Hàm SUM

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Cộng tất cả các số trong các đối số đã xác định.

Cú pháp

Tính tổng (number1,number2,...)

Number1, number2...     là 1 đến 30 đối số mà bạn muốn các giá trị tổng hoặc tổng.

Ghi chú

  • Số, giá trị lô-gic và dạng biểu thị văn bản của số mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm. Hãy xem các ví dụ đầu tiên và thứ hai theo dõi.

  • Đối số gây ra lỗi nếu chúng có giá trị lỗi hoặc văn bản không thể chuyển đổi thành số.

Ví dụ

Col1

Col2

Col3

Col4

Col5

Công thức

Mô tả (Kết quả)

-5

15

30

TRUE

=SUM(3, 2)

Thêm 3 và 2 (5)

-5

15

30

TRUE

=SUM("5", 15, TRUE)

Cộng 5, 15 và 1, vì các giá trị văn bản được chuyển đổi thành số và giá trị lô-gic TRUE được chuyển đổi thành số 1 (21)

-5

15

30

TRUE

= SUM([Col1], [Col2], [Col3])

Cộng các số ba lần đầu tiên trong cột (40)

-5

15

30

TRUE

= SUM([Col1], [Col2], [Col3], 15)

Cộng các số ba lần đầu tiên trong các cột và 15 (55)

-5

15

30

TRUE

= SUM([Col4], [Col5], 2)

Cộng các giá trị trong hai cột và 2 (3)

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×