có thể chứa các ngày ở định dạng Excel tiêu chuẩn (ví dụ bên dưới).

  • criteria   Bắt buộc. Tiêu chí ở dạng số, biểu thức, tham chiếu ô, văn bản hoặc hàm xác định sẽ cộng các ô nào. Ví dụ, tiêu chí có thể được biểu thị là 32, ">32", B5, "32", "táo" hoặc TODAY().

    Quan trọng: Mọi tiêu chí văn bản hoặc mọi tiêu chí bao gồm biểu tượng lô-gic hoặc toán học đều phải được đặt trong dấu ngoặc kép ("). Nếu tiêu chí ở dạng số, không cần dấu ngoặc kép.

  • sum_range    Tùy chọn. Các ô thực tế để cộng nếu bạn muốn cộng các ô không phải là các ô đã xác định trong đối số range. Nếu đối số sum_range bị bỏ qua, Excel cộng các ô được xác định trong đối số range (chính các ô đã được áp dụng tiêu chí).

  • Bạn có thể dùng ký tự đại diện—dấu chấm hỏi (?) và dấu sao (*)—làm đối số criteria. Một dấu chấm hỏi khớp bất kỳ ký tự đơn nào; một dấu sao phù hợp với bất kỳ chuỗi ký tự nào. Nếu bạn muốn tìm một dấu chấm hỏi hay dấu sao thực sự, hãy gõ dấu ngã (~) trước ký tự.

Chú thích

  • Hàm SUMIF trả về kết quả sai khi bạn dùng nó để khớp các chuỗi dài hơn 255 ký tự hoặc với chuỗi #VALUE!.

  • Đối số sum_range không nhất thiết phải có cùng kích cỡ và hình dạng với đối số range. Các ô thực tế sẽ cộng được xác định bằng cách dùng ô ở ngoài cùng phía trên bên trái trong đối số sum_range làm ô bắt đầu, sau đó bao gồm các ô tương ứng về kích cỡ và hình dạng với đối số range. Ví dụ:

Nếu range là

Và sum_range và

Thì ô thực tế là

A1:A5

B1:B5

B1:B5

A1:A5

B1:B3

B1:B5

A1:B4

C1:D4

C1:D4

A1:B4

C1:C2

C1:D4

Tuy nhiên, khi các đối số rangesum_range trong hàm SUMIF không chứa cùng số ô, thì việc tính toán lại tranh tính có thể mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

Ví dụ

Ví dụ 1

Sao chép dữ liệu của ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một trang tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Giá trị Bất động sản

Tiền hoa hồng

Dữ liệu

$ 100.000,00

$ 7.000,00

$ 250.000,00

$ 200.000,00

$ 14.000,00

$ 300.000,00

$ 21.000,00

$ 400.000,00

$ 28.000,00

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SUMIF(A2:A5,">160000",B2:B5)

Tổng tiền hoa hồng cho các giá trị tài sản lớn hơn 160.000.

$ 63.000,00

=SUMIF(A2:A5,">160000")

Tổng các giá trị tài sản lớn hơn 160.000.

$ 900.000,00

=SUMIF(A2:A5,300000,B2:B5)

Tổng tiền hoa hồng cho các giá trị tài sản bằng 300.000.

$ 21.000,00

=SUMIF(A2:A5,">" & C2,B2:B5)

Tổng tiền hoa hồng cho các giá trị tài sản lớn hơn giá trị tại C2.

$ 49.000,00

Ví dụ 2

Sao chép dữ liệu của ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một trang tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Nhóm

Thực phẩm

Doanh số

Rau

Cà chua

$ 2.300,00

Rau

Cần tây

$ 5.500,00

Trái cây

Cam

$ 800,00

$ 400,00

Rau

Cà rốt

$ 4.200,00

Trái cây

Táo

$ 1.200,00

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SUMIF(A2:A7,"Trái cây",C2:C7)

Tổng doanh thu của toàn bộ thực phẩm trong nhóm "Trái cây".

$ 2.000,00

=SUMIF(A2:A7,"Rau",C2:C7)

Tổng doanh thu của toàn bộ thực phẩm trong nhóm "Rau".

$ 12.000,00

=SUMIF(B2:B7,"*es",C2:C7)

Tổng doanh thu của toàn bộ thực phẩm có tên kết thúc là "es" (Cà chua, Cam và Táo).

$ 4.300,00

=SUMIF(A2:A7,"",C2:C7)

Tổng doanh thu của toàn bộ thực phẩm không nằm trong nhóm nào.

$ 400,00

Đầu Trang

Bạn có câu hỏi về một hàm cụ thể?

Đăng câu hỏi vào diễn đàn cộng đồng Excel

Giúp chúng tôi cải thiện Excel

Bạn có gợi ý về cách chúng tôi có thể cải thiện phiên bản Excel tiếp theo không? Nếu có, hãy kiểm tra các chủ đề tại Tiếng nói Người dùng Excel.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Hàm The SUMIFS thêm tất cả các đối số có đáp ứng nhiều tiêu chí

Các hàm SUMSQ cộng nhiều giá trị sau khi thực hiện một phép toán vuông toán từng đối số

Hàm The COUNTIF đếm chỉ các giá trị để đáp ứng một tiêu chí duy nhất

Hàm COUNTIFS bộ đếm các giá trị chỉ để đáp ứng nhiều tiêu chí

Chức năng IFS (Office 365, Excel 2016 và mới hơn)

Tổng quan về công thức trong Excel

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

Kiểm tra để phát hiện lỗi trong công thức sử dụng lỗi

Toán học & lượng giác hàm

Các hàm Excel (bảng chữ cái)

Các hàm Excel (theo thể loại)

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×