Hàm INDEX

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Hàm INDEX trả về một giá trị hoặc tham chiếu tới một giá trị từ trong một bảng hoặc phạm vi.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Hai cách để sử dụng hàm INDEX có:

 • Nếu bạn muốn trả về giá trị của mảng ô hoặc ô đã xác định, hãy xem dạng mảng.

 • Nếu bạn muốn trả về một tham chiếu đến ô đã xác định, hãy xem biểu mẫu tham chiếu.

Dạng mảng

Mô tả

Trả về giá trị của một thành phần trong bảng hoặc trong mảng, được chọn bởi các chỉ mục số hàng và cột.

Dùng dạng mảng nếu đối số thứ nhất của hàm INDEX là một hằng số mảng.

Cú pháp

INDEX(array, row_num, [column_num])

Cú pháp hàm INDEX có các đối số sau đây.

 • Yêu cầu có Mảng    . Một phạm vi ô hoặc một hằng số mảng.

  • Nếu mảng chỉ chứa một hàng hoặc cột, thì đối số Row_num hoặc Column_num tương ứng là tùy chọn.

  • Nếu mảng có nhiều hàng và nhiều cột, và chỉ có đối số Row_num hoặc Column_num được dùng, thì hàm INDEX trả về mảng có toàn bộ hàng hoặc cột trong mảng.

 • Row_num    Bắt buộc. Chọn hàng trong mảng mà từ đó trả về một giá trị. Nếu Row_num được bỏ qua, thì Column_num là bắt buộc.

 • Column_num    Tùy chọn. Chọn cột trong mảng mà từ đó trả về một giá trị. Nếu Column_num được bỏ qua, thì Row_num là bắt buộc.

Chú thích

 • Nếu cả hai đối số Row_num và Column_num đều được dùng, thì hàm INDEX trả về giá trị trong ô nằm ở giao điểm của Row_num và Column_num.

 • Nếu bạn đặt Row_num hoặc Column_num là 0 (không), hàm INDEX trả về mảng giá trị cho toàn bộ cột hoặc hàng tương ứng. Để dùng các giá trị được trả về làm mảng, hãy nhập hàm INDEX như là một công thức mảng trong phạm vi ô ngang cho một hàng, và trong phạm vi ô dọc cho một cột. Để nhập một công thức mảng, hãy nhấn CTRL+SHIFT+ENTER.

  Lưu ý: Không tạo được công thức mảng trong Excel Web App.

 • Row_num và Column_num phải trỏ tới một ô trong mảng; nếu không, hàm INDEX trả về giá trị lỗi #REF! .

Ví dụ

Ví dụ 1

Những ví dụ này dùng hàm INDEX để tìm giá trị trong ô giao cắt giữa hàng và cột.

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Dữ liệu

Táo

Chanh

Chuối

Công thức

Mô tả

Kết quả

=INDEX(A2:B3,2,2)

Giá trị tại giao điểm của hàng 2 và cột 2 trong khoảng A2:B3.

=INDEX(A2:B3,2,1)

Giá trị tại giao điểm của hàng 2 và cột 1 trong khoảng A2:B3.

Chuối

Ví dụ 2

Ví dụ này dùng hàm INDEX trong một công thức mảng để tìm các giá trị trong hai ô được chỉ rõ trong mảng 2x2.

Trong trường hợp này, chọn bất kỳ ô hai dọc, chẳng hạn như A1: A2, dán =INDEX({1,2;3,4},0,2) công thức sau đây vào ô đầu tiên, và sau đó nhấn CTRL + SHIFT + ENTER. Khi nhập như một công thức mảng Excel sẽ tự động dán công thức đến ô thứ hai.

Công thức

Mô tả

Kết quả

= INDEX({1,2; 3,4}, 0, 2)

Giá trị được tìm thấy trong hàng 1, cột 2 trong mảng. Mảng chứa 1 và 2 trong hàng 1 và 3 và 4 trong hàng 2.

2

Giá trị được tìm thấy trong hàng 2, cột 2 trong mảng (mảng giống như bên trên).

4

Lưu ý: Đây là một công thức mảng và cần được nhập vào với CTRL + SHIFT + ENTER. Excel sẽ tự động ngắt công thức trong dấu ngoặc nhọn {}. Nếu bạn tìm cách nhập chúng tự Excel sẽ hiển thị công thức dưới dạng văn bản. Nếu bạn không dùng CTRL + SHIFT + ENTER rồi công thức sẽ trả về #VALUE! lỗi.

Đầu Trang

Biểu mẫu tham chiếu

Mô tả

Trả về tham chiếu của ô nằm ở giao cắt của một hàng và cột cụ thể. Nếu tham chiếu được tạo thành bởi các vùng chọn không liền kề, bạn có thể chọn vùng chọn để tìm xem trong đó.

Cú pháp

INDEX(reference, row_num, [column_num], [area_num])

Cú pháp hàm INDEX có các đối số sau đây.

 • Reference    Bắt buộc. Tham chiếu tới một hoặc nhiều phạm vi ô.

  • Nếu bạn nhập một phạm vi không liền kề làm tham chiếu, hãy đặt tham chiếu trong dấu ngoặc đơn.

  • Nếu mỗi vùng trong tham chiếu chỉ chứa một hàng hoặc cột, thì Row_num hoặc Column_num tương ứng là tùy chọn. Ví dụ, đối với tham chiếu chỉ có một hàng, hãy dùng INDEX (reference,,column_num).

 • Row_num    Bắt buộc. Số hàng trong tham chiếu từ đó trả về một tham chiếu.

 • Column_num    Tùy chọn. Số cột trong tham chiếu từ đó trả về một tham chiếu.

 • Area_num    Tùy chọn. Chọn một phạm vi trong tham chiếu để trả về giao điểm của Row_num và Column_num. Khu vực đầu tiên được chọn hoặc nhập là đánh số 1, thứ hai là 2, v.v.. Nếu Area_num được bỏ qua, chỉ mục sử dụng vùng 1.  Các vùng được liệt kê ở đây phải tất cả thể nằm trên một trang tính.  Nếu bạn xác định vùng mà không phải trên cùng một tờ như nhau, nó sẽ gây ra #VALUE! lỗi.  Nếu bạn cần phải sử dụng phạm vi nằm trên các trang tính khác nhau, nên bạn sử dụng biểu mẫu mảng của hàm INDEX và sử dụng một hàm để tính toán phạm vi lập mảng.  Ví dụ, bạn có thể dùng hàm CHOOSE để tính toán phạm vi nào sẽ được sử dụng.

Ví dụ, nếu Tham chiếu mô tả các ô (A1:B4,D1:E4,G1:H4), Area_num 1 là phạm vi A1:B4, Area_num 2 là phạm vi D1:E4, và Area_num 3 là phạm vi G1:H4.

Chú thích

 • Sau khi Tham chiếu và Area_num đã chọn một phạm vi cụ thể, Row_num và Column_num chọn một ô cụ thể: Row_num 1 là hàng thứ nhất trong phạm vi, Column_num 1 là cột thứ nhất, v.v. Tham chiếu mà hàm INDEX trả về là giao cắt giữa Row_num và Column_num.

 • Nếu bạn đặt Row_num hoặc Column_num là 0 (không), hàm INDEX trả về tham chiếu cho toàn bộ cột hoặc hàng tương ứng.

 • Row_num, Column_num và Area_num phải trỏ tới một ô trong tham chiếu; nếu không, hàm INDEX trả về giá trị lỗi #REF! . Nếu Row_num và Column_num được bỏ qua, hàm INDEX trả về vùng trong tham chiếu được xác định bởi Area_num.

 • Kết quả của hàm INDEX là một tham chiếu và nó được các công thức khác hiểu như vậy. Tùy thuộc vào công thức, giá trị mà hàm INDEX trả về có thể được dùng như một tham chiếu hoặc một giá trị. Ví dụ, công thức CELL("width",INDEX(A1:B2,1,2)) tương đương với CELL("width",B1). Hàm CELL sử dụng giá trị mà hàm INDEX trả về làm tham chiếu ô. Mặt khác, một công thức như 2*INDEX(A1:B2,1,2) chuyển giá trị mà hàm INDEX trả về thành số trong ô B1.

Lưu ý: Hàm CELL không sẵn dùng trong Excel Web App.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Hoa quả

Giá

Tổng số

Táo

0,69 $

40

Chuối

0,34 $

38

Chanh

0,55 $

15

Cam

0,25 $

25

0,59 $

40

Hạnh nhân

2,80 $

10

Hạt điều

3,55 $

16

Đậu phộng

1,25 $

20

Óc chó

1,75 $

12

Công thức

Mô tả

Kết quả

=INDEX(A2:C6, 2, 3)

Giao điểm của hàng 2 và cột 3 trong khoảng A2:C6, là phần nội dung của ô C3.

38

=INDEX((A1:C6, A8:C11), 2, 2, 2)

Giao điểm của hàng 2 và cột 2 trong vùng thứ 2 của A8:C11, chính là nội dung của ô B9.

1,25

=SUM(INDEX(A1:C11, 0, 3, 1))

Tổng cột thứ ba trong khu vực đầu tiên của phạm vi A1: C11, chính là tổng C1:C11.

216

=SUM(B2:INDEX(A2:C6, 5, 2))

Tổng của khoảng bắt đầu ở B2 và kết thúc tại giao điểm của hàng 5 và cột 2 của khoảng A2:A6, chính là tổng của B2:B6.

2,42

Đầu Trang

Xem Thêm

Hàm VLOOKUP

Hàm MATCH

Hàm INDIRECT

Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng

Hàm tham chiếu và tra cứu (tham khảo)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×