Hàm DCount đếm các giá trị duy nhất trong một tập bản ghi

Hàm DCount đếm các giá trị duy nhất trong một tập bản ghi

Bạn có bao giờ có một danh sách dài các bản ghi có các giá trị trùng lặp có thể xảy ra và muốn nhận được số lượng chỉ bao gồm một giá trị một lần không? Hàm Docount là những điều bạn cần để đếm các giá trị duy nhất trong một tập hợp các bản ghi đã xác định. Hàm tcount() được dùng trong macro, biểu thức truy vấn hoặc trong điều khiển được tính toán. Đây là một hàm Scount mẫu để lấy tổng số đơn hàng đã được đặt vào một ngày cụ thể:

Lưu ý: Bài viết này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ sớm không còn được sử dụng nữa. Để tránh các lỗi "Không tìm thấy trang", chúng tôi đang tiến hành loại bỏ những liên kết mà chúng tôi biết. Nếu bạn đã tạo các liên kết cho trang này, vui lòng loại bỏ chúng và chúng ta sẽ cùng nhau duy trì kết nối cho web.

Dcount ( expr, Domain [, tiêu chí] )

Cú pháp hàm DCount ở trên có một vài phần phải có và các tùy chọn:

Đối số

Mô tả

expr

Phần bắt buộc xác định trường cần dùng để đếm các bản ghi. Nó có thể là một biểu thức chuỗi xác định một trường trong bảng hoặc truy vấn hoặc một biểu thức có tính toán trên một trường. Ví dụ, nó có thể bao gồm tên trường bảng, điều khiển biểu mẫu hoặc hàm. Hàm có thể được tích hợp sẵn hoặc được xác định bởi người dùng nhưng không phải là hàm tổng hợp hoặc tổng hợp của một tên miền SQL.

miền

Phần bắt buộc xác định tập hợp bản ghi, mà có thể là một bảng hoặc tên truy vấn.

criteria

Đây là tùy chọn và là biểu thức chuỗi hạn chế phạm vi dữ liệu cho hàm Dcount . Nó tương tự như mệnh đề WHERE trong một biểu thức SQL. Hãy nhớ rằng bất kỳ trường nào được sử dụng làm tiêu chí cũng phải được sử dụng trong phần tên miềncủa cú pháp hoặc hàm dcount trả về giá trị null.

Lưu ý:  Mặc dù đối số expr có thể thực hiện tính toán, kết quả không sẵn dùng vì hàm thcount chỉ cung cấp cho bạn số lượng bản ghi.

Một ví dụ khác mà bạn có thể muốn sử dụng hàm Dcount là, trong điều khiển được tính khi bạn bao gồm các tiêu chí cụ thể để hạn chế phạm vi dữ liệu. Ví dụ: để hiển thị số đơn hàng được vận chuyển đến California, hãy đặt thuộc tính Controlsource của hộp văn bản thành biểu thức sau đây:

=DCount("[OrderID]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Để cũng bao gồm các bản ghi có trường null , hãy dùng dấu sao. Để tính toán số lượng bản ghi trong bảng đơn hàng, bạn sẽ sử dụng:

intX = DCount("*", "Orders")

Để biết thêm chi tiết về việc tạo truy vấn hoặc dùng biểu thức, hãy xem các mục sau:

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×