HEX2BIN (Hàm HEX2BIN)

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm HEX2BIN trong Microsoft Excel.

Mô tả

Chuyển đổi một số thập lục phân thành nhị phân.

Cú pháp

HEX2BIN(number, [places])

Cú pháp hàm HEX2BIN có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Số thập lục phân mà bạn muốn chuyển đổi. Số không được chứa quá 10 ký tự. Bit quan trọng nhất của số là bit dấu (bit thứ 40 từ bên phải). 9 bit còn lại là các bit độ lớn. Các số âm được thể hiện bằng cách sử dụng ký hiệu hai thành phần.

  • Places    Tùy chọn. Số ký tự sử dụng. Nếu khoảng trắng được bỏ qua, hàm HEX2BIN dùng số ký tự tối thiểu cần thiết. Khoảng trắng có tác dụng đệm cho giá trị trả về có số 0 (không) đằng trước.

Chú thích

  • Nếu số là số âm, hàm HEX2BIN bỏ qua khoảng trắng và trả về số nhị phân 10 ký tự.

  • Nếu số là số âm, nó không được nhỏ hơn FFFFFFFE00, nếu số là số dương, nó không được lớn hơn 1FF.

  • Nếu số không phải là một số thập lục phân hợp lệ, hàm HEX2BIN trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu HEX2BIN đòi hỏi nhiều hơn ký tự khoảng trắng, nó trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu khoảng trắng không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

  • Nếu khoảng trắng không có dạng số, hàm HEX2BIN trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu khoảng trắng là số âm, hàm HEX2BIN trả về giá trị lỗi #NUM! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=HEX2BIN("F", 8)

Chuyển đổi F ở dạng thập lục phân thành nhị phân, với 8 ký tự (4 số không ở đầu là "đệm").

00001111

=HEX2BIN("B7")

Chuyển đổi B7 ở dạng thập lục phân thành nhị phân.

10110111

=HEX2BIN("FFFFFFFFFF")

Chuyển đổi FFFFFFFFFF ở dạng thập lục phân thành nhị phân.

1111111111

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×